perjantai 25. heinäkuuta 2008

Islam ja ihmisoikeudet eivät sovi yhteen

Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad ymmärtää mustan huumorin päälle sen verran, että jos en paremmin tietäisi, uskoisin hänen näytelleen Monty Pythonissa. Mahmoud julisti, että elokuun 5. on islamistinen ihmisoikeuspäivä. Sananparsi "islamistinen ihmisoikeus" on tietty täysin tuulesta temmattu, koska islam ja ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisimmalla tavalla ristiriidassa keskenään ja niin pitkään kuin islam ei tule muuttumaan radikaalisti siitä, mikä se on ollut koko historiansa ajan, ihmisoikeudet ja islam eivät voi olla ristiriidattomasti olemassa yhtä aikaa.

Ihmisoikeudet ovat kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa lähtökohtaisesti jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Toisin kuin monet "suvaitsevaiset" luulevat, ne eivät ole abstrakteja moraalisia tai eettisiä periaatteita, vaan selviä pykäliä, jotka sanovat, mikä on laillista ja mikä ei. Kaikista ihmisoikeussopimuksista tehokkaimpana pidetään Euroopan ihmisoikeussopimusta pitkälti siihen liittyvän monipuolisen ja tehokkaan valvontajärjestelmän vuoksi. Euroopan ihmisoikeussopimukseen on kirjattu YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen tunnustamat keskeisimmät oikeudet ja se on juridisesti sitova, minkä vuoksi sitä voidaan pitää hyvänä pohjana tarkasteltaessa ihmisoikeuksia.

Sharia-laki on islamistinen laki, joka seuraa Koraanin kehotuksista, haditheista ja sunnasta. Sharia on olemassa sen vuoksi, että Allahin sana on islamistisessa maailmankatsomuksessa ylin ja kyseenalaistamaton. Mikään ei voi olla Allahin sanaa korkeampi auktoriteetti. Tämän vuoksi ihmisten laatimat säännöt, kuten esimerkiksi demokraattisen prosessin kautta muodostuneet lait tai valtioiden solmimat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, ovat jo lähtökohdiltaan väistämättä ja peruuttamattomasti ristiriidassa sharian kanssa. Sharia saa legitimiteettinsä, eli hyväksyttävyytensä, mielikuvitusolennosta, eli Allahista. Oikeusvaltiossa lait saavat legitimiteettinsä siitä, että ne ovat muodostuneet prosessissa, johon kaikki ovat voineet osallistua yhtäläisesti. Ihmisoikeudet saavat legitimiteettinsä siitä, että ne ovat välttämättömiä edellä kuvatun oikeusvaltion olemassaolon kannalta.
[ Joseph Schachtin kirja An Introduction to Islamic Law antaa hyvän pohjan tiedolle islamistisesta laista. ]
[
Koraanin oikeasta lukutavasta olen kirjoittanut aikaisemmin täällä. ]


"Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."
- Suomen perustuslaki, 6 §, 1-2 mom.

Perustavanlaatuisin ihmisoikeus on ihmisten yhdenvertainen kohtelu. Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä esimerkiksi sukupuoleen, uskontoon tai etnisyyteen katsomatta. Ei islamissa. Islam ja islamistinen laki erottelevat naiset ja miehet sekä muslimit ja ei-muslimit hyvin rankasti ja asettavat heidät hyvin erilaiseen asemaan. Miehillä on oikeuksia, joita naisilla ei ole, kuten esimerkiksi sunnien (huomatkaa; se on se suvaitsevaisempi suuntaus) oikeus erota naisesta pelkästään oman sanansa nojalla. Itse asiassa islamilaisen käytännön mukaan jopa tekstiviesti riittää.

Koraanin mukaan (Suura 2:282) naisen todistus on oikeudessa ainoastaan puolet miehen todistuksesta. Jos nainen tulee raiskatuksi, hän tarvitsee neljä miespuolista todistajaa, että väite voidaan ylipäätään hyväksyä islamistisessa oikeusjärjestelmässä. Mikäli nainen ei saa todistajia, lasketaan naisen todistus Koraanin mukaan tunnustukseksi, että nainen harrasti avioliiton ulkopuolista seksiä. Sharia-laissa aviorikkomuksesta, homoseksuaalisuudesta ja muista islamin kieltämistä seksuaalisista teoista on määrätty hyvin ankaria rangaistuksia, joita käytetään nykyaikana islamistisissa maissa. Tästä johtuu länsimaiden hämmästelemä tapa islamisteille tuomita naisia raiskatuksi tulemisesta esimerkiksi ruoskittavaksi.
[ Raiskauksesta ja todistajista Koraanissa kerrotaan Valon suurassa, 24, kohdissa 4 ja 13. ]
[ Haditheista Bukhari (5:59:462) toimii perustana raiskauksen todistusvaatimuksille. ]


"Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla."
- EIS, 3 artikla

"Kuolemanrangaistus on poistettava. Ketään ei saa tuomita tällaiseen rangaistukseen, eikä tällaista rangaistusta saa panna täytäntöön."
- EIS, 6. lisäpöytäkirja, 1 artikla

Homoseksuaalisuudesta ja aviollisesta uskottomuudesta annettavat rangaistukset ovat selvin ja suorin esimerkki siitä, miten islamin laki ja islamin käskyt eivät ole yhteensopivia ihmisoikeuksien kanssa. Kuolemanrangaistuksen, ruoskimisen tai muun epäinhimillisen ja halventavan rangaistuksen käyttö ei ole millään tavalla perusteltavissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta.

"Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin."
- EIS, 9 artikla

Islamistisissa maissa ei-muslimi voi hankkia itselleen tietynlaisen suojan vainoa vastaan. Tämä suoja on niin sanottu dhimmi-status. Dhimmi merkitsee suomeksi jotakuinkin samaa kuin "syyllinen" ja dhimmiydessä elävät ei-muslimit joutuvat maksamaan jizyah-veroa. Dhimmiys tekee muuna kuin muslimina olemisesta islamilaisissa maissa vaikeaa, jollei jopa mahdotonta, mikä pakottaa ihmisiä valitsemaan islamiin kääntymisen ja tai sorretuksi tulemisen väliltä. Koko dhimmin konsepti on suoraan vastoin sekä uskonnon- ja omantunnonvapautta että ihmisten välistä yhdenvertaisuutta.
[ Jizyah-verosta voi lukea esimerkiksi täältä. ]
[ Bat Ye'orin kirja
The Dhimmi: Jews & Christians Under Islam kertoo islamistisissa maissa harjoitetusta syrjinnästä. ]

"Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta."
- EIS, 10 artikla

Sananvapaus kuuluu merkittävimpiin ihmisoikeuksiin, koska se mahdollistaa nykytilanteen arvostelun ja mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista tiedottamisen. Tämän vuoksi sananvapaus toimii pilarina muiden ihmisoikeuksien toteutumiselle. Islamiin ei kuulu sananvapautta, vaan Muhammedin arvosteleminen on ankarasti kiellettyä. Jopa se, että Muhammedista löytää jotain vikaa, voi johtaa kuolemanrangaistukseen. Tämä siitä huolimatta, että Muhammed oli pedofiili.

Islam ei ole millään tavalla yhteensopiva ihmisoikeuksien kanssa. Islam on järjestelmänä täysin ihmisoikeuksien vastainen. En käsitä, minkä takia Amnesty ulisee jostain vitun Suomen pakolaiskohtelusta, joka on oikeasti vielä suhteellisen järkevää monelta osalta, kun maailmassa on olemassa islamin kaltainen systemaattisesti ihmisoikeuksia vastaan rikkova entiteetti. Olen Amnestyn jäsen, mutta Amnestyn toiminta vituttaa minua välillä niin maan perkeleesti, että ei mitään rajaa. Saisivat hipit joskus edes yrittää miettiä vähän prioriteetteja. Toisaalta olen melko varma, että suurin osa Amnestyn jäsenistä ovat "suvaitsevaisia", eli fasisteja, ja jos näin on, silloin suurin osa Amnestyn jäsenistä ei tule koko elämänsä aikana saamaan aikaiseksi yhtä ainoaa edes puoliksi rationaalista ajatusta.

Jos olet ihmisoikeuksien puolesta, olet automaattisesti islamia vastaan.

1 kommentti:

Disturbance kirjoitti...

http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Sharia-lakia+noudattava+vakuutusyhti%C3%B6+aloitti+Britanniassa/1135238165781