tiistai 16. joulukuuta 2008

Joululoma

Olen selvinnyt onnellisesti sekä muutosta että viruksesta. Nyt kuitenkin lähden lomille, Rovaniemelle ja Ouluun ja palaan vasta ensi vuoden alkupuolella.

tiistai 2. joulukuuta 2008

Maltillinen islam aiheuttaa ääri-islamismia

Islamin nimissä tehdään enemmän terrori-iskuja kuin kaikkien muiden uskontojen nimissä yhteensä. Pelkästään viime viikolla islamin nimissä tehtiin 49 terrori-iskua. Tuhoisin näistä oli Mumbaissa tehty hyökkäys, joka vaati 178 henkeä ja aiheutti 370 ihmisen loukkaantumisen. Tätä hyökkäystä rahoitettiin rahalla, jota kerättiin Britannian moskeijoissa. Hyökkäyksen jälkeen islamistit kiduttivat yhdeksää juutalaista ennen kuin heidät tapettiin kylmäverisesti. Tekojen motiivina on se, että niiden tekijät uskovat toimivansa oikein, koska heille on kerrottu Koraanin olevan totta.

On totta, että näiden tekojen tekijät ovat ääri-islamisteja, eivätkä maltillisia muslimeja. Se ei kuitenkaan johdu siitä, että ääri-islamistit olisivat väärässä uskontonsa suhteen ja maltilliset muslimit oikeassa. Se johtuu pelkästään siitä, mitä termeillä ylipäätään tarkoitetaan. Ääri-islamisti määritellään sen perusteella, että hän on valmis kuolemaan mielipuolisen aatteensa vuoksi, ja maltillinen muslimi puolestaan määritellään siten, että hän sopeutuu yhteiskuntaan ja ei anna uskonnolleen samanlaista fundamentalistista asemaa kuin ääri-islamisti.

Kaikki islam on perusteiltaan täysin samanlaista. Kaikki islam toteuttamiskeinoistaan huolimatta perustuu siihen, että Allah on jumala, Muhammed on hänen profeettansa ja Koraani on Allahin muuttamatonta sanaa. Ääri-islamismi ei ole väärää islamia, vaikka sekä "suvaitsevaiset" että osa muslimeista kuvittelee näin. Ääri-islamismi on täysin mahdollista johtaa prikulleen samoihin perusteisiin ja lähteisiin kuin maltillinen islam rikkomatta islamilaista teologiaa vastaan. Islamilainen terrorismi ei perustu islamin väärälle tulkinnalle, vaan terroristien aidolle ja puhtaalle uskonnolliselle vakaumukselle, jolle löytyy kiistämätöntä tukea suoraan Koraanista.

Koraanin kohta 2:106 sanoo "Kumotessamme jonkun kohdan ilmoituksestamme tai antaessamme sen unohtua me asetamme paremman tai samanlaisen tilalle. Etkö tiedä, että Jumala on joka asiassa kaikkivaltias?" Islamilaisessa teologiassa kohdan ajatellaan merkitsevän sitä, että jos Koraanin kahdessa suurassa on ristiriitaisuuksia, kumoaa uudempi suura vanhemman. Kohdalle antaa tukea muun muassa Koraanin kohta 16:101. Tämä tulkinta on vakiintunut ja sitä tulkitaan täsmälleen samalla tavalla kaikissa islamin pääsuuntauksissa.
[ Suomeksi Koraanin tulkinnasta on kirjoitettu muun muassa Jaakko Hämeen-Anttilan kirja Koraanin selitysteos. ]

Koraanin uusimpana suurana pidetään Katumuksen suuraa, johon kuuluu niin sanottu miekan jae: "Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen." (Koraani 9:5) Islamilaisen teologian mukaan miekan jae korvaa kaikki sen kanssa ristiriidassa olevat kohdat Koraanista, mukaan lukien kaiken sen, mitä Koraani sanoo Mekkan suurissa suvaitsevaisuudesta muita uskontoja kohtaan. Islamilainen terrorismi perustuu Koraanin ja islamin oikeaan tulkintaan.

Vaikka on faktaa, että suurin osa muslimeista ovat maltillisia, on myös samalla tavalla kiistämätöntä faktaa, että pienistä marginaalitapauksista huolimatta suurin osa ääri-islamisteista ja ääri-islamismin sympatisoijista on syntynyt muslimiperheeseen ja saanut islamilaisen kasvatuksen. Poikkeukset, kuten Abdullah Tammi, ovat aidosti yksittäistapauksia, joita ei voi yleistää. Todennäköisyys sille, että ihminen, joka ei ole syntynyt muslimiperheeseen ja kasvatettu uskomaan islamiin, ryhtyisi kannattamaan ääri-islamistisia liikkeitä, on pieni. Maltillinen islam on sikiämisalusta ääri-islamismille, eikä ääri-islamismia kehity juuri missään muualla kuin maltillisen islamin piirissä.

Jos ihmisen ympäristö hokee hänelle, että Koraani on totta, on ihmisen helpompi uskoa Koraaniin ja jopa suhtautua siihen kiihkomielisesti kuin jos hänen ympäristönsä kertoisi hänelle, että Koraani ei ole mitään muuta kuin kokoelma myyttejä. Ympäristössä, jossa Koraani ei nauti minkäänlaista erityisasemaa, on hankalampi suhtautua siihen fanaattisesti kuin ympäristössä, jossa Koraania pidetään kaikista pyhimpänä asiana, mitä voi olla. Ympäristö ja kasvatus ehdollistaa ihmisen ajattelemaan tietyllä tavalla tietyistä asioista ja islamilainen kasvatus ehdollistaa ihmisen ajattelemaan islamin olevan pyhä asia, jolla tuleekin olla vaikutusta elämään.

Perustelu, että myös kristinuskossa on ääriliikkeitä ja myös kristinusko on aiheuttanut paljon pahaa, ei tee islamista yhtään sen parempaa uskontoa. Koko argumentti ei ole millään tavalla islamin puolesta oleva argumentti, vaan se on argumentti kristinuskoa vastaan. Suurin osa kristillisistä fundamentalisteista on saanut kristillisen kasvatuksen, juuri samalla tavalla kuin suurin osa ääri-islamisteista on saanut muslimikasvatuksen. Se, että on olemassa myös kristillisiä murhaajia, ei tee islamista yhtään sen parempaa uskontoa, koska kaksi väärää ei tee yhtä oikeaa.

Koko maailmassa ei ole esimerkkejä siitä, että uskonnollisuuden lisääntyessä uskonnollinen fundamentalismi ja sitä kautta uskonnollisen fundamentalismin nimissä tehdyt väkivaltaisuudet tulisivat vähentymään. Sen sijaan on olemassa tutkimuksia, jotka osoittavat, että yhteiskunta voi sitä huonommin ja on sitä moraalittomampi ja väkivaltaisempi, mitä uskonnollisempi se on. Mitä enemmän islamia hyssytellään, sitä enemmän islamilaisia terroritekoja tulee tapahtumaan, eikä asiaan vaikuta mitenkään se, että suurin osa muslimeista on maltillista ja hyvää sakkia. Edes maltillisten muslimien islam ei ole totta.

PS. En tahdo loukata muslimituttujani vastustamalla islamia. En tee sitä pahuuttani, vaan olen täysin vilpittömin mielin sitä mieltä, että te voisitte paremmin ja teidän maailmanne olisi parempi, jos te jättäisitte uskontonne ja syleilisitte Allahin ja tuonpuoleisen sijasta oikeasti tärkeitä asioita, kuten tätä elämää ja todellisuutta.