sunnuntai 7. lokakuuta 2012

Vaaliohjelmani kunnallisvaaleihin 2012

Tämä on vaaliohjelmani kunnallisvaaleissa 2012. Ajan suoraa demokratiaa, rahankäytön järkevöittämistä, perusoikeuksia ja pienyrittämisen vapautta. Vaaliohjelmassa ilmoitetaan ne periaatteet, joiden mukaan toimin kunnanvaltuustossa ja annetaan konkreettisia esimerkkejä niistä käytännön päätöksistä ja toimista, joilla tulen toteuttamaan näitä periaatteita kunnanvaltuustossa.

Ohjelmassa on otettava huomioon, että kunnanvaltuustossa ei voi vaikuttaa moniin kansallisesti tärkeisiin kysymyksiin kuin korkeintaan pieneltä osalta. Vaaliohjelma pyrkii pysymään kunnanvaltuuston vallan rajoissa, mutta koska vaaleissa on kyse myös isommista linjauksista kuin vain muutamista kunnallisista päätöksistä, vaaliohjelma käsittelee myös laajempia seikkoja.

Suora demokratia ja kansanvallan parantaminen:

Kaiken oikeutetun vallankäytön ehdoton pohja ja perusta on kansanvalta. Tällä hetkellä kansanvalta ei voi hyvin, vaan se kärsii hyvä veli -verkostojen, vaalilupauksien pettämisen, ryhmäkurin, puolueloikkien ja muiden vastaavien syöpäläisten vuoksi. Demokratiaa on pyrittävä systemaattisesti lisäämään edistämällä avoimuutta, ihmisten mahdollisuuksia valvoa päättäjiään sekä ennen kaikkea suoraa demokratiaa.

- Valtuustosaliin tulee asentaa videointijärjestelmä ja kaikki valtuuston kokoukset tulee lähettää suorana Internetissä ja mahdollisuuksien mukaan televisiossa. Myös lautakuntien kokoukset tulee olla mahdollista nähdä Internetissä. Päättäjien toiminnan on oltava kaikilla tavoilla mahdollisimman avointa ja kansalaisilla on oltava mahdollisuus tarkkailla heidän toimintaansa. Päättäjät ovat kansan renki, eivät herra.

- Valtuustojen palkkioista poistetaan kokouksien pitkittämiseen kannustava lisä. Turun kaupunginvaltuustossa kokouspalkkio on 150 euroa. Mikäli kokous venyy yli 3 tunnin, palkkio kaksinkertaistuu 300 euroon. Tästä seuraa, että valtuutetulla on taloudellinen intressi pitkittää kokousta myös silloin, kun se ei ole päätöksenteon kannalta tarpeellista. Tämä pitkittämistä tukeva lisä tulee poistaa. Kokouksien pitkittäminen heikentää päätöksenteon laatua ja halventaa demokratiaa.

- Toriparkista on järjestettävä kansanäänestys ja tämän kansanäänestyksen lopputulosta on ehdottomasti noudatettava. Myös kuntaliitoksista on järjestettävä aina äänestys. Kaikista kansanäänestyksistä on tehtävä mahdollisuuksien mukaan sitovia. Kunnanvaltuuston on sitouduttava periaatejulistukseen, jossa se lupaa noudattaa kansalaisten kansanäänestyksissä ilmaisemaa tahtoa.

Turhasta tuhlaamisesta perusoikeuksien edistämiseen:

Turun julkiselle puolelle on tehtävä kokonaistarkastus ja tarkistaa, mihin kaikkeen turhaan Turun kaupunki käyttää rahaa, minkä jälkeen näitä turhia kuluja on leikattava rankasti. Joka toinen säästetty euro laitetaan perusoikeuksia parantaviin palveluihin, kuten vanhustenhoitoon, terveydenhoitoon, sosiaalipalveluihin ja koulutukseen. Joka toisella säästetyllä eurolla taas leikataan kaupungin budjettivajetta. Eli jos esimerkiksi byrokratiasta löydetään kohta, josta voidaan leikata 10 000 euroa, tästä 5 000 euroa laitetaan perusoikeuksia toteuttaviin tuottaviin palveluihin ja 5 000 eurolla vähennetään kaupungin velkaantumista. Kaikkiin leikkauskohteisiin ei voida pureutua tässä, mutta ohessa muutamia esimerkkejä leikkauskohteista.

- Turkuposti halvemmalle paperille. Jokaiseen turkulaiseen talouteen jaetaan ilmaisjakelulehti Turkuposti, joka on painettu hyvälaatuiselle, paksulle ja kiiltävälle paperille siitä huolimatta, että sen sisältämä tieto vanhenee nopeasti, eikä julkaisulla ole itsessään kulttuurillista arvoa. Turkuposti tulee joko siirtää kokonaan Internetiin, lakkauttaa tai vähintään painattaa halvemmalle paperille. Tällä säästetään kymmeniä tuhansia vuodessa.

- Yhdistyksille ei tule heittää miljoonia verorahoja. Turun kaupunki käyttää tällä hetkellä miljoonia tukeakseen yhdistyksiä, joiden toimintaa ei aina edes tarkisteta ja jotka piilottelevat tilejään julkisuudelta. Yhdistykset ovat tyyliä Taivaanrannan maalarit ry - ja tämä ei ole valitettavasti vitsi. Yhdistysten on perustuttava vapaaehtoistoimintaan, eikä kuntalaisia tule velvoittaa tukemaan verorahoilla yhdistyksiä, joiden toiminta on epäselvää ja mahdollisesti kuntalaisten tahdon vastaista.

- Kaikissa julkisissa hankinnoissa on suosittava vapaita ohjelmistoja. Vapaat ohjelmistot tulevat kaupungille huomattavasti halvemmaksi kuin kaupalliset ohjelmistot. Vapaista ohjelmistoista ei tarvitse suorittaa lisenssimaksuja, eivätkä ne aseta käytölle rajoituksia. Säästöjen lisäksi esimerkiksi suomalaisten linux-käyttöjärjestelmien suosiminen tukee suomalaisia innovaatioita ja kannustaa teknologiseen kehitykseen Suomessa.


Pienyrittäjyys kunniaan ja turhat kiellot Aurajokeen:

Pienyrittäjyys on taloudelle ja yhteiskunnalle välttämätöntä. Se tuottaa arvoa ja asettaa kilpailupaineita isommille yrityksille pakottaen ne toimimaan moraalisemmin ja paremmin. Tällä hetkellä byrokratia, julkisen vallan päätökset ja muut vastaavat seikat haittaavat lähinnä pieniä yrityksiä. Suurilla yrityksillä on resurssit selvitä byrokratiasta ja vaikuttaa päätöksiin, mutta pienillä yrityksillä ei. Turun kaupungin tulee pyrkiä kaikessa toiminnassa purkamaan pienten yrittäjien toimintaa vaikeuttavaa sääntelyä ja edistää niiden mahdollisuuksia toimia kaupungissa.

- Kaavoituksessa ei saa suosia yksipuolisesti S- ja K-kauppoja, vaan esimerkiksi Alkojen sijoittelu tulee tehdä tasapuolisemmin siten, että myös muut yrittäjät hyötyvät niiden läheisyydestä. Alkon kaltaisten julkisten vallan monopolien tulee hyödyttää tasaisesti kaikkia sen sijaan, että sitä käytetään ruoan hintaa keinotekoisesti korkealla pitävien kartellien tukemiseen.

- Halpoja bussimatkoja tarjoaville firmoille tulee antaa mahdollisuus ottaa asiakkaita kyytiin Turun keskustasta ja sen välittömästä läheisyydestä. Niin kutsutut "sukuoikeudet" ovat suunnatonta roskaa, eivätkä sellaiset kuulu vapaaseen ja avoimeen yhteiskuntaan. Halvat bussimatkat edistävät Turun kilpailukykyä ja houkuttelevuutta ja edistävät elinkeinonvapautta.

- Ravintolapäivä joka päivä. Ravintolapäivä on pari kertaa vuodessa järjestettävä valtakunnallinen tapahtuma, jolloin ihmiset voivat avata vapaasti ravintoloita, ruokakojuja ja muuta vastaavaa pientä liiketoimintaa. Ravintolapäivä on ollut toimiva kokeilu, eikä siitä ole aiheutunut ongelmia. Ravintolapäiviä voitaisiin pitää joka päivä. Ravintolapäivän ideaa voidaan soveltaa muuhunkin tuottavaan liiketoimintaan ja aktiivisuutta lamauttavaa sääntelyä ja byrokratiaa purkaa.


Nuorten syrjäyttäminen on lopetettava:

Nuorten syrjäytyminen on vakava ja todellinen ongelma, joka ei johdu nuorten laiskuudesta, vaikka päättäjät tahtovatkin lakaista sen maton alle. Laiskuus ei saa ihmistä ahdistumaan, viiltelemään itseään, menemään kouluun ammuskelemaan tai harkitsemaan itsemurhaa. Kukaan ei tahdo olla masentunut ja ahdistunut, eikä nuorten syyllistäminen toimi. Nuoret syrjäytyvät, koska heitä syrjäytetään. Ennen kaikkea nuorten syrjäytymiseen voidaan vaikuttaa antamalla nuorille itselleen mahdollisuus tehdä itseään koskevia päätöksiä. Vaikutusmahdollisuuksien puute ahdistaa ja turhauttaa. Tämän lisäksi kaupungin on otettava käyttöönsä myös suoria toimia nuorten syrjäyttämisen lopettamiseksi.

- Poliisia ei sa käyttää nuorten syrjäyttämiseksi. Jos nuori polttelee esimerkiksi kannabista tai lataa Internetistä musiikkia ja jää siitä kiinni, tästä seuraa usein sen verran raskaita oikeustoimia, että nuoren elämä menee vuosiksi tai mahdollisesti pysyvästi pilalle riippumatta siitä, olisiko se muutoin mennyt. Logiikka on siis se, että koska huumeet ovat vaarallisia, virkavalta varmistaa, että nuoren elämä menee pilalle. Kunnanvaltuuston on toimittava poliisin kanssa yhteistyössä sen takaamiseksi, että poliisin resurssit käytetään ennemmin esimerkiksi väkivalta- ja seksuaalirikosten selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi kuin ns. "uhrittomien rikollisten" vainoamiseksi. Poliisin on ennemmin partioitava Varissuolla ja Lausteella kuin ratsattava YO-kylän opiskelijakämppiä muutaman hampuusin kiinnisaamisen toivossa.

- Kunnan on hankkiuduttava eroon kunnallisten tukien kannustinloukuista. Valtuuston on ohjeistettava sosiaalitoimea toimimaan lain rajoissa siten, että pienten ja väliaikaisten tulojen ei tule vähentää saatavaa tukea. Pahimmassa tapauksessa tukien väheneminen pienten palkkatulojen johdosta tarkoittaa, että töitä ei kannata tehdä, koska siitä jää ainoastaan taloudellisesti tappiolle. Tämä asia koskee erityisesti nuoria, koska nuoret ovat vuokratyöfirmojen ja muiden pätkätöiden pääasiallisia tekijöitä. Turussa on pyrittävä kokeilemaan perustuloa kunnallisesti.

- Nuorten mielenterveys- ja muut palvelut on varmistettava. Tämä liittyy olennaisesti perusoikeuksien turvaamiseen ja turhien palvelujen ja menoerien leikkaamiseen. Leikkaamalla byrokratiasta ja tuottamattomista menoeristä varoja voidaan kohdentaa nuoriin, eli tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa suhteellisen pieni määrä työikäisiä joutuu hoitamaan suuren määrän eläkeläisiä, minkä vuoksi on varmistettava, että nuoret pysyvät kunnossa ja järjissään.

- Työstä on maksettava aina palkkaa. Tempputyöllistämiselle on saatava loppu. Kunnan on kieltäydyttävä käyttämästä ilmaista työvoimaa. Tempputyöllistämisen, eli turhien "haista paska"-kurssituksien ja palkattomaan harjoitteluun kuluvat resurssit on siirrettävä suoraan oikeisiin tuottaviin työpaikkoihin.Äänestä Jiri Kerosta numerolla 180 kääntääksesi Turku-politiikkaa 180 astetta!