torstai 10. heinäkuuta 2008

Äänikynnys EU:ssa ja Sarkozy palvoo Saatanaa

Euroopan unioni on kamalan epädemokraattinen instituutio. Ainoa Euroopan unionin oikeasti demokraattiselta haiskahtava elin - höhö, sanoin "haiskahtava elin" - on Euroopan parlamentti. Komissio, jolla on Euroopan unionissa aloite- ja valmistelumonopoli lainsäädäntöasioissa koostuu laajasta virkamieskunnasta ja komissaareista, joita ei valita yleisillä vaaleilla. Euroopan neuvostossa puolestaan edustajan äänimäärään vaikuttaa muun muassa maan bruttokansantuote, eli vaikutusvalta neuvostossa liittyy siihen, miten rikas valtio on.

Euroopan parlamentti, eli ainoa keino tavalliselle unionikansalaiselle vaikuttaa Euroopan unionin asioihin, kitkee aktiivisesti keskuudestaan eriäviä mielipiteitä ja demokraattisuutta, jotta massa saisi etuoikeuden syrjiä vähemmistöjä. Mielipiteet, jotka eivät sovi Euroopan unionin fasistiseen agendaan, yritetään tappaa hiljalleen pois Euroopan unionin ainoasta kansanedustuslaitosta muistuttavasta vallankäyttöelimestä.

Euroopan unionin parlamentti äänesti "kyllä" ehdotuksella, jonka seurauksena pienten poliittisten ryhmien on entistä vaikeampi päästä Euroopan parlamenttiin. Ehdotus meni läpi pitkälti sen vuoksi, että parlamentin kaksi isointa ryhmää seisoi sen takana. Eli; Euroopan parlamentin isot ryhmät kielsivät Euroopan parlamentista pienimmät ryhmät. Ehdotusta kritisoitiin sanomalla, että EU:n nykyisessä herkässä vaiheessa on tärkeää, että esille saadaan myös vähemmistömielipide. Tämä on loogista, koska kritiikki ja vaihtoehtoisten näkemysten esittely on demokratian keino saada esille järjestelmän heikot kohdat ja huonot puolet. Ehdotus siis heikentää demokratian toteutumista Euroopan unionissa. Ehdotuksen puolustajat olivat puolestaan sitä mieltä, että entistä korkeammat rajoitukset vaikeuttavat esimerkiksi äärioikeistolaisten ryhmien pääsyä parlamenttiin.

Anteeksi mitä? Eli siis; Ehdotusta kritisoitiin sillä, että jos ehdotus menee läpi, ei parlamentissa ole enää yhtä suuria mahdollisuuksia vaihtoehtoisille mielipiteille JA ehdotusta puolustettiin sillä täysin samalla argumentilla, eli että jos ehdotus menee läpi, ei parlamentissa ole enää yhtä suuria mahdollisuuksia vaihtoehtoisille mielipiteille. Sekä ehdotuksen kannattajat että vastustajat olivat siis yksimielisiä siitä, että ehdotus tulee heikentämään demokratiaa Euroopan unionissa.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Suomessa valmistellaan perustuslakiuudistusta, jossa tietenkin otettaisiin käyttöön äänikynnys. Alkuperäisessä esityksessä ideana oli ottaa 5% äänikynnys, joka sittemmin saatiin "kompromissiratkaisuna" pudotettua 3,5%. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että pienten puolueiden tulisi entistä vaikeammaksi saada edustajia läpi, minkä lisäksi uusien puolueiden saaminen puoluekentälle tulisi mahdottomaksi. Esimerkki siitä, miten äänikynnys estää uusia puolueita, on nähtävissä rajan takaa Hurrilasta. Paikallinen Piraattipuolue sai Ruotsin viime vaaleissa 0,68% äänistä. Ruotsin parlamentissa on 349 jäsentä. Prosentuaalisesti laskettuna Piraattipuolueen olisi tullut saada 2 paikkaa, mutta Ruotsissa vaaditaan neljän prosentin kannatus, että puolue saa läpi yhdenkään edustajan. Odotan mielenkiinnolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan Suomen piraattipuolueelle.

Äänikynnys antaa suuremmille puolueille täysin perusteetonta etua, joka ei liity millään tavalla puolueen osaamiseen, puolueen edustajien pätevyyteen tai puolueen mielipiteisiin. Se liittyy ainoastaan siihen, että pienemmät puolueet ja tätä kautta vähemmistön mielipiteet, eivät ole suurempien puolueiden mielestä edes niin arvokkaita, että niitä tulisi kuunnella edes siinä samassa suhteessa, jossa väestö ilmaisee niitä. Äänikynnys heikentää tavallisen kansalaisen, eli hallintoalamaisen, mahdollisuutta sanoa vastalauseensa hallituksen ja eduskunnan toiminnasta viime kaudella. Tämä yhdistettynä siihen, miten puoluetukea jaetaan puolueen eduskunnassa istuvien edustajien lukumäärän perusteella ja sitä ei myönnetä lainkaan uusille puolueille, korostaa systemaattista demokratian heikentämistä, jota Matti "Helvetinsikiö" Vanhasen hallitus ajaa.

Äänikynnykset eivät tietenkään ole mitään verrattuna Euroopan unionin muihin epädemokraattisiin piirteisiin, kuten avoimeen diktatuuriin. Tsaari Nikolai Vladimir Sarkozy on kovasti sitä mieltä, että hänen on pistettävä loppu Lissabonin psykodraamalle. Viimeksi, kun kuulin termin psykodraama, olin Tuskassa katsomassa Moonspelliä ja joku kännipäinen sankari selitti kovaan ääneen jotain mustasta messusta, joka hänen mukaansa on psykodraamaa, mutta minä olin liian kiireinen ollessani kuuntelematta häntä. Siitä huolimatta on ilmeisesti melko vankkaa (ja vankalla tarkoitan aukotonta) todistusaineistoa, että Nikolai Vladimir Sarkozy - VAI PITÄISIKÖ SANOA "SATANZY"?! - on saatananpalvoja.

Nikolai Vladimir Sarkozy esittää, että syy, minkä vuoksi Lissabonin sopimuksen kanssa pitää kiirehtiä ja ongelma saada selväksi, on se, että tiedettäisiin tullaanko seuraavat europarlamenttivaalit hoitamaan Nizan sopimuksen mukaan vai uuden perustuslain mukaan. Minä en näe, mikä tässä on ongelmana. Irlannin kansanäänestys merkitsi, että Irlanti hylkäsi Lissabonin sopimuksen. Jos Lissabonin sopimusta ei ratifioida kaikissa jäsenmaissa, Lissabonin sopimus ei tule voimaan. Lissabonin sopimusta ei ratifioida kaikissa jäsenmaissa, joten Lissabonin sopimus ei tule voimaan. Eli seuraavat europarlamenttivaalit hoidetaan Nizan sopimuksen mukaan. En käsitä, minkä takia Ranskan presidentillä, jolla on varmasti enemmän kokemusta ja know-how'ta politiikasta kuin minulla, ei ymmärrä näin yksinkertaista juttua.

Satanzy on siinä mielessä vittumainen jätkä, että hänen demokratian vastustamisensa ei jää pelkästään byrokratian ja politiikan tasolle, vaan hän ottaa diktatuurin myös osaksi imagoaan. Pekingin olympialaisista ja Kiinan ihmisoikeusrikkomuksista on ollut paljon eripuraa, minkä vuoksi esimerkiksi Euroopan unionissa oltiin useampaa kuin yhtä mieltä siitä, kannattaako sinne nyt lähteä ollenkaan edustamaan, kun Euroopan unioni kerta pyrkii edelleen valehtelemaan kannattavansa ihmisoikeuksia. Sarkozy päätti, että hän ei ainoastaan mene Pekingiin, vaan hän myös edustaa siellä koko Euroopan unionia.

Näin meillä Euroopan unionissa.

2 kommenttia:

Disturbance kirjoitti...

Olen lopettanut valtavirtamedioiden uutisten seuraamisen, ja siirtynyt yksinomaan sinun kannanottoihisi.

Mikko Merikivi kirjoitti...

"Euroopan neuvostossa puolestaan edustajan äänimäärään vaikuttaa muun muassa maan bruttokansantuote, eli vaikutusvalta neuvostossa liittyy siihen, miten rikas valtio on."

Saisinko lähteen?