tiistai 19. tammikuuta 2010

Muutos 2011 ry:n kannanotto oikeusministeriön viharikostyöryhmän mietintöön

Oikeusministeriön rasistisia rikoksia ja niiden rankaisua pohtinut työryhmä palautti 19.1. mietintönsä oikeusministeriölle. Mietinnön esittämät ehdotukset ovat vastoin oikeusvaltion periaatteita sekä demokratialle välttämätöntä sananvapautta.

Työryhmämietinnössä vilisee epämääräisiä termejä kuten "viharikokset" sekä "rasismirikos". Missään työryhmämietinnössä tai lainsäädännössä ei kuitenkaan määritellä yksiselitteisesti, mitä näillä termeillä tarkoitetaan. Tästä seuraa epävarmuus, jossa termien merkitys voidaan määritellä poliittisin perustein.

Oikeusvaltiossa kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat termit tulee määritellä yksiselitteisesti siten, että jokainen voi tietää ilman epäselvyyksiä, mitä ne tarkoittavat. Tällä hetkellä julkinen valta määrittelee termit mielensä mukaan ja niiden määritelmät vaihtelevat asiayhteydestä ja sanan käyttäjän tarkoitusperistä riippuen. Demokraattisessa yhteiskunnassa lainsäädäntöä ja politiikkaa ei voida toteuttaa näin mielivaltaiselta pohjalta.

Työryhmämietinnössä myös ehdotetaan rikosoikeudellisen vastuun ulottamista oikeushenkilölle. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että esimekiksi sanomalehdet olisivat rikosoikeudellisesti vastuussa käyttäjien keskustelupalstoille kirjoittamista asioista. Työryhmämietintö perustelee tätä sillä, että oikeushenkilön rikosoikeudellinen rankaiseminen tulisi vain harvoin kyseeseen. Perustelu on riittämätön.

Lakimuutos lietsoisi väistämättä suomettumisen ajan tyyppistä itsesensuurin ilmapiiriä. Sen lisäksi jo pelkän rangaistusuhan vuoksi lakimuutos pakottaisi keskustelupalstoja ottamaan käyttöön Suomen perustuslain hengen vastaisia ennakkosensuurijärjestelmiä. Mietinnössä ehdotetut lakimuutokset olisivat vahingollisia Internetin mahdollistamalle avoimelle kansalaiskeskustelulle.

Työryhmän ehdotukset ovat vapaan kansalaiskeskustelun kannalta välttämättömän sananvapauden kanssa ristiriidassa. Työryhmän mietinnössä käytetään hyvän lainvalmistelun vastaisesti epätäsmällistä kieltä, eikä siinä oteta huomioon Internetin teknisiä ominaisuuksia.

Muutos 2011 ry vaatii, että oikeusministeriö konsultoi mahdollisia lakimuutoksia varten Internetiin ja sananvapauteen keskittyneitä kansalaisjärjestöjä, kuten Effi ry:tä sekä Sananvapauden puolesta ry:tä. Yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen mielipiteille on myös annettava reaalista painoarvoa. Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi julkisen vallan on lisäksi määriteltävä yksiselitteisesti ja selväsanaisesti, mitä se tarkoittaa termeillä viharikos, vihamotiivi ja rasismi.

--

Lisää aiheesta:
Julkisen vallan lietsomat viharikokset keinona hallita
Me elämme valheen verkossa

8 kommenttia:

Lady Grotesca kirjoitti...

Kohta istuttaan linnassa jo vääränlaisten mielipiteiden vuoksi... Viharikos prkl :D

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä ihmetyttää että mitä tällaisten "työryhmien" jäsenten päässä liikkuu. Kun oikeasti vaikuttaa siltä että tässä on taas lähdetty "meillä olisi tässä nyt tällaiset ongelmat kuin internet ja ihmisten vapaat mielipiteet jotka pitäisi saada poistettua" -agendalla liikkeelle.

Jos hammashuolto toimisi Suomessa samoilla periaatteilla, niin kenelläkään ei olisi yhtään hampaita enää jäljellä. Rikkinäiset olisi revitty pois, ja terveet olisi kiskottu varmuuden vuoksi.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa myös huomata, kuinka vihreät ovat "vähän" täydentäneet rasismin ja muukalaisvihan määritelmää omalla agendallaan...

Jiri Keronen kirjoitti...

Siksi onkin tärkeää, että rasismit sun muut määritellään tarkasti ja yksiselitteisesti. Sitten, kun oikeasti kerrankin sanotaan, mitä rasismi politiikan kielessä on, ei sitä voida enää täydentää lennosta.

Henry kirjoitti...

Käyttämämme kieli perustuu harvoin absoluuttisille merkityksille. Miten tarkka ja yksiselitteinen määrittely voisi käytännössä olla mahdollista?

Jiri Keronen kirjoitti...

Henry: Suomen perustuslakiin kuuluu niin sanottu legaliteettiperiaate. Siihen kuuluu täsmällisyysvaatimus, joka merkitsee sitä, että laissa pitää täsmällisesti osoittaa mitkä teot säädetään rangaistavaksi, eli laki ei saa olla epämääräinen. Juridinen kieli ja arkikieli eroavat toisistaan siten, että juridisessa kielessä täsmällisyys ei ole ainoastaan mahdollista, vaan myös sitä myös edellytetään, koska epämääräisellä lailla hallitseminen altistaa mielivallalle.

Anonyymi kirjoitti...

Mielestäni RKP edustaa selkeästi rasismia ja rasismin kriteerit täyttyvät hyvin selkeästi.

1.RKP:n toiminta keskittyy kahden kieliryhmän, eli suomenkielisten ja saamenkielien syrjintään heidän omasssa maassaan.
2.RKP tukee suomenkielen käyttökieltoa(Åland)
3.RKP:n historia on selkeän rasistinen freudethal ym...
4.RKP vastustaa Saamelaisia, koska haluaa pitää suomea vain kaksikielisenä maana. Tällä RKP mitätöi saamelaiset sekä kansana, että kielellisenä ryhmänä, vaikka saamelaiset ovat maamme alkuperäisintä kansaa ja ovat asuttaneet maatamme, ennen ruotsinkielisiä.

Minusta RKP ja sen toiminta pitäisi kieltää kokonaan maassamme, koska sen rasistinen ja maanpetoksellinen luonne on hyvin ilmeinen.

Miten puolue, joka kannattaa suomenkielen käyttökieltoa suomessa vai olla isänmaallinen?

T:Eki

Anonyymi kirjoitti...

Oletko koskaan miettinyt miksi puolueen nimi on Ruotsalainen kansanpuolue, eikä esimerkiksi Suomen ruotsinkielinen kansanpuolue...