torstai 7. tammikuuta 2010

Suora demokratia pähkinänkuoressa

Suomen nykyinen poliittinen järjestelmä on jäänyt ajastaan jälkeen, eikä se enää palvele modernin kansalaisen demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien vaatimuksia. Teknologia on kehittynyt ja ihmisten ymmärrys asioista on kasvanut valtavasti. Ajat ovat muuttuneet ja ihmiset ovat heräämässä tiedostamaan sen, miten heillä ja vain heillä on kaikki valta ja kaikki vastuu omasta yhteiskunnastaan ja maailmastaan. Poliitikkojen, virkamiesten ja hallitsijaeliitin aika on auttamatta ohi, ja uusi aika on koittamassa. Menneisyyden eliittivetoiset järjestelmät eivät toimi tänä uutena aikakautena, vaan vaaditaan täysin uusia menetelmiä. Yksi näistä uusista menetelmistä on suora demokratia.

Suoralla demokratialla tarkoitetaan järjestelmää, jossa nykyään käytössä olevaa demokratiaa täydennetään menetelmillä, joiden avulla kansalaiset voivat vaikuttaa lainsäädäntöön ja päätöksentekoon suoraan eduskunnan sekä virkamiehistön yli ja ohi. Kansanedustuslaitos ja hallitus toimivat tavalliseen tapaansa ja säätävät niitä lakeja ja päättävät niistä asioista, joita kansalaiset eivät tahdo ottaa itse omiin käsiinsä. Kansa voi kuitenkin milloin tahansa syrjäyttää eduskunnan päätösvallan ja järjestää itse mistä tahansa hyväksi katsomastaan asiasta kansanäänestyksen. Suorassa demokratiassa ylin valta on kansalla, ei eduskunnalla.

Kolme merkittävintä maailmalla käytössä olevaa suoran demokratian menetelmää ovat kansalaisaloite, kansalaisäänestys ja epäluottamuslausemenettely. Näistä kolmesta kansalaisaloite tarkoittaa laki- tai toimenpide-ehdotusta, jonka riittävän suuri määrä kansalaisia on allekirjoittanut. Riittävän suuren määrän kansalaisia toimittaessa kansalaisaloitteen, on hallituksen valmisteltava aloitteessa vaaditun mukainen lakiehdotus tai toimenpide ja altistettava se sitovalle kansanäänestykselle. Jos kansa esimerkiksi kokisi tarpeelliseksi saada taloustieto kouluaineeksi peruskouluihin, kansa voisi kerätä asiaa varten tarvittavan määrän allekirjoituksia, jonka jälkeen asiasta järjestettäisiin kansanäänestys. Kansanäänestyksen tulos määräisi sen, mitä aloitteelle lopulta käy.

Kansalaisreferendumi merkitsee sitä, että jos eduskunta on käsittelemässä jotain tiettyä lakiehdotusta tai toimenpidettä, voi riittävän suuri määrä kansalaisia allekirjoittaa vaatimuksen altistaa eduskunnassa käsiteltävänä oleva laki tai toimenpide sitovalle kansanäänestykselle. Tällöin kansanäänestyksen tulos ratkaisee sen, tuleeko eduskunnan käsittelemä laki tai toimenpide voimaan. Jos suora demokratia olisi ollut voimassa eduskunnan käsitellessä Lex Nokiaa, olisi lakia vastaan vahvasti kampanjoinut Effi ry voinut kerätä tarvittavan määrän allekirjoituksia ja tällä varmistaa, että myös kansalaisten olisi tullut hyväksyä laki ennen sen voimaanastumista.

Epäluottamuslausemenettely on tapa, jolla kansalaiset voivat poistaa virastaan tai asemastaan merkittäviä virkamiehiä tai poliittisia päätöksentekijöitä ennen heidän toimikautensa tavanomaista päättymisaikaa. Jos riittävän moni kansalainen allekirjoittaa vaatimuksen esimerkiksi ministerin poistamiseksi tehtävistään, tulee asiasta järjestää sitova kansanäänestys. Kansanäänestyksen tulos määrittää sen, voiko virkamies tai vallankäyttäjä jatkaa toimessaan. Suoran demokratian mallissa kansa olisi voinut käyttää epäluottamuslausemenettelyä esimerkiksi korruptiorahaskandaaliin ollessa pahimmillaan, jolloin kansan luottamus poliittisia päättäjiä kohtaan olisi mitattu suoraan sitovalla kansanäänestyksellä sen sijaan, että enemmistön eduskuntapaikoista pitävät hallituspuolueet päättävät itse omien edustajiensa luottamuksellisuudesta.

Allekirjoituksia kaikkiin suoran demokratian menetelmiin voivat kerätä puolueet, yksityiset toimijat ja yhdistykset. Allekirjoitusten kerääjät voivat toimia yhteistyössä saadakseen kasaan vaadittavan määrän allekirjoituksia. Tarvittava määrä allekirjoituksia vaihtelee sen mukaan, kuinka merkittävästä asiasta on kyse. Mitä merkittävämpi ja kauaskantoisempi asia on, sitä enemmän allekirjoituksia siihen vaaditaan. Esimerkiksi Sveitsissä, jossa suora demokratia on käytössä, kansanäänestykseksi perustuslain muuttamiseksi vaaditaan 100 000 allekirjoitusta. Kansanäänestyksen järjestämiseksi parlamentissa käsiteltävästä laista taas vaaditaan 50 000 allekirjoitusta.

Koska Suomessa on vähemmän kansalaisia ja äänioikeutettuja kuin Sveitsissä ja Suomi on pinta-alaltaan huomattavasti Sveitsiä suurempi, on vaadittavien allekirjoitusten määrän järkevää olla Suomessa pienempi kuin Sveitsissä. Henkilökohtaiset ehdotukseni ovat seuraavat; Kansalaisaloitteeseen ja kansalaisrefenderumiin tarpeellinen määrä allekirjoituksia on 35 000, eli noin 0,8% äänestäjistä. Perustuslain muuttamista ja virkamiehen tai vallankäyttäjän erottamista koskevaan kansanäänestykseen tarpeellinen määrä allekirjoituksia on 43 000, eli noin 1% äänestäjistä.

Suorassa demokratiassa kansanäänestyksiä järjestetään myös automaattisesti ilman kansalaisten keräämiä allekirjoituksia tietyissä riittävän tärkeissä koko kansaa koskevissa asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia koskevat valtiosopimukset ja perustuslain muutokset. Suorassa demokratiassa valtiosopimus tai perustuslain muutos ei voi tulla voimaan ennen kuin kansa on hyväksynyt sen sitovassa kansanäänestyksessä. Esimerkiksi Lissabonin sopimuksesta, eli Euroopan unionin perustuslaista, olisi tullut järjestää sitova kansanäänestys ennen sen tuloa voimaan, mikäli suora demokratia olisi voimassa.

Kaikki suoran demokratian kansanäänestykset ovat sitovia, mikä eroaa Suomessa nykyään käytettävistä kansanäänestysmenettelyistä, jotka ovat ainoastaan neuvoa-antavia. Neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä sekä aloitevalta että lopullinen valta on parlamentilla ja virkamieskoneistolla. Sitovassa kansanäänestyksessä aloitevalta ja lopullinen valta ovat kansalla. Suoraa demokratiaa noudattavassa järjestelmässä valtiolla ei ole oikeutta järjestää neuvoa-antavia kansanäänestyksiä. Kaikki suoran demokratian kansanäänestykset ovat joko kansan itse vaatimia tai sitten sellaisia, jotka koskevat perustavanlaatuisimpia asioita ja joista on sen vuoksi järjestettävä automaattisesti kansanäänestys.

Lisää tietoa aiheesta:
- Suomessa suoraa demokratiaa ajaa Muutos 2011.
- Olen aiemmin kirjoittanut suoran demokratian eduista ja vastannut suoraa demokratiaa kohtaan esitettyyn kritiikkiin artikkelissani Suora demokratia - valistuneiden kansalaisten valta.

14 kommenttia:

Jormaeus kirjoitti...

Millä tavalla noita äänestyksiä sitten järjestettäisiin? Nykysysteemillä äänestykset ovat hintavia ja kaikenmaailman sähköiset äänestykset eivät vaikuta järin luotettavilta. Ehkä voitaisiin vähemmän tärkeitä äänestyksiä toteuttaa kevennetyllä vaalisalaisuudella ja luotettavuudella, vaikka nettipankkitunnuksia käyttäen (kuten monet viranomaisilmoitukset nykyään). Tämä kylläkin edellyttäisi jotain tapaa haastaa äänestystulokset, jos niitä epäillään epäluotettaviksi.

Entä minkälaiset enemmistöt noissa eri äänestyksissä vaaditaan? Järkevältä tuntuisi, että perustuslakimuutos vaatisi 2/3 enemmistöä ja yli 50% äänestysaktiivisuutta.

Jenkkilässä Kalifornian osavaltiossa jokin aika sitten äänestettiin läpi mormonikirkon masinoimalla kamppanjalla lakiehdotus homoliittoja vastaan. Lakiehdotuksen vastustajat eivät saaneet samalla tavalla ääntään kuuluviin mormonien syytäessä miljooniaan mainoksiin. Millä tavoin estetään enemmistöä polkemasta jonkin vähemmistön perusoikeuksia, varsinkin jos perustuslakikin on kätevästi muutettavissa? Ja millä tavalla saadaan äänestäjät kuulemaan molempien osapuolien kannat, myös sen vähemmän varakkaan? Ainakin periaattessa nykyisin riittää, että kirjoittaa jokaiselle kahdelle sadalle kansanedustajalle kirjeen, jos haluaa oman kantansa tuoda esiin.

Jiri Keronen kirjoitti...

Millä tavalla noita äänestyksiä sitten järjestettäisiin?

Sveitsissä äänestyksiä järjestetään kerralla useista eri asioista ja suoran demokratian äänestyksistä voidaan äänestää esimerkiksi parlamenttivaalien yhteydessä. Suomessa on jo nyt vaaleja melko tiuhaan tahtiin, kun ottaa huomioon kunnallisvaalit, presidentinvaalit, eduskuntavaalit ja EU-vaalit. Suoran demokratian äänestyksiä voi yhdistää näihin, jolloin vaalien määrä ei kasva holtittomasti.

Itse en kannata sähköistä äänestystä tai edes nettipankkitunnusäänestystä ennen kuin sähköinen äänestys saadaan pelaamaan kunnolla.

Entä minkälaiset enemmistöt noissa eri äänestyksissä vaaditaan?

Eduskunnalta lähtevä perustuslakimuutos vaatii suoran kansanäänestyksen lisäksi vielä perustuslain muuttamisjärjestyksen eduskunnassa. Tämä merkitsee sitä, että kansanedustajista pitää olla tuon 2/3 enemmistö, jolloin perustuslaki on suojattu melko hyvin. On järkevää, että myös puhtaasti kansalaislähtöisesti perustuslain muuttaminen vaatii korkeamman äänikynnyksen kuin tavallinen laki.

Millä tavoin estetään enemmistöä polkemasta jonkin vähemmistön perusoikeuksia, varsinkin jos perustuslakikin on kätevästi muutettavissa? Ja millä tavalla saadaan äänestäjät kuulemaan molempien osapuolien kannat, myös sen vähemmän varakkaan?

Perusoikeuskysymystä käsitellään kirjoituksessa "Suora demokratia - valistuneiden kansalaisten valta".

Sveitsissä on koettu, että rahalla ei voi ostaa ääniä suoran demokratian äänestyksissä, vaan rahan merkitys pienenee sitä mukaa, mitä suorempi demokratia on. Aihetta käsittelee tarkemmin kirjoitus "Lisäarvoa äänestämällä" kirjasta "Opas suoraan demokratiaan".

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä tuo suora demokratia ajatuksena on erittäin mieluinen, mutta käytännön tasolla se todellakin vaatisi toimivan sähköisen äänestysjärjestelmän.
Vaihto-ehtona toimisi varmasti myös äänestysten yhdistäminen maassamme käytäviin muihin vaaleihin, ettei erillisiä äänestyksiä tarvitsisi järjestää kuin erityistapauksissa.
Erityisenä haasteena näen kuitenkin alhaisen äänestysprosentin, varsinkin nuorten kohdalla.Nuoret olisi jollain konstilla saatava kiinnostumaan politiikasta, tai ainakin äänestämisestä, koska muuten edessämme voi olla mielenkiintoiset ajat, kunhan suuria ikäluokkia aletaan panemaan maan multiin kiihtyvää tahtia...

Terveisin
Teemu Lavikka

Jormaeus kirjoitti...

Teemu, uskoisin, että nuoret aktivoituvat äänestämään nimenomaan silloin, jos vaaleissa on kyse jostain välittömästi heille merkityksellisestä asiasta. Suurin osa äänestäjistä on joka tapauksessa tapaäänestäjiä, jotka äänestävät samoja naamoja vuodesta toiseen. Näin ei kuitenkaan voisi toimia jos äänestetään yhdestä asiasta vaan äänestäjä joutuisi oikeasti ottamaan kantaa.

Anonyymi kirjoitti...

Suora demokratia, kuten demokratia yleensäkin vaatisi riippumatonta, luotettavaa valtamediaa, jota ei ole. Suurin osa kansasta uskoo Erkko -mediaan ja monikulttuuriuskonnolle pyhitetyyn Yle:een, STT:n "tietotoimistoa" jne. Suurin osa kansasta on manipuloitu, idiooteiksi BB:llä ym viihdytetty ja tiedolta pimitetty.

Jiri Keronen kirjoitti...

Suora demokratia ratkaisee osaltaan tiedonvälitysongelmaa, minkä lisäksi median valta on radikaalisti murtunut Internetin aikakaudella. Erkko-median ja puolueellisen Ylen valta pystyy kestämään korkeintaan enää joitain vuosia.

Anonyymi kirjoitti...

Otatko Keronen yhteyttä, on ihan oikeata asiaa. Osoitteen näet kaiketi kun kommentti tulee tai sitten pistäydy minun blogissani Uudessa Suomessa niin minä saan sinun osoitteesi.

Riikka Söyring
KissanKulmasta

Anonyymi kirjoitti...

Tässä välissä MAINOS:

Politiikasta, ihmisistä ja muista ilmiöistä kiinnostuneet tervetulleita myös tänne:

http://ajatusmylly.net/

Tule ja turise!

t: "Norma Bates"

Anonyymi kirjoitti...

Jiri kirjoitti
Suora demokratia ratkaisee osaltaan tiedonvälitysongelmaa, minkä lisäksi median valta on radikaalisti murtunut Internetin aikakaudella. Erkko-median ja puolueellisen Ylen valta pystyy kestämään korkeintaan enää joitain vuosia.

Luulisin, että tämä synnyttää nykyisille vallanpitäjile paineita netin "hallintaan".


Anyway... teknologinen kehitys yhdistettynä väestön sivistystason nousuun on luonut tarpeen muuttaa poliittista järjestelmää.

Ehdottamasi suora demokratia tuntuu hyvältä. Valitettavasti olemme menossa EU:n myötä toiseen suuntaan. Olen käsittänyt, että virkamiehet EU:ssa tekevät lait, Europarlamentti kumileimasimena hyväksyy ja suomalaisten on pakko ottaa ne vastaan. Suomen parlamentin valta-aseman heikentyminen näkyy sen viihteellistymisenä.

acc

EU-KLARTEXT kirjoitti...

KOMMENTTI TÄSTÄ:
Ehdottamasi suora demokratia tuntuu hyvältä. Valitettavasti olemme menossa EU:n myötä toiseen suuntaan. Olen käsittänyt, että virkamiehet EU:ssa tekevät lait, Europarlamentti kumileimasimena hyväksyy ja suomalaisten on pakko ottaa ne vastaan. Suomen parlamentin valta-aseman heikentyminen näkyy sen viihteellistymisenä.
acc

Olen samaa mieltä!
Ja Jirin työ upeaa!

EU-kriitikkona voin kertoa että kova tuuletus käynnissä keskustelussa:
www.taloussanomat.fi
> Ajatukset
> Päivän uutiset
>"Nokia, Snoera, Aalto, EU"

>> Siellä on monta muutakin, esimerkiksi keskustelu "Tarvitaan demogratiaa"

T. Merja Renvall

Arto kirjoitti...

Nettiäänestys kyllä pelaa hyvin vaikkapa noilla pankkitunnuksilla. Nyt on vain niin, että Suomessa todellakaan kaikilla ei ole Internetiä ei kaikilla ole Nettipankkitunnuksia.

Toinen asia on, kuinka muotoillaan äänestyksen kysymysvaihtoehdot. Tuntien Suomalaisen poliittisen kulttuurin ja korruptiobyrokratismin Suomessa, en ole kovinkaan varma äänestysvaihtoehtojen tasapuolisesta esillepanosta.

Jotta silleen

Pessimisti kirjoitti...

Suomen nykyinen poliittinen järjestelmä on jäänyt ajastaan jälkeen, eikä se enää palvele modernin kansalaisen demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien vaatimuksia.

Lähinnä se on jäänyt ajastaan jälkeen siksi, että se on alunperin suunniteltu itsenäiselle ja etnisesti homogeeniselle kansallisvaltiolle eikä monikansallisen EU-liittovaltion rajaprovinssille.

Teknologia on kehittynyt ja ihmisten ymmärrys asioista on kasvanut valtavasti.

Edellisen vuosisadan verinen ja fanaattinen historia todistaa, miten vähän ihmisten ymmärrys asioista on teknologian valtavan kehityksen myötä kasvanut.

Ajat ovat muuttuneet ja ihmiset ovat heräämässä tiedostamaan sen, miten heillä ja vain heillä on kaikki valta ja kaikki vastuu omasta yhteiskunnastaan ja maailmastaan.

Päinvastoin, vastuun käsite, vastuuntunnossa puhumattakaan, on koko ajan hämärtynyt yhä enemmän niin yksilön kuin yhteisönkin kohdalla.

Poliitikkojen, virkamiesten ja hallitsijaeliitin aika on auttamatta ohi, ja uusi aika on koittamassa.

Ei ollenkaan, vaan kehityksen kulku kaikkialla maailmassa viittaa juuri päinvastaiseen. Oligarkia ja sekurokratia voittavat - idässä, lännessä, etelässä. Tosin ei niille niukkenevien resurssien maailmassa muuta vaihtoehtoa taida ollakaan kuin totaalinen kaaos.

Anonyymi kirjoitti...

jeesaa meil sit kannabis vaapaaks ja myöskin työuria tulee lyhentää! hyvä tästä vielä tulee.

Anonyymi kirjoitti...

Jos saisi edes tuon eduskuntavaaliäänestyksen demokraattiseksi, niin olisin jo siihen tyytyväinen.
Minulla olisi hyvä ehdokas, mutten saa äänestää häntä, koska kyseinen ehdokas kuuluu eri vaalipiiriin.