tiistai 2. helmikuuta 2010

Muutos 2011 ry:n kannanotto Lissabonin sopimuksen kansalaisaloitteeseen

Euroopan unioni ottaa osana Lissabonin sopimusta käyttöön kansalaisaloitteen, jonka tarkoituksena on helposti ja avoimesti lisätä sekä demokratiaa EU:n päätöksenteossa että kansalaisten mahdollisuuksia ilmaista mielipiteitään.

Lissabonin sopimuksen myötä kansalaisilla on mahdollisuus pyytää komissiota laatimaan toimenpide-ehdotuksia niille politiikan aloille, joilla EU on toimivaltainen. Sopimuksen mukaan vähintään miljoonan kansalaisen "merkittävästä määrästä" jäsenmaita on allekirjoitettava vetoomus. Monet käytännön kysymykset on kuitenkin jätetty määrittelemättä sopimuksessa. Komissio pyysi asiasta kiinnostuneita tahoja antamaan lausunnon näihin keskeisiin kysymyksiin liittyen. Lausuntojen jättämisen määräaika päättyi 31.1.2010.

Uusi kansalaisaloite on merkittävä osa Muutos 2011 ry:n ykkösagendaa, suoraa demokratiaa. Kannanottomme ja vastauksemme komission esittämiin kysymyksiin löytyvät täältä:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/muutos_2011_ry_fi.pdf

Ehdotamme myös, että kansalaisaloitetta tulee voida käyttää ehdottamaan muutoksia myös Euroopan unionin perussopimuksiin. EU-sopimukset ovat monimutkaisia, yksityiskohtaisia ja säätelevät EU:n konkreettisia politiikan sisältöjä huomattavasti enemmän kuin useimmat kansalliset perustuslait valtioiden toimintaa. Mikäli kansalaisaloitteet eivät voisi koskea perussopimuksia ja niiden muuttamista, se rajaisi suuresti kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Monet suomalaiset puolueet ja järjestöt puhuvat nykyisin - etenkin näin vaalien lähestyessä - entistä enemmän kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä. Siksi olemme hämmentyneitä siitä, että Muutos 2011 ry:n lisäksi vain yksi (1) suomalainen organisaatio vaivautui ottamaan kantaa tähän merkittävään uudistukseen.

Myöskään Suomen hallitus – toisin kuin esimerkiksi Ruotsin hallitus – ei nähnyt tarpeelliseksi kommentoida tätä uutta merkittävää eurooppalaisen kansalaisvaikuttamisen välinettä. Muutos 2011 ry:n näkemyksen mukaan syy on se, että päinvastaisista puheistaan huolimatta suomalainen valtaeliitti ei todellisuudessa halua lisätä kansalaisten poliittista aktiivisuutta ja osallistumista. Kyse saattaa tietysti olla myös puhtaasta välinpitämättömyydestä ja laiskuudesta.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Eei tommonen ketään kiinnosta. Me ollaan Suomalaisia. Höyrypäitten hommaa.

Anonyymi kirjoitti...

Marko Sihvonen käyttää poliittisia toimintavapauksiaan Eduskuntatalon edessä. Poliisi syyllistyy, näin se on nähtävä, rikokseen nimeltä poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen. Kaikki on YouTubella.

Mediaa ei kiinnosta, kun poliisi estää,rikoksen tekemällä, etukäteen ilmoitetun mielenosoituksen.

Anonyymi kirjoitti...

Mua kiinnostaa se miten me yksittäiset kansalaiset voitaisiin toimia asioiden hyväksi!?

Minusta ei kuitenkaan perheellisenä ole nälkälakkoon stadiin. Luin kyllä, että Markollakin olisi lapsia, mutta tuo ei ole minulle vaihtoehto, niin kauan, kun lapset ei pärjää omillaan.

Jotain haluaisin tehdä kuitenkin.

Kiitän vielä siitä, että kommentoinnin voi tehdä kirjautumatta!

T: Kyselevä