tiistai 7. lokakuuta 2008

Islam ei ole samanlainen uskonto kuin kristinusko

Teemu Lahtinen, josta tulee seuraava Timo Soini, kirjoittaa blogissaan Seuran julkaisemasta lehtijutusta, jossa todetaan maahanmuuttajien tekevän 70% Espoon raiskauksista. Seuran julkaisemassa jutussa mietitään muun muassa islamilaisen kulttuurin ja raiskausten yhteyttä ja mainitaan, että olisi ihme, jos kulttuurierot eivät vaikuttaisi. Olen samaa mieltä; kulttuurierot vaikuttavat. Länsimaalaisten ongelma on se, että he eivät edes ymmärrä, miten erilainen kulttuuri islam jo lähtökohtaisesti on.

"Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Jumala ja hänen sananjulistajansa ovat jo ratkaisseet ; kuka ikinä on tottelematon Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, hän ilmeisesti kulkee harhaan."
- Suura 33:36

Sanan "islam" etymologia juontaa juurensa sanaan "al-Salaam", joka tarkoittaa alistumista tai antautumista. Toisin kuin luterilaisessa kristinuskossa, jossa pelastuminen perustuu uskoon ja Jeesuksen hyväksymiseen vapahtajaksi, islamissa vapahdus seuraa puhtaasti alistumisesta Allahin tahtoon. Mitä täydellisempi alistuminen, sitä vanhurskaampi muslimi. Nimenomaan alistuminen konseptina on se ongelma, mikä suurella osalla länsimaalaisista tulee vastaan islamin ymmärtämisessä, sillä länsimaalaiseen kulttuuriin ei kuulu vastaavaa oppirakennelmaa.

"Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja totelkaa profeettaa ja niitä teidän keskuudessanne, joilla on arvovalta. jos kiistelette jostakin, niin alistakaa se Jumalan ja Hänen lähettiläänsä ratkaistavaksi, jos todellakin uskotte Jumalaan ja Viimeiseen päivään. Tämä on parasta teille ja edullisintakin."
- Suura 4:59

Koraanissa alistuminen ulotetaan kaikkeen, mistä Allah tai Muhammed on antanut sääntöjä tai käskyjä. Nämä säännöt ja käskyt on kirjattu Koraaniin sekä sitä tulkitseviin haditheihin ja niistä johdettuun jumalan lakiin, shariaan. Toisin kuin luterilaisuudessa, jossa reformaatio merkitsi kirkon maallisen vallan murenemista ja henkisen sekä poliittisen vallan erottelua, sharia ei tee minkäänlaista eroa maallisen ja henkisen välille. Esimerkiksi avioliitosta sharia ei määrittele ainoastaan rituaalista ja traditionaalista puolta, vaan myös ne juridiset ehdot, joilla avioliitto on laillinen ja joilla avioliiton voi purkaa. Sharian oikeudellisuutta ei myöskään ole mahdollista arvioida maallisesti, koska sharian katsotaan perustuvan Allahin tahtoon, eikä muslimeilla ole oikeutta päättää siitä, mihin Allahin käskyihin he alistuvat ja mihin eivät.

"Tämä ei riipu teidän haluistanne, eikä niidenkään, jotka ovat Pyhän kirjan saaneet. Vaan se joka vääryyttä tekee, saa pahan palkan, eikä hän löydä puolustajaa eikä auttajaa Jumalaa vastaan."
- Suura 4:123

Mikäli muslimin omat halut, toivomukset tai ajatukset ovat ristiriidassa Allahin ja Muhammedin käskyjen kanssa, on muslimi automaattisesti väärässä. Allah on kaiken puhtaan islamilaisen moraalin lähde ja kaikki, mikä on Allahin tahtoa vastaan, ei voi olla myöskään moraalisesti hyväksyttävää. Kaikki moraalinen vastuu lepää siinä, noudattaako Allahin lakeja vai ei. Länsimainen moraalikäsitys puolestaan on pitkälti velkaa antiikin Kreikan filosofeille sekä heidän kehittämälleen etiikalle, joka korostaa järjen ja logiikan merkitystä myös moraalisissa asioissa. Valistuksen ajan myötä rationaaliset moraaliargumentit ulotettiin pikku hiljaa koskemaan myös uskonnollisia seikkoja ja uskonnollista hyvää. Islamilainen maailma ei ole koskaan käynyt läpi valistuksen kaltaista mullistusta, joka olisi ravistellut uskonnon ja moraalin peruspilareita, kuten kristinuskolle tapahtui.

Uskontona islam on myös suoraan vastaan integroitumista valtakulttuuriin. Islam vaatii tiettyä omaehtoista segregaatiota, joka on nähtävillä esimerkiksi Suomessa islamilaisille tarjottavissa omissa uimahallivuoroissa. Segregaatio perustuu Koraanin jakeisiin, jotka kieltävät uskovaisia pitämästä vääräuskoisia ystävinään. Suura 3:28:ssa tämä on ilmaistu seuraavanlaisesti "Uskovaiset älkööt ottako uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta. Jos joku niin tekee, ei hänellä ole mitään puolustusta odotettavana Jumalalta." Haditheista puolestaan Muslimin hadith-kokoelman kohta 1:417 kieltää uskovaisia pitämästä edes sukulaisia ystävinään, mikäli nämä sukulaiset eivät ole uskovaisia.

Erottelu fundamentalistin ja maltillisen uskovaisen välillä ei ole islamissa vastaava kuin kristinuskossa. Fundamentalismi länsimaissa merkitsee esimerkiksi Raamatun kirjaimellista tulkitsemista. Islamissa ei ole olemassa erikseen maltillista ja fundamentalistia, vaan kaikki islam perustuu samaan ajatukseen, eli Allahin tahdon edessä alistumiseen ja Muhammedin esimerkin seuraamiseen. Koraanin asema on islamissa erilainen kuin Raamatun asema kristinuskossa. Esimerkiksi Amerikassa jopa maltillista, valta-islamia esittelevät suosituimmat islamilaiset nettisivut kehottavat terrorismiin ja militanttiin jihadiin. Tämä ei tietenkään ole pelkästään amerikkalainen ilmiö, vaan myös Suomessa taisteluun ja sotaan kehottavat jihad-tekstit leviävät valta-islam-sivustoilla ja vieläpä suomeksi käännettynä. Sivusto www.muslimtents.com on sivusto, joka tarjoaa ilmaista sivutilaa islamilaisille sivustoille. Näillä sivuilla levisi teksti "Siskojen tehtävä jihaadissa", joka puhuu suoraan lasten kouluttamisesta taistelijoiksi ja kehottaa muslimeja olemaan ottamatta uskottomia ystävikseen.
[ Kirjassaan Infidel Ayaan Hirsi Ali ehdottaa, että islam tulisi luokitella ennemmin aktiiviseen ja passiiviseen islamiin kuin radikaaliin ja maltilliseen islamiin. ]

Islam ei ole käynyt läpi mitään vastaavia mullistuksia kuin kristillinen maailma, minkä vuoksi islam on ikään kuin käynyt vanhentuneeksi uskonnoksi maailmassa, joka on muuttunut islamia nopeammin. On suppeakatseista ja typerää kuvitella, että kaikki ihmiset ajattelisivat samalla tavalla kuin me länsimaissa. Ongelman tiedostaminen on ensimmäinen askel ongelman ratkaisemiseksi.

PS. Bukharin hadith-kokoelmassa kohdassa 88:219 kerrotaan, että valtio, joka tekee naisesta johtajansa, ei tule koskaan onnistumaan. Arvatkaa, miten paljon Tarja Halonen vituttaa tiettyjä tahoja.

1 kommentti:

Turjalainen kirjoitti...

Tulipa itsekin ihmeteltyä tätä Seuran rohkeutta, ja kommentoitua asiaa omassa blogissa...