maanantai 20. huhtikuuta 2009

EU aikoo muuttaa Internetin televisioksi

Euroopan parlamentti äänestää 5.5. joukosta direktiivejä, jotka kulkevat nimellä "Telecoms Package". Käytännössä se, mitä Telecoms Package tekee, on koko Internetin luonteen muuttaminen fundamentaalisesti. Voimaantullessaan direktiivit aiheuttavat sen, että vapaiden Internet-yhteyksien sijasta ihmisille tarjotaan niin sanottuja "kuluttajan käyttövalintamahdollisuuksia", jotka merkitsevät käytännössä samaa kuin televisioihin myytävät kanavapaketit. Internetin käyttäjät eivät siis itse saa valita, mitä sivuja he käyttävät, vaan he voivat ainoastaan valita valmiista kokoelmista heille ennakkoon päätetyistä sivuista. Direktiiviroskaa kaupataan esittämällä, että se lisää käyttäjien mahdollisuuksia tehdä valintoja Internetin suhteen. Tämä johtuu siitä, että Euroopan unioni tykkää myydä päättäjille ja kansalaisille Neuvostoliittoa esittämällä, että se on Amerikka.

Olennaisin direktiivipaketin aiheuttama muutos on Internetin muuttaminen televisioksi, mutta sen lisäksi direktiivipaketti sisältää muita, pienempiä muutoksia, joita kaupataan samalla umpiruttuisella EU-retoriikalla vapaista markkinoista ja talousyhteistyöstä. Direktiivipaketti muun muassa sisältää direktiivejä, jotka antavat viranomaisille ja palveluntarjoajille oikeuksia vaatia itselleen tietoa siitä, miten informaatio liikkuu Internetissä. Direktiivipaketti myös pitää sisällään Ranskassa torpatun "kolmesta poikki"-nettiyhteyden katkaisemisdirektiivin pan-eurooppalaisen version. Jo pelkästään direktiivipaketin "pienemmistä pahoista" voisi kirjoittaa muutaman kirjan, mutta ne asiat, joihin direktiivipaketti kipeiten iskee, ovat demokratia, ekonomia ja ihmisoikeudet, eli asiat, joiden saralla EU ei ole ennenkään juuri loistanut.

Demokratian kannalta Telecoms Packagen suurin ongelma on se, että palveluntarjoajat, joilla ei ole minkäänlaista vastuuta mihinkään suuntaan, päättävät mitä kansalaiset saavat Internetistä lukea, seurata tai tutkia. Todennäköisesti kanavapaketteihin tulee kuulumaan suuria medioita, kuten esimerkiksi Helsingin Sanomat, mutta puolestaan pienten medioiden pääsy kanavapaketteihin on huomattavasti epävarmempaa. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että ihmiset saavat tietää asioista pelkästään sen, mitä suuret mediat päättävät heille kertoa. Internetin tarjoama mahdollisuus hakea nimenomaan sitä tietoa, mitä kukainenkin itse tahtoo, särkyy Telecoms Packagen myötä. Demokratiaan olennaisesti kuuluva kriittisyys ja avoimuus, jota Internet on tarjonnut, vaihtuu direktiivipaketin myötä äärimmäisen tehokkaaksi propagandakoneeksi.

Telecoms Package ei vaikuta ainoastaan yksityisten kansalaisten Internetin käyttöön, vaan myös yritykset kärsivät siitä. Yritykset ovat kasvavissa määrin riippuvaisia Internetistä ja Internetin käytöstä, joten Internetin rampauttaminen voi olla yrityksestä riippuen kuolettava yrityksen ekonomialle. Tämän vuoksi muun muassa Internetin ja tietotekniikan suuryritysten perustama The VON Coalition, johon kuuluvat esimerkiksi iBasis, Google, Microsoft, Skype ja niin edelleen, on arvostellut direktiivipakettia siitä, miten se halvaannuttaa rehellistä kilpailua ja haittaa teknologian kehittymistä.

Jos yrityksen sivuja ei ole valmiiksi räätälöidyissä kanavapaketeissa, eivät käyttäjät pysty käyttämään yrityksen palveluja missään muodossa, tai edes ylipäätään havaitsemaan, että yritys on olemassa Internetissä. Vastaavasti esimerkiksi raaka-ainetta etsivä yritys ei voi tutkia kattavasti kaikkia potentiaalisia raaka-aineen tuottajia, sillä yritys näkee ainoastaan ne sivut, jotka yrityksen kanavapakettiin on annettu. Internetissä mainostaminen ei riipu enää mainostajasta ja mainoksen näkijästä, vaan direktiivipaketin myötä väliin syntyy byrokratiaa tai korpotokratiaa.

Kolmas Telecoms Bullshitin ongelma liittyy molempiin ylläolleista. Nimittäin direktiivipaketti on vastoin Euroopan unionin omia perusoikeuksia, mikä käytännössä merkitsee EU:n perusoikeuskirjan artikloja 7, 8, 11 ja 16. Artiklat 7 ja 8 liittyvät Telecoms-direktiivipaketin kohtiin, jotka antavat viranomaisille ja palveluntarjoajille oikeuden vaatia itselleen tietoja siitä, miten tietovirta liikkuu Internetissä, sekä Ranskan mallin mukaiseen "kolmesta poikki"-direktiiviin. Artiklat 11 ja 16 puolestaan liittyvät demokratiaan ja taloudelliseen vapauteen.

Artikla 11 koskee sanan- ja ilmaisunvapautta. Artiklan ensimmäinen kohta antaa oikeuden välittää tietoa täysin vailla viranomaisen puuttumista ja rajoista riippumatta. Telecoms-direktiivipaketti antaa viranomaiselle ja palveluntarjoajalle oikeuden päättää, mitä tietoa kansalainen pystyy Internetin kautta välittämään. Artiklan toinen kohta myöntää oikeuden pluralistiseen mediaan, eli monipuoliseen tiedonvälitykseen. Telecoms Package on tässä suoraan ristiriidassa kohdan tarkoituksen kanssa. Telecoms-direktiivipaketti aiheuttaa sen, että ainoastaan ne mediat, uutislähteet ja -toimistot, jotka palveluntarjoajat ja viranomaiset hyväksyvät, ovat ylipäätään käyttäjien saatavilla. Direktiivipaketin jälkeen pluralistinen media on prikulleen se media, jonka vallankäyttäjät sallivat ihmisille.

Perusoikeuskirjan artikla 16 tekee ekonomisen vapauden unionikansalaisen perusoikeudeksi. Käytännössä ekonominen vapaus merkitsee EU-tasolla EU:n neljää vapautta, eli tavaroiden vapaata kulkua, henkilöiden vapaata kulkua, palvelujen vapaata kulkua ja pääoman vapaata kulkua. Ainoa neljästä vapaudesta, jota vastaan direktiivipaketti ei riko, on henkilöiden vapaa liikkuminen; mikä johtuu arvioni mukaan pelkästään siitä, että ihmisiä ei voi downloadata netistä.

Direktiivipaketti aiheuttaa sen, että viranomaiset ja palveluntarjoajat, joita kukaan ei ole äänestänyt mihinkään tehtävään, saavat päättää, millä yrityksillä tai yksityishenkilöillä on ylipäätään oikeus toteuttaa palvelujen, pääoman ja tavaroiden kulkua Internetissä. Direktiivipaketin jälkeen viranomaiset saavat päättää, mitkä yritykset saavat tehdä Internetissä yhteistyötä minkäkin yrityksen kanssa, ja ketkä kansalaiset saavat minkäkin yrityksen palveluja käyttää. Direktiivipaketti mahdollistaa sen, että jopa täysin laillinen yritys voidaan yksinkertaisesti leikata pois Internetistä, mikäli viranomaisista sattuu tuntumaan siltä.

Vähän aikaa sitten Alexander Stubb vaahtosi, että on törkeää kutsua EU:ta Neuvostoliitoksi. Olen samaa mieltä. Orwellin dystopia on paljon lähempänä.

Lisää tietoja:
La Quadrature du Net
Monica Hortenin graafinen analyysi direktiivipaketista
Monica Hortenin PhD-tutkimuksen sivu, joka käsittelee direktiivipakettia
Direktiivit Euroopan parlamentin sivujen mukaan [1, 2]
Piraattipuolue Telecoms Packagesta
Blackout Europe

89 kommenttia:

Tysss kirjoitti...

Siis mitä helkkariaä ne duunaa siellä EUssa? Ei tollanen SAA mennä läpi, mutta mitenkäs tilanne on :

http://www.laquadrature.net/wiki/MEPs_ITRE_am138

Anonyymi kirjoitti...

Lähteitä?

Anonyymi kirjoitti...

Oh-hoh! onko tämä totta? Tämähän on menossa vielä pahempaan €uvostoliitto suuntaan kuin koskaan olisi voinut kuvitella!

Jiri Keronen kirjoitti...

Ööh...? Tuolla tekstissähän nuo lähteet ovat...?

Osa on upotettu tekstiin (voi klikata linkkiä), ja osa taas löytyy tekstin lopusta tuosta kohdasta "Lisää tietoja". Heti tekstin ensimmäinen linkki esim. vie sivulle, josta löytyvät direktiivien valmistelutekstit, tuo
La Quadrature du Net -sivusto taas on kokoelma aiheeseen liittyviä uutisia ja lopussa on myös professori Monica Hortenin graafinen analyysi.

Bugittavatko nuo linkit tai jotain? Itselläni nimittäin toimivat.

Petja Jäppinen kirjoitti...

Olen aavistellut tämän kaltaisen olevan tulossa, mutta tämä on pahempaa ja pikemmin kuin uskalsin odottaa.

Unknown kirjoitti...

ja toisin kuin monet muut, esimerkiksi pseudointellektuelli eliitti, myönnän mahdollisuuteni erehtyä. Se mahdollisuus tosin on pieni.

ja toisin kuin monet muut, esimerkiksi pseudointellektuelli eliitti, myönnän mahdollisuuteni erehtyä. Se mahdollisuus tosin on pieni.

ja toisin kuin monet muut, esimerkiksi pseudointellektuelli eliitti, myönnän mahdollisuuteni erehtyä. Se mahdollisuus tosin on pieni.

Anonyymi kirjoitti...

Apua. Jos tuo käy toteen niin koko internet astuu monta askelta taaksepäin.

Toivottavasti eivät väkipakolla rynni lakia läpi niinkuin lexnokian.

Olen valmis barrikaadeille jos näin käy.

Anonyymi kirjoitti...

"Kolmas Telecoms Bullshitin ongelma liittyy molempiin ylläolleista. Nimittäin direktiivipaketti on vastoin Euroopan unionin omia perusoikeuksia, mikä käytännössä merkitsee EU:n perusoikeuskirjan artikloja 7, 8, 11 ja 16. Artiklat 7 ja 8 liittyvät Telecoms-direktiivipaketin kohtiin, jotka antavat viranomaisille ja palveluntarjoajille oikeuden vaatia itselleen tietoja siitä, miten tietovirta liikkuu Internetissä, sekä Ranskan mallin mukaiseen "kolmesta poikki"-direktiiviin. Artiklat 11 ja 16 puolestaan liittyvät demokratiaan ja taloudelliseen vapauteen.

Artikla 11 koskee sanan- ja ilmaisunvapautta. Artiklan ensimmäinen kohta antaa oikeuden välittää tietoa täysin vailla viranomaisen puuttumista ja rajoista riippumatta. Telecoms-direktiivipaketti antaa viranomaiselle ja palveluntarjoajalle oikeuden päättää, mitä tietoa kansalainen pystyy Internetin kautta välittämään. Artiklan toinen kohta myöntää oikeuden pluralistiseen mediaan, eli monipuoliseen tiedonvälitykseen. Telecoms Package on tässä suoraan ristiriidassa kohdan tarkoituksen kanssa. Telecoms-direktiivipaketti aiheuttaa sen, että ainoastaan ne mediat, uutislähteet ja -toimistot, jotka palveluntarjoajat ja viranomaiset hyväksyvät, ovat ylipäätään käyttäjien saatavilla. Direktiivipaketin jälkeen pluralistinen media on prikulleen se media, jonka vallankäyttäjät sallivat ihmisille.

Perusoikeuskirjan artikla 16 tekee ekonomisen vapauden unionikansalaisen perusoikeudeksi. Käytännössä ekonominen vapaus merkitsee EU-tasolla EU:n neljää vapautta, eli tavaroiden vapaata kulkua, henkilöiden vapaata kulkua, palvelujen vapaata kulkua ja pääoman vapaata kulkua. Ainoa neljästä vapaudesta, jota vastaan direktiivipaketti ei riko, on henkilöiden vapaa liikkuminen; mikä johtuu arvioni mukaan pelkästään siitä, että ihmisiä ei voi downloadata netistä."

Suokaa anteeksi pitkä lainaus mutta liittyy olennaisesti kokonaisuuteen.

Mainittakoon kuitenkin että on nuo poliitikot ennenkin laatineet lakeja ja direktiivejä jotka on ristiriidassa muiden lakien ja direktiivien kanssa, tuorempana esimerkkinä vaikka Lex Nokia.

Toivon kuitenkin että tulevat järkiinsä eivätkä päästä tuota läpi. Tuntuu EU:ssa olevan paljon sellaisia joilla ei ole parempaakaan tekemistä niin väsäävät sitten täysin turhia ja idioottimaisia lakeja.

Jotenkin muuten hassua sattumaa että nyt kun Lex Nokiat ja Lex Karpelat saatiin läpi, niin puuhataan jo tuollaista systeemiä ja kas kas, Finnet esitteli juuri uuden visionsa Supermatrixin jossa työkoneet ja kotikoneet joutuu hyllylle ja tilalle tulee tyhmä pääte joka on yhteydessä oman paikkakunnan supertietokoneeseen...mikähän yhteys noilla kaikilla on toisiinsa?
Tässä juttua supermatrixista..
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=37570&tyyppi=1

Sinänsä tuon supermatrixin uutisoinnin yhteydessä ei mainita mitään EU:sta ja Suomen valtiosta mutta lieneekö juuri tarkoituskin ettei osattaisi yhdistää näitä asioita toisiinsa...onneksi emme ole niin sinisilmäisiä. Tietoisuutta kansalaisten keskuudessa tulee lisätä jotta voimme yhdessä vastustaa noita idioottimaisia lakeja ja direktiivejä, poliitikothan syöttää meille pelkkää huuhaata ja hyssytelee "hys hys ei mitään tuollaista ole suunnitteilla".

Oh-show-tah hoi-ne-ne kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Oh-show-tah hoi-ne-ne kirjoitti...

"...Finnet esitteli juuri uuden visionsa Supermatrixin jossa työkoneet ja kotikoneet joutuu hyllylle ja tilalle tulee tyhmä pääte joka on yhteydessä oman paikkakunnan supertietokoneeseen...mikähän yhteys noilla kaikilla on toisiinsa..."

Sama ajatus tuli mullakin jo heti tuosta Finnetin uutisesta.
Olisi helppo kontrolloida kaikki viestintä.
Toivottavasti jaksat J. Keronen avata lisää tätä juttua.

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko joku auttaa miestä mäessä ja näyttää mistä kohdasta pitäisi lakitekstiä lukea tai laittaa suoria viittauksia kohtaan jossa tälläisiä hirveitä lakeja esitetään. Tuo esitys on nimittäin niin pitkä, ja niin tylsää luettavaa että en luultavasti koskaan löydä sieltä etsimääni.

Esim. kun nopeasti rupesin sitä lukemaan niin siitä löytyi aika monta positiivistakin asiaa. Mm. radioverkkojen yhtenäistäminen EU:n alueella, ja kansallisten "lapsipornoblokkaajien" itsenäistäminen valtiosta. Tietty olen voinut tajuta ne väärin.

Auttaisi varmaan myös ihmisten puolelleen voittamisessa lakia vastaan jos ihmiset voisivat omin silmin nähdä mikä laissa on vikana käyttämättä kuitenkaan viikkotolkulla aikaa lakiesityksen lukemiseen.

bulbasaur kirjoitti...

Olenpa nyt kyyninen mulkku, mutta sanonpa vain, että kaiken net neutrality -vouhkauksen takana on nörttien pelko siitä, että heidän torrenttinsa hidastuvat tai lakkaavat toimimasta. Tätä ei tietenkään uskalleta sanoa suoraan, vaan se kätketään (sanan)vapauden kaltaisten suurten sanojen taakse.

Vaikka vastustankin sekä EFFIä että piraattiliittoa, voi jälkimmäiselle antaa pisteet edes rehellisyydestä.

Jiri Keronen kirjoitti...

Anonyymi: Tuo Monica Hortenin graafinen esitys on hyvä. Se käsittää vain kolme A4:n kokoista pdf:ää ja siinä näkyy lakitekstin pulmallisimmat kohdat, sekä miten niitä on muutettu, mitä jätetty pois ja mitä lisätty.

Jiri Keronen kirjoitti...

Nonetheless tuo anonyymin esittämä on hyvä. Osaakohan joku sanoa, miten tehdään sellaisia linkkejä, että linkki avautuu ja scrollaa sivua alas oikealle kohdalle? Teen nimittäin kirjoituksia Lissabonin sopimuksesta ja esim. niihin tuosta olisi apua.

Anonyymi kirjoitti...

Tosiaan en huomannut tuota Monica Hortenin pdf-sarjaa. En oikein kuitenkaan ihan täysin vakuuttunut niistä. Noissahan nimenomaan määrätään kertomaan jos jotain palveluja on rajattu. Ei tosiaan kielletä palvelujen rajaamista, mutta eikö se ole ollut mahdollista ennenkin?

Ainakin minun palveluntarjoajani kieltää minua pitämästä oman yhteyteni päässä minkään sortin palvelimia. Onko tuo rajoitus laitoin tällä hetkellä?

Jäsenmaat määrätään saattamaan kansalaisilleen ilmaiseksi dokumentti, jossa kerrotaan mikä on elektronisten laitteiden väärinkäyttöä tai laitonta toimintaa. Lisäksi täytyy myös kertoa miten kansalaiset voivat suojata itsensä verkossa. Tuo on kuitenkin nähty Monican pdf:ssä jotenkin huonona asiana(copyright-dokkarissa). Voi olla että ymmärrän väärin noita pdf-dokumentteja.

Mitä tuo lakiehdotus siis sallii mitä jäsenmaat eivät nyt saa tehdä? Miten tämä lakiehdotus vaikuttaisi Suomen lakeihin?

Anonyymi kirjoitti...

Tajusin sitten näköjään väärin nuo pdf:t. Tosiaan kyllähän noissa annetaan lisää vapautta auktoriteeteille ja rajataan kuluttajien oikeuksia. Vaikka minusta tässä tehdään vähän kärpäsestä härkästä, niin ymmärrän kyllä nyt pointtinne.

Anonyymi kirjoitti...

jos toi menee läpi nii voi miettiä minkälaista jengiä siel eu:s on

Anonyymi kirjoitti...

Jirille tiedoksi:

Jos tallennat koko Lissabonin sopimuksen tekstin omalle koneellesi, voit sinne tekstin sekaan asianmukaisiin paikkoihin sijoitella ankkureita. Jos tekstissä on ankkurit paikoillaan valmiiksi, homma helpottuu huomattavasti, koska voit osoittaa niihin suoraan, eikä sinun itse tarvitse laittaa tekstiä esille.

Katso: http://en.wikipedia.org/wiki/Fragment_identifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink

Anonyymi kirjoitti...

Internet on olemassa, koska se on vapaa. Jos internet ei ole enää vapaa, niin se ei tosiaan ole sen kummempi media kuin TV tai radio tai painettu sana.

Vitsihän hommassa on siinä, että ihmiset ovat nimenomaan internetin myötä alkaneet tajuta millaista ennaltapureksittua kuraa TV, radio ja painettu sana oikeasti ovat.

Anonyymi kirjoitti...

Eikös nyt tullut taas puhuttua aidasta ja aidan seipäästä. Itse käsitin ehdotusta ja mediaa seuranneena, että tässä on kyse jo pitempään kehitteillä olleesta ehdotuksesta, joka sallii tosiaan 'kanavapakettien' tarjoamisen, eli esim p2p,voip,streamit,blogit,flashit eroteltaisiin eri palveluiksi isp-tasolla, ja näihin olisi erilaiset mahdollisuudet päästä käsiksi.

Amerikassahan kyseinen malli on jo käytössä tietyissä paikoissa, ja leviää vähitellen. Musiikki- ja elokuvateollisuus pitää tästä kovasti, kun voidaan selkeästi hallita, mitä ne perkeleen piraatit taas tekevät.

Eihän tällä nettihälyllä mitään väliä ole, se nähtiin jo lex nokian tapauksessa. Tauno Tavallinen kun uskoo, kun lainlaatijat ja häntä paremmin ymmärtävät ja tietävät sanovat että hyvää tulee. "Ettei tavallinen kuluttaja joutuisi vaan maksamaan palveluista, joita hän ei käytä, järkeväähän se on.", selvästihän he ovat kuluttajan asialla eli äänestetään ensikin vaaleissa.

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän suurin syy tälle sensuurille ole juuri se, että ihmisit alkavat olla liian tietoisia maailman menosta.

Riku Eskelinen kirjoitti...

Kiitos tästä kirjoituksesta, se toimi oivana herätteenä asiaan.

I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality kirjoitti...

tätä on suunniteltu jo kauan,ikävä kyllä.Ja taas yksi askel lähemmäs tota niin kutsuttua "conspiracy" theory new world orderia.

tomzteri kirjoitti...

Juu ei tälläistä voi missään nimessä päästää läpi asti menemään.Tässä pyritään antamaan vielä enemmän valtaa niille joilla sitä tässä vaiheessakin on jo liikaa. Muutenkin mihin katoaa se vähäinenkin yksityisyys mm. Msn palveluiden , irc:in sekä muiden puhe & kommunikointi ohjelmien ja niiden käyttäjien välillä jos intternetti rajataan vain osiin ja annettaan päättäjille valta tehdä mitä haluaa.

Sitten vielä aktiivisena torrenttien, onlinepelien, msn, irc:in , yms samankaltaisten ohjelmien, sivustojen ja softien käyttäjänä vastustan rankasti tälläistä lakiehdotusta.

Unknown kirjoitti...

Kiitos Jirille tästä aidosta kansalaisyhteiskunnan puolesta pidetystä puheenvuorosta.

Aika on kääntynyt - olemme aidosti vuodessa 1984

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on vasta alkusoittoa. Odottakaapa vaan.

Ihmisten vapaus katoaa pala palalta.

Pahinta tässä on se, että enemmistö kansalaisista ottaa vielä nämä muutokset hurraten vastaan. Kaikki tajutaan vasta sitten kun on jo liian myöhäistä.

Jokainen joka on tutkinut aktiivisesti historiaa tietää, että näin tulee käymään.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitokset silmiäavaavasta kirjoiyuksesta.

Anonyymi kirjoitti...

"Ainakin minun palveluntarjoajani kieltää minua pitämästä oman yhteyteni päässä minkään sortin palvelimia. Onko tuo rajoitus laitoin tällä hetkellä?"

Käsittääkseni palveluntarjoaja ei saa kieltää palvelimen pitoa, mutta se saa fyysisesti rajoittaa sitä esimerkiksi sulkemalla käyttäjältä tiettyjä TCP/UDP portteja, mutta moni palveluntarjoaja ei tätä tee.

Saat tehdä nettiyhteydelläsi mitä tahansa pystytkin, mikä ei ole suoraan lainvastaista tai mikä ei häiritse tietoverkon toimintaa.

Anna Mikkola kirjoitti...

Hei,

Joku laittoi minulle jo töihin sähköpostia, että äänestämmehän vasemmistoryhmässä varmasti tätä vastaan.

Emme voi niin tehdä, koska kyseessä on paketin toinen käsittely. Toisessa käsittelyssä ei ole lainkaan loppuäänestystä, ei siis mahdollisuutta lopussa olla että joo tai ei.

Nyt siis äänestetään vain uusista muutosesityksistä. Loppuäänestys, jonka tuloksen mukaan paketin olemassaolo on jo hyväksytty, on käyty viime syksynä.

Kirjoitin silloin itsekin aiheesta, löytyy muun muassa täältä: http://www.annamikkola.fi/2008/11/03/eu-ja-sahkoiset-oikeudet/

Buji kirjoitti...

Suomen EU-jäsenyyttä tähän asti kannattaneena täytyy kuitenkin kiittää, että kaksi rajanaapuriamme ei ole vielä liittynyt puljuun. Viipurin ja Tromssan nettikahvilat tulevat saamaan paljon suomalaisasiakkaita, jos tämä toteutuu.

Milloin kuulemme asiasta Sanomasta tai YLE:ltä?

Anonyymi kirjoitti...

Amandment 138 is securing a fundamental rights.

If amandment 138 is excluded, internet will be turned into a cable-television system.

You have got until tuesday 21 April - 20h00 to call all Members from the ITRE committe of the European Parliament to ask them to VOTE FOR amendement 138 (renumbered 46) and reject any form of weakened compromise.

http://www.laquadrature.net/wiki/MEPs_ITRE_am138

http://telekompaketet.se

..eli kai kaikki ovat muistuttaneet edustajia, että äänestää 138(46) puolesta, eikä hyväksyä kompromissejä siihen liittyen seuraavassa käsittelyssä?

http://www.laquadrature.net/en/urgent-two-days-to-help-catherine-trautmann-protect-eu-citizens

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä ihmiset tässä tapauksessa kapinoivat. Ja uskon, että internet pysyy vapaana...

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisi ampua niskalaukauksella päättäjät ketkä edes ajattelevat asiaa.

Anonyymi kirjoitti...

If all else fails, at least we can still count on the nerds. Tietokoneiden tehokäyttäjät ja harrastajat kyllä tietävät kuinka toimia jos tämmöinen esitys sattuisi menemään läpi. Ei ole olemassa sellaista rajoitinta, jonka läpi nörtit eivät pääsisi. On vain todella suuri harmi jos semmoisiin pitäisi taas turvautua.

Anonyymi kirjoitti...

Ihme ettei vielä kukaan ole ottanut esille salaliittoteorioita ja erityisesti Illuminatin World Police -ajatusta. You're being controlled.

Äärimmäisen raivostuttava asia tämä koko juttu jos meinaa mennä läpi. Ei siitä lopulta tule itselle mitään muuta paitsi lisää turhaa päänvaivaa. Vai onko tässäkin taas takana vain uusi epätoivoinen yritys kytkeä nettipiratismia?

Anonyymi kirjoitti...

Ei unohdeta terrorismia, terrorismin vastaisen sodan varjolla voi tehdä paaaaljon enemmän ihmisten yksityisyyden rajoittamiseksi kun nettipiratismilla. yli 20v IT-alalla ammattilaisena, ja nyt tarttee, sikäli jos tuo jossain muodossa tulee käytännöksi, alkaa vakavasti katsella uudelleenkoulutusta vaikka kalastajaksi tai jotain...

Anonyymi kirjoitti...

Kun tulee omalla ovella vastaan, lähden kadulle, enkä pysy hiljaa! Toivon että niin tekee myös, jokainen rakas muu olento tässä euroopan valtiossa!

Missä suomen media? Salaliittohörhöt ovat oikeassa?

Anonyymi kirjoitti...

Jaahas, jos tähän mennään niin eiköhän se ole kuula kalloon -aika, sen verran addiktoitunut olen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos jotakin tällaisilla hankkeilla saadaan aikaan, niin nimenomaan maaperää terrorismille, varjonetille, ynnä muulle pienelle kivalle.

Poliitikot ilmeisesti haluavat todella että asiasta pitää käydä sotaa. Jos sellaista näin kovasti halutaan, se on saatavissa.

Anonyymi kirjoitti...

Isoveli?

Kriisi kirjoitti...

Kyyninen Bulbasaur sohaisee torrent-iilimatojen pesään, mutta kyllä tässä ainakin oma huoli osuu ensimmäisenä ammatteihin, joille internet on tärkeä työkalu. Esimerkiksi mitä tapahtuu toimittajille, etenkin kasvaneelle kansalaisjournalismille eri puolilla maailmaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ei todellakaan saa päästää läpi jos totuudenhiventä tässä on.

Anonyymi kirjoitti...

Onko kyse siis Komission jo hyväksytystä esityksestä, johon voi enää tehdä muutoksia mutta joka todennäköisesti tulee sellaisenaan voimaan?

Pakottaako EU palveluntarjoajat tarjoamaan netistä vain joitain kontrolloitujen URL:ien kanavapaketteja?

Kuulostaa uskomattomalta. Olisiko ennemmin niin, että se vain suosittaa sellaista tai vaatii, että kuluttajalla pitää olla mahdollisuus tilata jokin tuollaisista kanavapaketeista mutta palveluntarjoaja saa tarjota myös nykymuotoista, vapaata Internetiä?

Tämä mahdollisuus-skenaario ei olisi itsessään kovin paha mutta se olisi vaarallinen ennakkotapaus netin pakkosääntelystä väkivaltamonopolin voimin.

Anna Mikkolan blogissa ei ollut mitään relevanttia koko asiasta, Mikkola ei ilmeisesti ollut pitänyt lain tärkeimpiä asioita ongelmana tai ei ollut tajunnut niitä, kun ei niistä mitään sanonut vaan puhui vain lillukanvarsista.

Anonyymi kirjoitti...

Voi reps mikä kirjoitus :)

Anonyymi kirjoitti...

Ois kyllä hirveää jos netti lakkais olemasta sellainen sillisalaatti mikä se nyt on ja ihmiset joutuisivat kommunikoimaan muilla tavoin (vaikka menemällä kahville) kun viranomaiset seuraavat jokaista mesekeskusteluamme (ainakin työttömyysongelmat ratkeavat).

Ei voi kun ihmetellä miten selvittiin edes nettiin asti aikoinaan ku vielä oli olemassa Neuvostoliitot, joihin nyt nostalgisesti viitataan.

Ainahan siinä käy niin että joku on uutta ja vallatonta kunnes valtaapitävät laittavat sen suitsiin ja sitten pitää keksiä uusi vallaton asia jota taas voidaan hallinnoida myöhemmin. Ilman muutosta ei ole kehitystä, ja jos netti menee käyttökelvottomaksi, niin so what ja keksitään jotain toimivampaa tilalle...elkää ihmiset olko noin konservatiivisia ;)

Anonyymi kirjoitti...

Siis ette kai te purematta tosissanne niele tämän kirjoittajan juttuja!?!? Muistakaa nyt että ihan kaikki minkä luette ei ole totta. Paneutukaa noihin lähteisiin ja lähteiden lähteisiin jos haluatte saada tähän jotain tolkkua.

Äkkiseltään näyttäisi siltä että suurin osa tästä jutusta on utopiaa joka on rakennettu muutaman faktan päälle (niitäkin kärjistäen).

Hyvä kuitenkin että rupeaa ajatus porukalla kulkemaan :)

Anonyymi kirjoitti...

Ilmeisesti Internetin vapaus on EU:n valtakeskittymille liian paha pala, se on suljettava, koska kaltaisenne ihmiset saattavat vielä päästä jyvälle kuinka suuresta kusetuksesta on kyse. Uskomatonta on se että minäkin kuulen tästä vasta tänään.

Anonyymi kirjoitti...

Otin kantaa kirjoituksessani myös tiedotusvälineisiin ja siihen miksi tästä ei puhuta uutisissa: http://irc-galleria.net/blog.php?nick=zale-&beid=30551896

Anonyymi kirjoitti...

voi vitun vatipäät..

Anonyymi kirjoitti...

Ainoa mahdollisuus on tuon jälkeen lopettaa koko paskan käyttäminen ja odottaa että joku saa uuden vaihtoehtoisen verkon pystytettyä.

Anonyymi kirjoitti...

Onneks 'Internet' on vain synonyymi sähköiselle viestinnälle. Vaikka vielä ei pakkoimplantteja ihmisille tai koirille, niin rotuvaliot niitä kuitenkin suosivat. Biometriset tunnisteet korteissa ja muissa ovat jo täällä, ennakkosensuuri toimii ainakin rajallisesti ja voidaan suurempia ihmettelemättä selvittää, kuka, missä ja milloin vaikka ei itse sisältöä, tosin todennäköisyys on että joku omistaa nekin binäärit. Harmi kenenkään geeniperimää ei voida vielä omistaa, mutta onneksi on inflaatio ja korko sekä rajattomasti kasvava talous joka varmistaa että suurin osa kulkee jo tallattuja polkuja.

Vaihtoehtoja on turha miettiä kerta ne ovat laittomia ja laittomuuksista ei saa puhua. Onneksi pystytään lukemaan pian ajatuksia ja simuloimaan käyttäytymistä ja siten ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä.

Anonyymi kirjoitti...

"
Vaihtoehtoja on turha miettiä kerta ne ovat laittomia ja laittomuuksista ei saa puhua.
"
Minun mielestäni EU saa tukkia lakinsa pe**eeseensä.
Laitonta tai ei, onhan satelliitit olemassa. Sellaiset vapaat sivistysvaltiot kuin Kiina, Venäjä ja Iran voisivat auttaa säilyttämään sananvapauden Euroopan Yhdysvaltojen alueella.

Bronssipilvi kirjoitti...

Tässä on ainakin sata teknistä ja lakiteknistä ongelmaa jotta tämä toteutuisi tälläisenaan. Käytännössä täysin mahdoton ilman mittavia ja kalliita infastruktuuri muutoksia.

Ja ottakaa huomioon, että vaikka jotain tuollaista ikinä edes menisi läpi niin kyseessä olisi vasta ideologinen päätös alkaa toteuttamaan jotain sen suuntaista. Jäsenmaiden, jos niillä on yhtään järkeäpäässään, ei ole, eikä tule ratifioida tuollaista pahan alkua ja juurta.

Jiri Keronen kirjoitti...

AnXa: Jep. Se, mitä laki antaisi oikeuden tehdä, ei ole se, mitä reaalisesti tulee tapahtumaan. Esimerkiksi teknologiaa "fragmentoida" netti tällä tavalla ei taida olla edes olemassa. Kyse on ainoastaan siitä, että kysymystä "voiko näin käydä?" ei olisi tarvinnut edes miettiä, ellei laki antaisi siihen oikeuksia.

joko kirjoitti...

Pakottaako laki palveluntarjoajat sensuroimaan?

Vai onko niin, että aiemmin palveluntarjoajilta sensurointi on kielletty mutta lain jälkeen ne saavat itse päättää, mitä tarjoavat?

Anonyymi kirjoitti...

Homma kuulostaa Neuvostoliitolta. Ihmisten teloitus enään puuttuu. Tästähän syntyy vielä kolmas maailmansota.

Anonyymi kirjoitti...

ja toisin kuin monet muut, esimerkiksi pseudointellektuelli eliitti, myönnän mahdollisuuteni erehtyä. Se mahdollisuus tosin on pieni

Baklan kirjoitti...

Vika on siinä että media on liian kallista. Tähdet ja artistit pyytää enemmän rahaa kuin ansaitsevat sekä välistä vedetään hirveästi. Mikäli media olisi helvetisti halvempaa (ihmiset tarvitsevat viihdettä), vähenisi waretus. Ihmiset ovat edelleen keskimäärin vitusti köyhempiä kuin päättäjät.

Anonyymi kirjoitti...

EU:ssa jälleen käsittelyssä olevasta, viime syksynä jo alustavasti hyväksytystä nk. Telecoms Packagesta on parina viime päivänä liikkunut hurjia huhuja. Lainsäädäntöpakettia on kuvattu internetin romuttavana, apokalyptisena Pandoran lippaana, jonka aukeamisen jälkeen heräämme huomenna maailmasta, jollaista edes Orwell ei osannut kuvitella. Tämä näkemys on liioittelua.

http://blog.piraattipuolue.fi/2009/04/telecoms-package/

Anonyymi kirjoitti...

"Telecoms Package

EU:ssa jälleen käsittelyssä olevasta, viime syksynä jo alustavasti hyväksytystä nk. Telecoms Packagesta on parina viime päivänä liikkunut hurjia huhuja. Lainsäädäntöpakettia on kuvattu internetin romuttavana, apokalyptisena Pandoran lippaana, jonka aukeamisen jälkeen heräämme huomenna maailmasta, jollaista edes Orwell ei osannut kuvitella. Tämä näkemys on liioittelua.

Tässä hyvin lyhyesti Telecoms Packagen pääkohdat:
- se ei pakota jäsenmaita ryhtymään sensuuritoimiin
- se ei pakota tekemään internetistä mitään maksu-tv-tilauspalvelua
- se antaa luvan jäsenmaille säätää sensuurilakeja (kuten laki lapsipornografian levittämisen estotoimista Suomessa), kolmesta poikki -lakeja ja muuta vastaavaa, jos jäsenmaa itse haluaa
- siinä on ylipäänsä vain vähän jäsenmaita velvoittavia säädöksiä, joista osa on kuluttajansuojan kannalta hyödyllisiä.

Telecoms Package ei siis itsessään aiheuta mitään suuria kamaluuksia. Toki on mahdollista, että Suomen hallitus päättää sen innoittamana ryhtyä ajamaan tiukempaa lainsäädäntöä. Se on kuitenkin siinä tapauksessa hallituksen oma valinta, ei EU:sta saneltu pakko.

Laajempi kannanotto tulossa myöhemmin tänään." -Ahto Apajalahti-

http://blog.piraattipuolue.fi/2009/04/telecoms-package/

Anonyymi kirjoitti...

Hyvin löytää tietoa nykysensuurista osoitteesta http://lapsiporno.info(Useimmat joutunevat käyttämään "google on selainta" päästääkseen lukeamaan ko. sivua, jolla _Ei_ siis ole lapsipornoa.)

Eduskunta hyväksyi web-sensuurilain. Ei tarvinne kenenkään omata liiallista mielikuvitusta huomaamaan mitä sattuu ellei yhteistyötä tapahdu.

Vaikuttaa aivan siltä että kerta Internet on uusi ja vapaa media niin niin ovat virkamiesten ja lainsäätäjien toimetkin, mitä sitä vanhoja hyviä persustuslakeja miettimään kerta niitä laatiessa ei ollu vapaata sanaa sanottavana tai kuultavana, ainakaan ilman suurta painostusta ja paheksuntaa.

Kaukana on ehkä Orwellin näkemys mutta sitten Orwellkaan osannu haaveilla saati unelmoida nanoteknologiasta tai kvanttiprosessoreista.

Jiri Keronen kirjoitti...

Jep. Asiassa on kyse enemmän siitä, että päättäjillä on oikeus harrastaa entistä laajemmin sitä, mitä ne tykkäävät tehdä, eli Lex Nokioita ja lapsisensuurilakeja. Lain antamia oikeuksia on hyvin helppo käyttää väärin.

Anonyymi kirjoitti...

Opettelisit Jiri englantia tai sitten sun jäsentelykyvyssä on pahasti häikkää. Ja ihmiset saisivat opetella harrastamaan lähdekritiikkiä eikä heti sovitella foliohattua päähänsä.

Huhhuijaa kun näitä perusjuntteja on näin helppo vedättää.

Anonyymi kirjoitti...

Mitään lakeja ei säädetä ellei niitä aiota käyttää. Viimeisin viesti kertoo juuri eliitin tavoitteesta ujuttaa viattomia paketteja ajatuksella eihän me mitään pahaa aiota. Naurettavaa naiviutta! Mitä kuvittelette, mitä heppuja Suomen eliitti käsittää tällä hetkellä ja miten he ovat tähänkin mennessä toimineet!

Ymmärtäkää nyt, mitä on tehtävä, meidän on lähdettävä eu:sta ja pian. Se onnistuu eduskunnan enemmistöpäätöksellä. Googlakkaapa toukokuussa "erotaaneusta", vielä ei ole auki.

Itsenäisyyspuolueen eurovaaliehdokas
Mirjaleena Isoaho

Anonyymi kirjoitti...

Kommenttini oli anomyymille...

Kekke kirjoitti...

Ahem... Lähinnä tässä on kriittistä nähdäkseni se, että EU:ssa tuollainen ylipäätään pääsee äänestysasteelle.
Se on ihan toinen juttu sitten lähdetäänkö tällaista soveltamaan kuluttajasegmenteille ja tuleeko se syrjäyttämään perinteisen WWW:n. Olisin jälkimmäisestä hyvin skeptinen.

Tärkein kysymys on: Mitkä tahot tästä luulevat tahkoavansa rahaa aivan v****i?

Anonyymi kirjoitti...

MIrjaleena, kävin katsomassa blogiasi ja huh huh.
Salaliitto siellä, salaliitto täällä.

[i]"Kuluttajasta tuli ex-kuluttaja ja ostovoimavälineestä kuoriutui ihminen."[/i]

Mä pystyn hyvin kuvitteleen kuinka sinnittelet Ideaparkin ulkopuolella, tarttisit uutta talvitakkia mutta päätätkin kutoa sen itse hampusta. Haluathan olla erillään siitä maailmankattavasta salaliitosta jota suomalaisetkin takkivalmistajat ylläpitävät. Ei paljastunut sun ammattisi, mutta jostain sinäkin kai rahaa saat elintasoosi, ei kai vain markkinakoneisto syö sinua.

Anonyymi kirjoitti...

Ota ne vaaleanpunaiset silmälasit pois päästä anonyymi, tutustu EU:n osallisuuteen globaalista maailmanlaajuisesta korporatiivisesta fasismista. Salaliittoko se on, jos poliittiset päätökset ovat kulissia, mutta asiat sovitaan suljettujen seinien takana. Kuuntele ja tutki tarkkaan, mitä viestejä eliitti jakelee Uudesta maailmanjärjestyksestä yms.

Miksi minun olisi pakko hankkia kaikkea järjetöntä? Keskivertosuomalaisella on seuraavaksi 10-20 vuodeksi kotona kulutettavaa elintarvikkeita lukuunottamatta, käymättä shoppaamassa kertaakaan.

Lue se blogi tarkkaan, voit oppia jotain, ei kannata poimia sieltä ja täältä. Olin ennen pörssiyhtiössä, lähdin oma-aloitteisesti pois viime vuonna. Luovuin huikeasta palkastani, koska en halunnut osallistua sairaan koneiston pyörittämiseen.

Ä,ä, en ole kerännyt omaisuutta, onneksi,en lähtenyt elämään rikkauksilla. Vaan lähdin elämään mielenkiintoista työtä. Ei sen puolueen pellavaa ja villaa on tarkoitus saada syntymään omalla pikku tilalla.

Mihin hittoon tarvitset mammonaa ja tätä sairasta riistosysteemiä?

Anonyymille
t.sama M.I.

Anonyymi kirjoitti...

Sorry, silmät harittaa, korjaukset viimeiseen kappaleeseen:
Ä,ä, en ole kerännyt omaisuutta, onneksi,en lähtenyt elämään rikkauksilla. Vaan lähdin elämään mielenkiintoista Elämää ja tekemään mielekästä työtä. Ei sen puoleen, pellavaa ja villaa on tarkoitus saada syntymään omalla pikku tilalla.
Sekuntiakaan en ole katunut, päinvastoin!

Anonyymi kirjoitti...

"Suomen EU-jäsenyyttä tähän asti kannattaneena täytyy kuitenkin kiittää, että kaksi rajanaapuriamme ei ole vielä liittynyt puljuun. Viipurin ja Tromssan nettikahvilat tulevat saamaan paljon suomalaisasiakkaita, jos tämä toteutuu."

Miten tuo että Viipurissa ei tuollaista ole, auttaa meitä tavallisia Suomen kansalaisia päivittäisessä netin käytössä?

"Milloin kuulemme asiasta Sanomasta tai YLE:ltä?"

Toivon mukaan pian, ainakin Ylelle on laitettu aiheesta juttuvinkkiä. On sitten eri asia jaksaako tuossa hallituksen kontrolloimassa mediassa kukaan innostua aiheesta tai saakokaan kiinnostua.

Anna Mikkola kirjoitti...

Anonyymi:

Asiani jas vanhemmat kirjoitukseni koskettivat nimenomaan tätä pakettia. Se on hyväksytty jo alustavasti (sen kaatumiseen vaaditaan aika paljon). Olen pahoillani, ettet ymmärtänyt kirjoittamaani.

Anonyymi kirjoitti...

Siis hei tota, aprillipäivähän meni jo?

Jiri Keronen kirjoitti...

Eikä mennyt.

Ruoskaa kansalle kirjoitti...

Ihan oikein. Ei jokaisen tarvitsekaan päästä nettiin suoltamaan "näkemyksiään".

Sitäpaitsi, what you gonna do about it? Kirjoitat nettiadressin?

Anonyymi kirjoitti...

HS vihdoinkin uutisoinut asiasta (ei tosin yhtään mitään sensuurista).

http://www.hs.fi/talous/artikkeli/EU-valiokunta+Netin+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%A4+voi+rajoittaa+vain+oikeuden+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksell%C3%A4/1135245360835

Lisäksi HS ei julkaissut keskustelualueella viestejäni, joissa linkitin tämän blogin.

Anonyymi kirjoitti...

http://blog.piraattipuolue.fi/2009/04/telecoms-package-mita-missa-milloin/

eipäs innostusta liikoja

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka kyseessä olisi vain mahdollisuus jäsenvaltioille harrastaa sensuuria, niin jollain puitesopimuksella sen harrastamisesta sitten sovitaan, kun lakipykälät ovat olemassa. Yhtäjalkaahan tässä valtiot ovat astelleet muissakin asioissa. On selvää, että tässä mennään kohti kattavaa sensuuria ja Neuvostoliittoa. Kenen määräyksistä?

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka kyseessä olisi vain mahdollisuus jäsenvaltioille harrastaa sensuuria, niin jollain puitesopimuksella sen harrastamisesta sitten sovitaan, kun lakipykälät ovat olemassa. Yhtäjalkaahan tässä valtiot ovat astelleet muissakin asioissa. On selvää, että tässä mennään kohti kattavaa sensuuria ja Neuvostoliittoa. Kenen määräyksistä?

Anonyymi kirjoitti...

But halloooooo there where the fuck are you. Scared to death by EU I bet. Right. Sarközy screwing yer butt.

What has happened to this people. Aint what it once was. Forget Suomussalmi. Forget Tolvajärvi. Forget Summa. Forget Taipale. Forget Tali-Ihantala. Remember Viipori and Tienhaara!

Finns of today, they're all bÖgs.

Suomi, sinä heista roskapossi.

russki roskapossi
russki roskapossi
russki roskapossi

Suomi, sinä heista roskapossi.

russki roskapossi
russki roskapossi
russki roskapossi

Suomi, sinä heista roskapossi.

russki roskapossi
russki roskapossi
russki roskapossi

Noncommercial advertisement! Just for once: plain honest no nonsense spam making no pretense being something else, with a real FLASH & THUNDER message and a shiny White Knight's quixotic errand. See Window Mirror and find out.

http://winmir.blogspot.com/See my poetry as well:

http://singleswingle.blogspot.com/I am not anyone. I am unique.

- Shy Guy Peter Ingestad, Sweden, secret serial sayonara sucker, Metacatholic Believer, incarnation of Mustafa Kemal Atatürk, soulmate of Corneliu Zelea Codreanu, Alpo Fucking K. Tienhaara Hulk "I Wanna See More Blood" Marttinen's Left hand, saatana, Master of the I Ching Oracle, Judge on Number of the Human Beast, Communist of the New Age, founder of the SSSS, supporter of Camorra, Skoptsy Pamyat, Young Turks, Mara Salvatrucha, Knight Templars, Greenpeace, Vihan Veljet, Sendero Luminoso (FARC is bla-haah bla-haah), Priory of Zion, Garda de Fer and Firman Boys (except for its Peshwagar members (Hell's Angels hang around collectively)), unconnected to Al Qaida, not overt Mossad agent (you can trust me THERE, baby!), born Lund Sweden 25 mars 1951 12:15, Tarot Life Card The Hanged Man (Rider-Waite UB1959, IQ>130 sd15 ref. WAIS III, perkele!

Anonyymi kirjoitti...

Ei EU:ta saa enää millään toimimaan kunnolla. Tämä on vasta alkua, vielä pahempaa on tulossa. Ainoa ratkaisu: erotaan siitä ja liitytään Sveitsin ja Norjan seuraan.

Matti Pinola kirjoitti...

"Ei EU:ta saa enää millään toimimaan kunnolla. Tämä on vasta alkua, vielä pahempaa on tulossa. Ainoa ratkaisu: erotaan siitä ja liitytään Sveitsin ja Norjan seuraan."

Tässä olen samaa mieltä täysin! EU tai muut suuret liitot eivät ole koskaan toimineet kansalaistensa parhaaksi tai yleensäkkään toimineet.

Tuo direktiivi on taas tuota tuttua linjaa. Siellä keskitytään asioihin joihin ei tarvisi, kun kansalaiset kärsii ongelmissaan.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on kyllä _taas_ mennyt Kerosella metsään ja pahasti. Tosin, onko tämä mitään uutta, kun puhutaan perussuomalaisesta? Jos EU haluaa rajoittaa kansallisvaltioiden oikeuksia, niin juntit itkevät, että paha isoveli-EU taas käskee, mutta jos EU antaa kansallisvaltioille oikeuden päättää omista asioistaan (kuten tässä tapauksessa), niin se on silloinkin perseestä. Hohhoijaa, olisiko jo aika aikuistua ja oppia ajattelemaan objektiivisesti?

Morsum kirjoitti...

Ei tuossa lakiesityksessä puhuta mitään Jirin maalailemasta tulevaisuudesta. Laki antaa sellaiseen operaattoreille mahdollisuuden, mutta ei pakota niitä siihen. Tähän menevät operaattorit taas eivät pysty kilpailemaan operaattoreiden kanssa jotka pysyvät tuosta ulkona.

Olipas taas taitavasti tulkittu lakia pahalla tavalla, jos sitä nyt oli copypastehuumassa edes jaksettu lukea.

Jiri Keronen kirjoitti...

Tässä teille vähän kopypaste-huumaa;

"AnXa: Jep. Se, mitä laki antaisi oikeuden tehdä, ei ole se, mitä reaalisesti tulee tapahtumaan. Esimerkiksi teknologiaa "fragmentoida" netti tällä tavalla ei taida olla edes olemassa. Kyse on ainoastaan siitä, että kysymystä "voiko näin käydä?" ei olisi tarvinnut edes miettiä, ellei laki antaisi siihen oikeuksia."

"Jep. Asiassa on kyse enemmän siitä, että päättäjillä on oikeus harrastaa entistä laajemmin sitä, mitä ne tykkäävät tehdä, eli Lex Nokioita ja lapsisensuurilakeja. Lain antamia oikeuksia on hyvin helppo käyttää väärin."

Tiedättekö, mistä nämä ovat kopypastehuumatettu?
Vinkki: Alkaa T:llä ja loppuu -ältä sivulta.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä nykyinen maailmanjärjestys ja EU perustuu valheille (holokaustivalhe, juutalaisvallan peitteleminen ja sen peitteleminen, että eliitti pyrkii maailmanlaajaan hirmuvaltaan ja ei-juutalaisten massiivisen tuhoamiseen). Pohjimmaltaan kaikkea virallista informaatiota luonnehtii peitteleminen ja salailu, disinformaatio.

Ihmisten joukossa on kuitenkin älykkäitä ja ajattelukykyisiä ihmisiä, jotka esimerkiksi ilmaisevat havaintojaan ja totuuksiaan blogeilla. Heidän kauttaan totuus tunkee esiin, ja se on eliitille vaarallista.

Siksi nämä älykkäät ihmiset on vaiennettava. Internet on suljettava heiltä. Valheen pönkittämiseksi tiet totuuden esiintuontiin on suljettava keinolla millä hyvänsä.

Totuus vaiennetaan kokonaan, valhe saa kaiken vallan.

Seuraus on, että eliitti ja heidän mukanaan koko valheellinen ihmiskunta hukkuvat omaan valheeseensa. Heillä ei ole missään totuutta apunaan.

Se on heille oikein. He hukkuvat omaan valheeseensa ja tuhoutuvat.

Totuudessa elävät sen sijaan pärjäävät hyvin ilman mitään Internetiä, saati tiedotusvälineitä ylipäätään.

Antaa valehtelijoiden valehdella maailman ääriin valheellisessa "Internetissään" ja valheellisessa maailmassaan. Valheelle rakennettu ei kestä.

Se romahtaa.

Vaikka kuinka valehtelijat pönkittäisivät rikollista valhemaailmaansa.

Heh.

Anonyymi kirjoitti...

Eipä tuo EU:n netin säännöstelyhommeli ole vielä mitään tähän amerikkalaisten "internetin" sammutus -lakialoitteeseen verrattuna.

http://www.circleid.com/posts/20090413_cybersecurity_act_of_2009/

"The Cybersecurity Act of 2009 introduced in the Senate would allow the president to shut down private Internet networks. The legislation also calls for the government to have the authority to demand security data from private networks without regard to any provision of law, regulation, rule or policy restricting such access."

Periaatteessa tämä tarkoittaisi sitä, että presidentillä olisi täysi oikeus "kaataa" tai "ajaa alas" jopa yksityisten yritysten hallinoimat tietoverkot halutessaan, tai tiettyjen olosuhteiden vallitessa.

Anonyymi kirjoitti...

No niin, yhteenvetona keskustelusta: tulkaapa www.erotaaneusta.fi-sivulle, joka avattiin viime viikonloppuna! Kysymyksessä on runko, joka tulee laajenemaan asteittain.

Käykääpä eurovaaleissakin jo äänestämässä, että saadaan tämä välttämättömyys Suomelle toteutettua. Itsenäisyyspuolue ponnistaa eduskuntavaaleihin eurovaaliäänien mukaan.

Internetin hallintaan otto on tyypillinen esimerkki järjettömyyksistä EU:ssa.

Eurovaaliehdokas Mirjaleena Isoaho

Anonyymi kirjoitti...

Käytännössä on jo varmaa, että Telecom paketti menee läpi niin, että hujahtaa. Ainoa epävarma kohta on tuo "kolmesta poikki" -lisäys. Netin neutraalisuus on siis uhattuna Euroopassa, Yhdysvalloissahan Obaman hallinto päätti tiukasti netin neutraalisuuden puolesta:

(http://www.economist.com/businessfinance/displayStory.cfm?story_id=14517422)

Pointti on se, että mepit ja koko EU:n koneisto on pahasti pihalla tietoyhteiskunta-asioissa (siinä missä muissakin merkittävissä asioissa) ja ovat siten helposti ostettavissa ja lobattavissa.

Tilanne ei ole kuitenkaan niin synkkä. Vastavoimia korruptiolle löytyy ja suurin osa kansalaisista uskoo vielä demokratiaan. Myös monet viisaasti ajattelevat suuryritykset ovat net neutralityn puolella. Suurin osa on tosin amerikkalaisia. Taistelu Internetistä on joka tapauksessa alkanut.

Terv.
Mikko Pylkkänen

mojo kirjoitti...

Kuka toi hintti tossa kuvassa on? Aika roskaa toi texti, ei voi muuta sanoa.. ei kannata kaikkee uskoo aina.