perjantai 8. lokakuuta 2010

Muutos 2011 on rekisteröity puolueeksi

Muutos 2011 on rekisteröity puolueeksi. Muutos 2011 on kansanliike, jonka keskeiset periaatteet ovat suora demokratia, Suomen kansalaisten etu ja sananvapaus.

Suomen valtio on kansalaistensa edunvalvontakoneisto. Suomen kansalaisia ovat kaikki, joilla on Suomen lakien mukainen Suomen kansalaisuus kieleen, uskontoon tai etnisyyteen katsomatta. Suomen kansalaisten etu on asia, jonka ainoastaan Suomen kansalaiset itse voivat tietää. Poliitikot, virkamiehet tai ylikansalliset instituutiot eivät voi päättää kansalaisten puolesta, mikä heidän etunsa on. Se, mikä on kansalaisten etu, on vain kansalaisten päätettävissä. Suomen kansalaisten etu on selvitettävissä kahdella toisiaan tukevalla asialla; suoralla demokratialla ja sananvapaudella.

Muutos 2011 ehdottaa Suomeen Sveitsin mallista suoran demokratian järjestelmää. Suora demokratia tarkoittaa sitovia kansanäänestyksiä, joita kansalaiset itse voivat järjestää. Sitovat kansanäänestykset toimivat sekä kunnallisella että valtakunnallisella tasolla. Muutos 2011 ehdottaa, että kansanäänestys tavallisesta laista järjestettäisiin 35 000 ihmisen aloitteesta. Kansanäänestys perustuslain muuttamiseksi tai korkean virkamiehen erottamiseksi järjestettäisiin 43 000 ihmisen aloitteesta. Lisäksi sitova kansanäänestys on järjestettävä aina perustuslakia muuttaessa tai säädettäessä lainsäädäntöä, joka vaikuttaa kansalaisten perustuslaillisiin oikeuksiin.

Sananvapaus on demokratian kulmakivi. Ilman mahdollisimman laajaa sananvapautta aito demokraattinen keskustelu vaikeutuu tai käy mahdottomaksi. Suomen kansalaisten sananvapautta ei tule kaventaa ennakkosensuurijärjestelmillä tai tulkinnanvaraisella lainsäädännöllä. Sananvapautta pitää pyrkiä vaalimaan ja sen toteutumista maailmanlaajuisesti edistämään. Lähdesuojaa ja muita vapaan tiedonvälityksen kannalta tärkeitä periaatteita tulee suojella määrätietoisesti. Sananvapautta ja muiden ihmisoikeuksien on toteuduttava myös tietoverkoissa.

Muutos 2011 on täysin uudenlainen puolue Suomen historiassa. Muutos 2011 syntyi halusta muuttaa nykyistä hallintojärjestelmää toimimaan kansalaisten ehdoilla. Muutoksen tavoiteohjelma ja keskeiset periaatteet muotoiltiin Internetissä julkisesti satojen toisilleen entuudestaan tuntemattomien ihmisten yhteistyönä. Muutoksen säännöt on laadittu siten, että puolueesta ei voi muodostua yhden ihmisen henkilökulttia. Esimerkiksi puheenjohtajuus on rajoitettu kahteen peräkkäiseen kauteen.

Suomi on demokratian edelläkävijämaa. Suomi oli ensimmäinen valtio, joka antoi naisille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden. Nyt Suomella on mahdollisuus olla uudelleen demokratian edelläkävijä antamalla jokaiselle kansalaiselleen yleisen ja yhtäläisen oikeuden päättää yhteisistä asioista. Suora demokratia on toiminut Sveitsissä 150 vuotta, eikä ole mitään syytä, miksi se ei voisi toimia Suomessakin. Suomen kansalaiset eivät ole tyhmiä, eikä kukaan tiedä heitä paremmin, mikä on hyväksi heidän elämälleen.

LISÄÄ TIETOA:
Muutos 2011
Muutos 2011:n periaatelausuma
Muutos 2011:n tietoyhteiskuntamanifesti

7 kommenttia:

Dogah kirjoitti...

"Kansanäänestys perustuslain muuttamiseksi tai korkean virkamiehen erottamiseksi järjestettäisiin 35 000 ihmisen aloitteesta."

Tässä on varmaan käynyt virhe. Oikea lukuhan on 43 000.

Imulippo kirjoitti...

Vilpittömät onnittelut puolueen saamisesta puoluerekisteriin!

Suora demokratia, Suomen kansalaisten asettaminen ykkös-sijalle Suomessa ja sananvapaus ovat äärimmäisen tärkeitä asioita joita turvaamaan tarvittaisiin vielä riippumaton perustuslakituomioistuin, muutenhan käytäntö tulee pyyhkimään lattiaa hyvillä aikomuksilla.

FinFangFoom kirjoitti...

\m/

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa!

Taavetti66 kirjoitti...

Suora kansanvalta haastaa kansalaiset selvittämään miten tämä valtio oikein toimii. Erinomaisen välttämätöntä!

Sananvapauteen kuuluu myös kansalaisten tiedonsaantioikeus valtion ja julkisten laitosten toiminnasta. Tästä on jokaisen kansalaisen pidettävä kiinni!

Anonyymi kirjoitti...

Mihin on mielipiteet kadonnu? tää on menny aivan mauttomaks, ei täl menolla ääniä tule! yrittäisit edes.

Samppa kirjoitti...

Edelleenkään et ota kantaa suoran demokratian suurimpaan ongelmaan, eli siihen, että siinä ei voi asioista neuvotella, vaan on vain valittava joko kannattaminen tai hylkääminen.

Tavallisen lainsäädännön piirrehän on se, että hallitusryhmät hierovat lakialoitteita niin, että ne tulevat kaikkien hallitusryhmien hyväksymiksi. Yleensä tässä tapahtuu eri ryhmien välillä kaupankäyntiä niin, että ryhmälle A tärkeässä asiassa B on valmis joustamaan, kun saa A:n tuen itselleen tärkeän asian taakse.

Tämä on mahdotonta suorassa demokratiassa. Siinä jokainen asia päätetään irrallaan kaikesta muusta. Ihmiset, joille asiat ovat vähäpätöisiä, äänestävät ihan yhtä suurella painolla kuin ne, joille ne ovat tärkeitä.

Toinen ongelma neuvottelemattomuudesta on se, että asiasta päätettäessä suoralla demokratialla lakialoitteen muotoilusta tulee helposti se, mikä päättää, meneekö laki läpi vai ei. Kun normaalissa lainvalmistelussa aloitetta muokataan niin kauan, että sen meno on eduskunnassa lähes varma, kansalaisaloitteessa aloitteen tekijän on etukäteen osattava arvata se, minkälainen aloite voi mennä läpi.

Jos tekee liian löysän (=poliittisen keskustan kannan mukaisen) aloitteen, se kyllä menee läpi, muttei välttämättä ota kantaa siihen asiaan, mihin aloitteentekijä olisi halunnut. Jos taas tekee liian tiukan, niin se jää menemättä läpi, vaikka moni sitä vastustanut kansalainen olisikin tykännyt osasta aloitetta. Esim. Australian tasavalta-aloite on tästä hyvä esimerkki. Tasavallaksi muuttamisella on Australiassa enemmistö, mutta kansanäänestykseen tuotiin aloite, jossa presidentin valinta oli määritelty sellaiseksi, ettei kansa sitä halunnut ja äänesti siksi sitä vastaan.

Kansa ei siis voi neuvotella itsensä kanssa siitä, millainen aloitteen pitäisi olla.