tiistai 14. heinäkuuta 2009

Me elämme valheen verkossa

Uuskieli on George Orwellin kirjassa Vuonna 1984 lanseeraama konsepti, jonka ideana on se, että ihmisten ajatteluun vaikuttaa se, millaista kieltä ihminen käyttää. Orwellin kirjassa kielestä pyritään kitkemään merkityksellisiä ja ilmaisuvoimaisia sanoja, jotta ihmiseltä saadaan kitkettyä myös kykyä ajatella. Esimerkiksi "hyvä, parempi, paras" on korvattu uuskielessä terminologialla "hyvä, plushyvä ja tuplaplushyvä". Kaikki valtaapitäviä ja heidän keinojaan kritisoivat asiat pyritään korvaamaan uuskielessä neutraaleilla tai merkityksettömillä termeillä, ja jokainen eliitin kannalta väärä ajatus pyritään pukemaan niin vastenmieliseen muotoon, että jos ihminen huomaa ajattelevansa väärällä tavalla, hän moittii itseään ja korjaa ajatuksiaan.

Vaikka Vuonna 1984 on fiktiota, on monilla siinä esitetyillä ajatuksilla vahva pohja todellisuudessa. Uuskieli on yksi tällainen ilmiö, vaikka luonnollisestikin eksakti tiede eroaa joissain määrin Orwellin uuskieli-ideasta. Tohtori Gary Lupyan suoritti kokeen, jossa kohteet laitettiin arvailemaan "alieneista", ovatko ne pahiksia vai hyviksiä. Kohteille ei kerrottu, että alienit kuuluivat kahteen eri ryhmään, ja että tämän pystyi huomaamaan pienistä, vaikeasti havaittavista ja vaikeasti kuvailtavista eroavaisuuksista. Ajan kanssa tutkimuskohteet oppivat erottamaan alieniryhmät toisistaan. Merkittävää oli se, että nopeus, jolla erot havaittiin, kasvoi radikaalisti, kun eri alieniryhmille annettiin nimet.

Vastaavasti vuonna 2007 tutkija Lena Borodsky ja kollegansa julkaisivat tutkimuksen, joka osoitti, että kieli voi vaikuttaa siihen, miten nopeasti värihavainnot kategorisoidaan. Tutkimuksessa laitettiin venäjää ja englantia äidinkielenään puhuvat valitsemaan kolmesta väristä, mitkä kaksi näyttävät samalta. Venäjän kielessä on olemassa kaksi erilaista sinistä, vaaleampi goluboy ja tummempi siniy, siinä missä englannissa on vain sininen, blue. Testi osoitti, että venäläiset pystyivät havaitsemaan värit nopeammin, jos ryhmässä oli kaksi goluboytä ja yksi siniy, tai toisin päin. Englantilaiset havaitsivat värit yhtä nopeasti, riippumatta siitä, minkälaista yhdistelmää käytettiin.

Tohtori Lupyan on tutkinut myös sitä, miten nopeasti kielen muutokset alkavat vaikuttaa. Eräässä testissään hän näytti koehenkilöille rinkiä, jossa oli monta kertaa 5 ja kerran 2. Hän pyysi koehenkilöitä joko "löytämään kohteen" tai "löytämään kakkosen". Aina, kun koehenkilöt kuulivat sanan "kaksi", he löysivät kohteen nopeammin. Kohteen löytäminen nopeutui entisestään, kun koehenkilöitä pyydettiin jättämään viitoset kokonaan huomiotta. Pohjimmiltaan kokeet osoittivat, että kieli antaa ihmisille kehyksen, jonka avulla ajatella, ja auttaa meitä organisoimaan maailmaa. Mitä tarkempi kieli, sitä tarkemmin ihminen voi havainnoida maailmaa, ja toisin päin.

Nykyinen uuskieli pelaa nimenomaan tällä mekaniikalla. Mitään asiaa ei sanota enää tarkasti, eikä mitään sanota enää suoraan. Sanojen alkuperäistä merkitystä pyritään sotkemaan, ja yksiselitteisiä, helposti omaksuttavia ja tarkkoja termejä pyritään välttämään. Epämiellyttävät asiat, joista tahdotaan värittää vähemmän vastenmielisiä, sotketaan termiviidakkoon. Sen sijaan, että esimerkiksi nykyisestä puolueiden korruptiorahaskandaalista puhuttaessa käytettäisiin rehellisesti termejä "korruptio" ja "rikolliset", puhutaan "vaalirahasotkusta". Tämä ei myöskään ole pelkästään medialle ja poliitikoille tyypillistä asioiden kiertelyä ja kaartelua, vaan uuskieltä on nostettu suoraan myös julkisen vallan viralliseen agendaan.

Seuraavassa on ote Helsingin kaupungin virallisesta ohjeistuksesta, nimeltään juhlavasti Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen Helsingin kaupungin toiminnassa:
"Rasismi kaikissa muodoissaan on kaupungin toiminnassa kielletty. Rasismi on ideologia, jonka mukaan ihmiset muodostavat rodun ja/tai kulttuurin perusteella jaoteltavia erilaisia ryhmiä."

Ohjeistuksessa rasismi, joka sananmukaisesti tarkoittaa rotusyrjintää, eli ihmisten asettamista eri arvoiseen asemaan etnisen taustansa perusteella, on muutettu koskemaan myös kulttuuria. Virallisessa ohjeistuksessa ei myöskään puhuta enää syrjinnästä, vaan yksinkertaisesti jaottelusta erilaisiin ryhmiin. Yleisesti kulttuuri kuitenkin määritellään jotain tiettyä ryhmää jollain tavalla yhdistävinä tapoina, arvoina ja asenteina. Siksi voidaan puhua esimerkiksi karjalaisesta kulttuurista, italialaisesta kulttuurista tai ruotsalaisesta kulttuurista. Jo kulttuuri käsitteenä itsessään erottelee ihmiset eri ryhmiin, mutta ohjeistuksen mukaan tämä jaottelu on kiellettyä. Tässä ei ole minkäänlaista päätä eikä häntää, erityisesti kun Helsingin kaupungin oma toiminta rikkoo suoraan omaa ohjeistustaan vastaan esimerkiksi tarjoamalla muslimeille omia uimavuoroja ja perustamalla käytännön puhtaasti ihmisten jakoon erilaisiin ryhmiin pelkästään uskonnon, eli kulttuuriin kiinteästi kuuluvan asian perusteella.

Helsingin kaupunki ei myöskään ainoastaan tietoisesti riko omaa ohjeistustaan vastaan, vaan ohjeistus itsessäänkin on täydellisesti ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Suomen perustuslain 17§:n kolmannen momentin mukaan "Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan." Jo Suomen perustuslain lakitekstiin on kirjoitettu suoraan ihmisten erottelu erilaisiin ryhmiin puhtaasti kulttuurin perusteella. Vaikka sanaa "ryhmä" tai "kulttuuri" ei käytetäkään perustuslain puhuessa Suomen suomen- ja ruotsinkielisten asemasta, myös suomenkieliset ja ruotsinkieliset muodostavat Suomen valtiosääntöoikeudessa selvästi ryhmiä, jotka perustuvat käytännössä ainoastaan äidinkieleen, joka sekään ei ole geneettinen, vaan kulttuurillinen ominaisuus.

Tätä Helsingin kaupungin virallista ohjeistusta on mahdotonta noudattaa, jos otetaan huomioon kulttuurin määritelmä tai Suomen perustuslaki. Sen lisäksi Helsingin kaupunki ei edes yritä noudattaa omaa ohjeistustaan, mikä näkyy jo musliminaisille puhtaasti uskonnollisista perusteista annetuista uimavuoroista. On johdonmukaista ajatella, että ohjeistusta ei todellisuudessa ole edes tarkoitettu noudatettavaksi, vaan se on puhtaasti samanlaista soopaa ja käsitteiden hämärtämistä kuin suoran ja yksiselitteisen korruption ja rikollisuuden pukeminen "vaalirahasotkun" hiukan kiusalliseen, mutta siitä huolimatta pohjimmiltaan hyväksyttävään kaapuun.

Elämme valheiden, kusetuksen ja petoksen verkossa. Meidät on aivopesty ja kasvatettu olemaan kyseenalaistamatta sitä. Johtajamme jäävät jatkuvasti kiinni valehtelusta ja kusetuksesta, mutta emme tee muuta kuin kohautamme olkiamme ja sanomme, että "no, poliitikot ovat sellaisia; he nyt valehtelevat". Kun joku uskaltaa sanoa, että keisarilla ei ole vaatteita, hänen niskaansa sataa paskaa, ja me, ihmiset ja kansa, hiljennämme hänet kollektiivisesti apinoimalla papukaijan lailla oppimaamme virallista linjaa; "Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen..."

Vaarallisin vankila on sellainen, jossa vanki luulee olevansa vapaana. Me olemme siinä vankilassa. Onneksi tämä vankila on kuitenkin pohjimmiltaan pelkästään illuusio, josta vapautuminen ei vaadi mitään muuta kuin sen, että avaamme silmämme ja tajuamme, että maailma ei ole sitä, mitä poliitikot, toimittajat tai virkamiehet siitä yrittävät tehdä. Maailma on juuri sitä, mitä me haluamme siitä tehdä.

10 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jännä juttu muuten että tällainen...

Suomen perustuslain 17§:n kolmannen momentin mukaan "Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan."

...momentti ylipäänsäkään on olemassa. Miksi tällainen asia täytyy erikseen mainita?

Eikö "ryhmillä" ole ihan normaalistikin oikeus "ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan", ihan siinä missä muillakin ihmisillä on NORMAALIN LAINSÄÄDÄNNÖN puitteissa oikeus muutenkin tehdä mitä huvittaa?

Tuollainen momentti on lain kannalta täysin reduntantti, ELLEI sillä sitten tarkoiteta sitä, että tietynlaisilla "ryhmillä" on oikeus "kielen ja kulttuurinsa kehittämisen" puitteissa tehdä sellaisia asioita, joita normaali lainsäädäntö ei salli. Ja sitähän sillä - ainakin tämän päivän Suomessa - tarkoitetaan. Poikalasten tahdosta riippumattomat ympärileikkaukset, uimahallivuorot, positiivinen syrjintä, sen tuhannen lajin apurahat ja sosiaaliavustukset milloin minkäkin kuujumalakerhon ylläpitoon "kulttuuritoimintana"... tätähän se on.

Miksi "ryhmillä" täytyy olla erityisoikeuksia ja erityisvapauksia? Ei käy omaan oikeustajuuni. Hiukan haiskahtaa jopa syrjinnältä - tosin se onkin sitä "positiivista syrjintää", joka, kuten tiedetään, on superplushyvää.

Harri Eerikäinen kirjoitti...

Kun mitään pohjimmiltaan tarkoittamattomalla uuskielellä annetaan ymmärtää, että lähes mikä toiminta tai toimimattomuus tahansa voidaan niin haluttaessa tulkita rasismiksi ja sanktioida, saadaan aikaan suuri joukko nöyriä hallintoalamaisia (tai salaa mielipiteensä ilmaisevia, kuten totalitäärisissä järjestelmissä aina). Käsitteiden määrittelemättömyys ja/tai lakiin perustumattomuus tekee mahdolliseksi myös helpomman toisinajattelijoiden ja järjestelmän arvostelijoiden rankaisemisen.

Jiri Keronen kirjoitti...

Monet näistä ryhmiä eri arvoiseen asemaan asettavista lainsäädännöistä perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin. Sopimuksissa voidaan esimerkiksi edellyttää erillistä lainsäädäntöä "vähemmistöoikeuksien" turvaamiseksi, mikä jo sinällään on uskomattoman pöljää, koska oikeusvaltioiden tulisi olla jo lähtökohtaiselta lainsäädännöltään sellaisia, että kaikkien oikeudet otetaan huomioon.

Ja kyllä, tuo lainsäädäntö nimenomaan tarkoittaa sitä, että tietyillä vähemmistöryhmillä on oikeus saada etua, jota muut ryhmät eivät saa. Yksi melko konkreettinen esimerkki on saamelaiset ja poronhoito. Suomen lainsäädäntöä voidaan tulkita siten, että vaikka poronhoito jossain vaiheessa muuttuisi kannattamattomaksi ja tämän vuoksi käytännössä mahdottomaksi, on saamelaisille turvattava mahdollisuus harjoittaa sitä siitä huolimatta, koska se on heidän "perinteinen elinkeinonsa".

Vastaavasti ruotsinkielisillä on Suomessa vahvempi asema kuin suomenkielisillä. Esimerkiksi kaikki Suomen korkeakoulut ovat joko kaksikielisiä tai ruotsinkielisiä. Yhtään suomenkielistä korkeakoulua Suomessa ei ole.

Ryhmien oikeudet ovat siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että ne menevät suoraan perinteistä länsimaista oikeudentajua vastaan, mutta silti ne ihmiset, jotka esittävät kannattavansa ihmisoikeuksia, ajavat niitä kaikista vahvimmin. Siinä vaiheessa, kun ryhmälle annetaan oikeuksia, ihminen aletaan nähdä ryhmän jäsenenä, eikä yksilönä. Ryhmille annettavat erityisoikeudet vievät ihmiseltä hänen kaikista olennaisimman arvonsa, eli ihmisarvon (arvon, joka syntyy puhtaasti siitä, että joku on ihmisyksilö), ja tekevät hänestä ainoastaan yhden homogeenisen palan jotain tiettyä ryhmää.

Sami kirjoitti...

Miksi "ryhmillä" täytyy olla erityisoikeuksia ja erityisvapauksia? Ei käy omaan oikeustajuuni. Hiukan haiskahtaa jopa syrjinnältä - tosin se onkin sitä "positiivista syrjintää", joka, kuten tiedetään, on superplushyvää.

Nykyään ei enää ole muodikasta puhua positiivisesta syrjinnästä. Tiedostava tiedostaja puhuu mieluummin positiivisesta erityiskohtelusta.

P2P kirjoitti...

Kieli vaikuttaa suoraan myös emootioihin ja havaitsemiseen - esimerkkeinä kotimainen 'vitutus' tunnetila & etymologia ainutlaatuisuudessaan ja joku posse viidakossa jolla ei ollut neliön käsitettä (näkivät kuvan neliöstä vain 'viivoina'). Ja aboriginaalit ei tiedä mitään..

Ehkä vähän överieeppinen nostatusloppuhuipennus tässä.

Roope kirjoitti...

Muita helmiä samaisesta dokumentista.

"Kaupunki edistää kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta. Tarvittaessa se voi tapahtua erityistoimenpitein."

Ai niin, eihän tässä mitään ristiriitaa olekaan. Yhdenvertaisuus ei vain enää tarkoita sitä mitä se joskus tarkoitti.

"Etninen tausta ei siten ole merkityksellinen seikka esimerkiksi työhönottotilanteessa.
[…]
Esimerkiksi työhönotossa voidaan ottaa huomioon hakijan etninen tausta palkkaamalla tehtävään työmarkkinoilla aliedustettuun ryhmään kuuluva henkilö, vaikka tämä ei olisi aivan yhtä pätevä kuin paremmin edustettuun ryhmään kuuluva."

Etninen tausta yhtäaikaa on ja ei ole merkityksellinen työhönottotilanteessa. Pätev..ei kun aliedustetuin voittakoon. Aliedustuksen ei ohjeen mukaan edes tarvitse näkyä juuri kyseisellä työpaikalla vaan työmarkkinoilla yleensä.

"Lisätään etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien ja maahanmuuttajien palkkaamista esimiestehtäviin."

No niin, ei enää höperehtimistä pätevyydestä, vaan selkeä ohje, jota tulee noudattaa.

Anonyymi kirjoitti...

Jiri presidentiksi.
Keronen, Keronen, Keronen...

Mouho kirjoitti...

Noh, ehkä tuon Kerosen blogin alaosassa olevan mietelauseen voisi kääntää myös siten että rehellisen ihmisen vaarallisin pahe on fanaattisuus..

Ja toivottavasti presidentti-insituutio on lakkautettu jo siihen mennessä kun Keronen ehtii presidentti-ikään ja tilalle on saatu vaikkapa jotain suoraa demokratiaa tai joku vielä sitäkin vaikeammin manipuloitava resurssienjakojärjestelmä.

Anonyymi kirjoitti...

"Kuujumalakerhot" eivät aivan varmasti ole sen pahempaa paskaa kuin esimerkiksi luterilaisuuskaan. Samalla ajalla, millä koululaiset istuvat koulun juhlasalissa ylistämässä jumalaa, voitaisiin pitää joku tunti, jossa käsiteltäisiin oikeasti tärkeää asiaa, eikä pidettäisi lapsia jonkun "etuoikeutetun ryhmän kuujumalakerhon" aivopestävänä. Ja ei ole mitään järkeä pitää esimerkiksi eri pukuhuoneita tytöille ja pojille, jos sekin on vain turhaa kulttuuriryhmän suosimista. Aivan oikein, somalinaisten kulttuuri on aivan yhtä tärkeä kuin meidänkin, ja yhteiskunnan normit ovat erilaisia eri kulttuureissa! Yritä nähdä asiat sellaisena kuin ne ovat. Uskontoihin syydetään rahaa, se on totta, myös omasta mielestänikin täysin turhaa. Mutta jos kerran kristinusko, niin miksi ei myös muut uskonnot.

Anonyymi kirjoitti...

Me elämme valheen verkossa. Suuri valhe on väite, että ihmisillä on pankissa tilillä rahaa. Katin kontit.
Suuri osa ihmisistä ottaa valheen todesta.