torstai 6. toukokuuta 2010

Kannabiksen kieltolaki on eduksi järjestäytyneelle rikollisuudelle, mutta se ei vähennä käyttöä

Yksi typerimmistä ja haitallisimmista kansainvälisesti sekä kansallisesti Suomessa toteutettavista poliittisista järjestelmistä on kannabiksen kieltolaki. Lakia perustellaan pyrkimyksillä vähentää huumausaineiden käyttöä ja kansainvälistä huumerikollisuutta. Kieltolaki epäonnistuu näissä pyrkimyksissään täydellisesti. Käyttöön sillä ei ole juuri mitään vaikutusta, mutta järjestäytyneelle rikollisuudelle se tarjoaa täydellisen tavan luoda resursseja tyhjästä.

Se, miten tiukkoja kannabista koskevat lait ovat, ei juurikaan kiinnosta kannabiksen käyttäjiä itseään. Britanniassa kannabis siirrettiin C-luokan huumeesta B-luokan huumeeksi, mikä merkitsee sitä, että kannabista koskevat rangaistukset kovenivat. Pelkästä kannabiksen hallussapidosta voi saada Britanniassa viisi vuotta linnaa. Britannialaiset uutistoimistot Newsweek ja 1Xtra News tekivät kannabiksen käyttäjille kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin, miten kannabista koskevien lakien huomattava tiukentaminen vaikuttaa heidän kannabiksen käyttöönsä. 2 494 vastanneesta kannabiksen käyttäjästä 2 229 sanoivat, että lakien kiristäminen ei vaikuta heidän kannabiksen käyttöönsä. Ainoastaan 102 ihmistä sanoivat lakien kiristämisen saavan heidät vähentämään kannabiksen käyttöä.

Yhdysvalloissa käytetään noin 7 miljardia dollaria vuodessa kannabikseen liittyviin pidätyksiin ja syyttämisiin. Tästä huolimatta kannabiksen saatavuus ei näyttäisi osoittavan merkkejä vähentymisestä. Liittovaltion rahoittaman Monitoring the Future Surveyn tilastojen mukaan 85,6% Yhdysvaltain 12-luokkalaisista katsoi pystyvänsä hankkimaan kannabista joko suhteellisen helposti tai hyvin helposti. Lukua alettiin mitata vuonna 1975, eikä luku ole käytännössä muuttunut miksikään niinä kolmena vuosikymmenenä, joiden aikana kyselyä on toimitettu. Luku ei ole kertaakaan ollut alle 82%. Huolimatta miljardeista verodollareista, joita Yhdysvaltain huumeidenvastaiseen sotaan käytetään, ei sillä ole vaikutusta siihen, saavatko nuoret halutessaan kannabista käsiinsä vai eivät.

Myös kansainvälinen vertailu antaa samanlaista osviittaa. United Nations Office on Drugs and Crimen julkaiseman vuoden 2006 World Drug Reportin mukaan 12,6% Yhdysvaltain kansalaisista käyttää kannabista vuosittain. Vastaava luku on Alankomaissa ainoastaan 6,3%, vaikka kannabista voi polttaa Hollannissa laillisesti. Huumeiden vastaisesta sodastaan tunnetussa USA:ssa kannabista käytetään siis suhteessa noin kaksi kertaa se määrä, mitä Hollannissa, jossa kannabis on dekriminalisoitu. Myös esimerkiksi Britanniassa, Ranskassa ja Sveitsissä kannabiksen käyttö on yleisempää kuin Alankomaissa.

Kannabiksen laillisuus tai laittomuus ei vaikuta juurikaan siihen, miten paljon kannabista käytetään. Myös ylikansalliset järjestöt ovat joutuneet myöntämään tämän saman asian. YK:n akreditoiman Beckley-säätiön kansallinen kannabiskomitea julkaisi raportin YK:n huumausainepolitiikan arvioinnin pohjaksi. Raportin mukaan sillä, onko kannabispolitiikka vapaamielistä vai tiukkaa, ei ole juurikaan vaikutusta kannabiksen käyttöön tai kysyntään. Tiedemiesten, tutkijoiden ja asiantuntijoiden koostaman raportin mukaan suuri osa kannabiksen haitoista liittyy suoraan kieltolakiin ja siitä seuraaviin sosiaalisiin ongelmiin. Raportti kehottaakin tutkimaan kieltolaille vaihtoehtoja, kuten kannabiksen laillistamista ja verottamista.

YK:n lisäksi myös EU:n piiristä on alkanut herätä huomiota kieltolain toimimattomuutta kohtaan. EU:n komission raportin A report on Global Illicit Drugs Markets 1998-2007 johtopäätökset ovat yhdenmukaisia kansallisen kannabiskomitean raportin kanssa. EU:n komission raportin mukaan huumeiden kieltolaeilla on paljon erilaisia negatiivisia, ennalta-arvaamattomia seurauksia. Raportti muun muassa toteaa, että kannabiksen hallussapidon kriminalisointi ei ole juuri vähentänyt kannabiksen käyttöä, mutta sillä on ollut suuri negatiivinen vaikutus kannabiksen hallussapidosta kiinni jääneiden työllisyyteen. ”Lyhyesti sanottuna kieltolaki on aiheuttanut valtavasti vahinkoa, mutta vain vähän, jos lainkaan, hyvää” raportissa kiteytetään.

Kieltolain yksiselitteisin ja ilmiselvin negatiivinen seuraus on luonnollisesti sen tuoma valtava taloudellinen vahinko ilman juuri minkäänlaista vaikutusta kannabiksen käyttöön. Jos laki ei toimi, silloin siihen käytetyt varat menevät hukkaan. Laki kuormittaa oikeuslaitoksia oikeudenkäynneillä ja syyttämisillä, minkä lisäksi lain valvominen vaatii valtavasti poliisien resursseja. Valvonta ei myöskään ole erityisen tehokasta, eikä siihen ole juuri mitään järkeviä keinoja. Helsingin poliisin huumeyksikön johtajan Jari Aarnion mukaan nyrkkisääntönä voidaan pitää, että erilaisten valvontatoimien avulla jakelussa olevasta kannabiksesta saadaan poistettua noin 5 prosenttia. Tehottomuus, oikeuslaitoksen kuormittaminen ja poliisin resurssien kuluminen hukkaan ovat kuitenkin vain osatotuus kieltolain negatiivisista seurauksista, eivätkä ne juurikaan kerro mitään kieltolain suurimmasta haitasta. Kannabiksen kieltolaki nimittäin lisää suoraan järjestäytyneen rikollisuuden tuloja.

Kannabiksen tuottaminen on äärimmäisen helppoa ja verrattuna synteettisiin huumeisiin käytännössä ilmaista. Kannabista kuvaillaan monesti rikkaruohoksi, ja toisin kuin synteettiset huumeet, kuten amfetamiini tai LSD, se ei vaadi juuri minkäänlaista todellista materiaalista panostusta. Kannabista voi valmistaa kuka tahansa miten paljon hyvänsä vailla suurempaa kemiallista osaamista tai laboratoriota. Esimerkiksi lowryder-lajike kasvaa vaikka ämpärissä olohuoneen nurkassa. Tästä johtuu, että kannabiksen hinta ei ole todellisuudessa erityisen suuri. Kannabiksen nykyinen hinta perustuu suurelta osalta siihen, että kannabis on laitonta.

Yli 500 ekonomia, joihin kuuluvat Nobel-palkitut Milton Friedman, George Akerlof ja Vernon L. Smith ovat esittäneet, että kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan kannabiksen hinta nousee, koska sen tarjonta tippuu, mutta sen kysyntä ei laske. Kuten vertailut, kyselyt ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, kieltolaki ei vähennä kysyntää. Laki kuitenkin laskee tarjontaa tekemällä viljelystä riskialttiimpaa. Kieltolaki siis nostaa kannabiksen hintaa. Tämä puolestaan aiheuttaa suoraan sitä, että kannabiksesta tulee kieltolain ansiosta järjestäytyneelle rikollisuudelle arvokkaampaa kuin se todellisuudessa on. Kannabiksen kieltolaki merkitsee kirjaimellisesti sitä, että järjestäytynyt rikollisuus voi kasvattaa rahaa puskassa. Tästä johtuen Friedman, Akerlof, Smith ja muut 500 ekonomia ovatkin allekirjoittaneet vetoomuksen kontrolloiduista marketeista kieltolain sijaan. Näkemys ei rajoitu ainoastaan vetoomuksen allekirjoittaneisiin ekonomisteihin, vaan tutkimuksien mukaan kieltolain taloudellisesta haitallisuudesta alkaa olla ekonomien piirissä konsensus.

Kieltolaki ei vähennä kannabiksen käyttöä, eivätkä poliisit pysty sen turvin saamaan juuri mitään aikaiseksi. Laki ei siis täytä niitä tavoitteita, joita varten se on tehty. Se kuitenkin toimii näiden tavoitteiden vastaisesti antamalla järjestäytyneelle rikollisuudelle äärimmäisen helpon ja yksinkertaisen tavan hankkia rahaa. Kannabiksen kieltolaissa on kyse siitä, että yhteiskunnan resursseja käytetään, jotta järjestäytynyt rikollisuus voisi myydä huumeita kalliimmalla kuin niiden arvo on. Laki, joka ei toimi, johon kuluu rahaa ja joka vielä kaiken lisäksi tekee järjestäytyneestä rikollisuudesta helpompaa ja kannattavampaa, on typerä laki. On typerää, jos typeriä lakeja ei kumota.49 kommenttia:

Tupla-J kirjoitti...

Kannabis ei ole Suomessa erityisen käytetty aine, vaikka tietyissä porukoissa pyörivänä niin ei välttämättä luulisi. Kannabiksen laillistaminen lisäisi suomalaisten kannabiksen käyttäjien määrää merkittävästi, sillä ihmisten mielestä kaikkien laillisten tajusteiden käyttäminen on normaalia.

Kyse on myös aineesta, jonka käytölle Suomessa ei ole kulttuuria. Sen kieltäminen ei tarkoita sitä, että kenenkään, joka sitä on oppinut käyttämään pitäisi jättää se.

Joidenkin mielestä laittomienkin käyttö on normaalia, mutta he ovat varsin pieni prosentti väestöstä.

Minun mielestäni kannabiksen laillistaminen on tismalleen yhtä fiksua kuin minkä hyvänsä muunkin huumeen laillistaminen. Olisi syytä jättää väliin.

Anonyymi kirjoitti...

"Minun mielestäni kannabiksen laillistaminen on tismalleen yhtä fiksua kuin minkä hyvänsä muunkin huumeen laillistaminen."

http://epakohtiamaailmalta.blogspot.com/2008/10/huumeiden-laillistamisen-faq.html

Jiri Keronen kirjoitti...

Itse asiassa Suomessa on iät ja ajat kasvatettu kannabista myös huumausainekäyttöön. Esimerkiksi Turun seudulta löytyi vasta eräitä vanhoja asiakirjoja, joissa kerrottiin eräällä kartanolla kasvatetun toisella pellolla kuituhamppua ja toisella pellolla huvihamppua, "etteivät kylän miehet tappelisi".

Kannabiksen kieltolaki puolestaan on varsin uusi ilmiö. Kannabis kiellettiin Suomessa vasta 1972, ja tällöinkin lainsäädäntöön liittyi kaikenlaisia kuriositeetteja. Esimerkiksi lakia käsitelleen suuren valiokunnan kannan ratkaisi arpa.

Tupla-J kirjoitti...

Tarjoa toki jotain ihan konkreettista dataa.

Äärimmäisen epämääräinen anekdootti jostain vanhasta asiakirjasta ei vielä ihan riitä vakuuttamaan minua kannabiksen laajamittaisesta viihdekäytöstä kiinteänä osana suomalaista kulttuuria.

Minusta on fiksumpaa olla kerjäämättä ikävyyksiä kuin kerätä niitä ehdoin tahdoin lisää. Kuka tosissaan uskoo, että kannabiksen käyttö ei lisääntyisi räjähdysmäisesti sikäli kun se laillistettaisiin?

Narkkari kirjoitti...

Tupliksella meni nyt koko tekstin pointti ihan ohi, jäi varmaan koulussa opiskelematta luetun ymmärtäminen.

Sen lisäksi että väitteesi ovat täysin tuulesta temmattuja, et pysty tarjoamaan minkäälaista konkreettista dataa niiden tueksi.
"Kyse on myös aineesta, jonka käytölle Suomessa ei ole kulttuuria." Aijaa, niinkö on muka?
"Joidenkin mielestä laittomienkin käyttö on normaalia, mutta he ovat varsin pieni prosentti väestöstä." On se varmasti normaalia jollekin osalle väestöstä, vaikket sitä haluaisikaan myöntää. Etsippäs huviksesi vielä prosentit tähän kun olet tuollaista väittänyt.

Minunkin mielestäni kannabiksen laillistaminen on tismalleen yhtä fiksua kuin minkä tahansa muunkin huumeen laillistaminen, täysin järkevä ratkaisu. Tosin muista huumeista en jaksa edes välittää, kannabiksen käytöstä ja varsinkin kasvatuksesta rikosoikeudellinen rankaisu on vain kaikista typerintä, ja siihen haetaan muutosta.

Kaikkien huumeiden käytön dekriminalisoinnista on saatu pelkkiä positiivisia tuloksia, ja tähän löytyy varmasti data ja lähteet, koska niitä kuitenkin alat pyytämään. Esimerkkinä Portugali, jossa heroiiniaddikteja ei kohdella enää rikollisina, vaan hoitoon pääsee pelkäämättä rikolliseksi leimautumista, jolloin käyttäjien määrä on alhaisempi kuin aijemmin. Systeemi vain toimii paljon paremmin näin.

"Kuka tosissaan uskoo, että kannabiksen käyttö ei lisääntyisi räjähdysmäisesti sikäli kun se laillistettaisiin?" Jokainen, joka tutkii asiaa, eikä heitä pelkkiä perusteettomia mielipiteitään. Lueppa alkuperäinen teksti vielä uudestaa pari kertaa, ja saatat ehkä ymmärtääkin jotain.

Anonyymi kirjoitti...

Portugali on antanut hyviä esimerkkejä siitä, miten täysimittainen dekriminalisointi ei lisää huumeiden käyttöä:

http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1893946,00.html

"The Cato report's author, Greenwald, hews to the first point: that the data shows that decriminalization does not result in increased drug use. Since that is what concerns the public and policymakers most about decriminalization, he says, 'that is the central concession that will transform the debate.'"

Anonyymi kirjoitti...

hyvä että sinäkin olet alkanut tuomaan tälle tulenaralle aiheelle näkyvyyttä. maailma tarvitsee kieltolakeja järkevämmän politiikan

Tupla-J kirjoitti...

Mielenkiintoinen tuo Portugalin jutska.

Taitaa olla niin, että asian hautaaminen saa aikaan paremmat tulokset kuin kielto, jota ei pystytä pistämään toteen.

Kylläpä sylettää huomata, että lähdin liikkeelle kevyillä paukuilla. No, ikä kutakin.

Antti Arah kirjoitti...

Asia jota tässä nyt ei ollut käsitelty ollenkaan, mutta jonka tahdon itse tuoda ehdottomasti esille.

Miksi kannabis on paha? Tämä on kummallinen olettamus, joka ei vastaa meidän tieteellistä näkemystä kannabiksesta.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytöksen seurantakeskuksen julkaisemaan 700-sivuisen raportin voisin suositella tässäkin keskustelussa eräille luettavaksi. Raportin kirjottamiseen osallistunut tutkija Robin Room (aika pähee nimi muuten) kertoilee seuraavaa.

Huumeen vaarallisuus: Vaarallisimpia ovat ekstaasi ja kokaiini, joita seuraavat alkoholi ja heroiini. Vähiten vaarallinen huume on kannabis.

- Päihtymyksen aste: Vahvimman päihtymyksen aiheuttaa alkoholi. Seuraavina tulevat heroiini ja kokaiini, kannabis on listassa neljäntenä.

- Riippuvuus: Pahinta riippuvuutta aiheuttaa tupakka, seuraavina tulevat heroiini, kokaiini ja alkoholi. Kannabis on tutkimusten mukaan vähiten riippuvuutta aiheuttava päihde.

Ei ole mitään siis ei MITÄÄN perustetta sille, että kannabis ei ole hyväksyttävä huumausaine, mutta esim tupakka ja alkoholi on. Tieteellistä näyttöä on asiasta, että tupakka on suurempi terveysriski kuin kannabis.

Jossain vaiheessa myös uutisoitiin kannabiksen käytön sekä kasvatuksen yleistymisestä, mutta missä ovat otsikot "tappoi pilvessä kaverin taksikopilla" yms. Niitä ei ole eikä niitä tule, sillä kannabis ei vaikuta ihmiseen negatiivisesti kuten alkoholi. Kannabis tekee ihmisestä iloisen, eikä mitään nakkikioski rähisijoitä. Eikä kannabis pieruissaan edes pystyisi/jaksaisi satuttaa ketään ;D

Kannabis ongelma? Mielestäni alkoholi on ongelma! Jos kannabiksen vapauttaminen menisi läpi ja kannabista käytettäisiin enemmän niin se olisi vain parempi asia, sillä silloin ihmiset käyttäisivät vähemmän alkoholia! Tässä tilastoa vuodelta 2000-2003:

Murha, tappo, surma: Alkoholi 64%, muu päihde 6%.

Murhan, tapon tai surman yritys: Alkoholi 70%, muu päihde 6%.

Pahoinpitelyrikokset: Alkoholi 71%, muu päihe 2%,

Ryöstö rikokset: Alkoholi 43%, muu päide 9%.

Ja kuten Jirin kirjoituksessakin on tullut esiin dekriminalisointi ei lisää käyttöä, niin voin vain kysyä mikä on ongelma? Mikäli kannabis olisi laillista niin polttaisin aivan varmasti, sitä en kiistä. Mutta vähentäisin alkoholin käyttöäkin ellen sitten lopettaisi kokonaan. Näitä lukuja kun katsoo niin sehän olisi vain hieno asia! Peace :)

Antti Arah kirjoitti...

Hupsista meinasin unohtaa laittaa lähteeni... :)

http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/arkistot/ulkomaat/2008/07/669288

http://www.optula.om.fi/uploads/r3ebvra0af.pdf (sivu 6.)

Anonyymi kirjoitti...

Sen verran kuin on tullut kannabiksesta luettua, niin sinänsä huumausaineena olisin sen valmis sallimaan.

Toinen juttu on sitten se, että kaikenlaisten savukaasujen ja ilmassa leijuvien pienhiukkasten käyttö päihdeaineina on ikävä juttu, koska lähialueella olevat ihmiset tuppaavat silloin altistumaan niille tahtomattaankin (ainakin hajuhaittojen muodossa, jos ei muuten).

Anonyymi kirjoitti...

Kyseessähän on mielipideasia sekä henkilökohtainen mieltymys, mutta harvat asiat tuoksuvat yhtä hyvälle kuin kannabis. Kun puistossa kävellessä jostain leijailee se makea tuoksu on vaikea olla hymyilemättä.

Eivät tietenkään kaikki kannabiksen tuoksusta pidä, mutta ellei heillä ole jokin erittäin pahasti vialla uskoisin näidenkin henkilöiden pitävän tupakan hajua pahempana.

Imulippo kirjoitti...

Keskustelu on turhaa jos ihmiset eivät ole tarvittaessa valmiita hyväksymään kumpaakin vaihtoehtoa parhaan yhteiskunnallisen tuloksen saavuttamiseksi.

Henkilökohtaisesti kannatan kannabiksen laillistamista ja sen asettamista valvonnan alle. Aluksi voitaisiin asettaa myynnissä määräkiintiöt tiettynä ajanjaksona henkilöllisyyden todistamista vastaan. Päihdeverotulot valtiolle niin kuin alkoholistakin. Tämä veisi järjestäytyneeltä rikollisuudelta tehokkaasti tuloja ja sitä myöten motiivia harjoittaa toimintaa. Järjestäytyneellä rikollisuudella on lisäksi tapana asettaa määräkiintiöt saadakseen myytyä enemmän. Ostajan on siis ostettava esim. viisi grammaa vaikka haluaisi ainoastaan puoli grammaa yhdeksi illaksi. Myymällä kannabista valvotusti käyttäjän ei tarvitsisi ostaa yhtään enempää kuin kulloinkin tekee mieli - halutessaan jokainen nuori kuitenkin kannabista saa.

Kun uutuuden viehätys katoaisi niiltä, jotka tulisivat laillistamisen myötä sitä kokeilleeksi ensimmäistä kertaa, kannabiksen ja alkoholin kokonaiskäytön yhteiskunnalliset vaikutukset voisivat hyvinkin olla pienempiä kuin nyt, kun ainoastaan heroiinin kanssa yhtä vaarallinen alkoholi on sallittu. Järjestäytyneen rikollisuuden kannalta kannabiksen laillistaminen ja asettaminen valtion valvonnan alle olisi yksi naula lisää arkkuun ja se tuskin olisi huono asia kenellekään kansalaiselle joka ei itse hyödy tuosta rikollisuudesta.

Järjestyshäiriöiden lisääntyminen -argumentti on oman kokemukseni pohjalta tuntemistani käyttäjistä naurettava. Niin kuin kaikki itse kokeilleet tietävät, vaikutus on täysin erilainen kuin alkoholissa ja siinä olotilassa useimmat haluavat vain rentoutua kotona ja kuunnella musiikkia syöden hyvää ruokaa :).

Porttiteoria puhuu myös kannabiksen laillistamisen puolesta koska järjestäytyneelle rikollisuudelle kannabis on tärkeä osa käyttäjien houkuttelemista kovempiin aineisiin josta saadaan aineen itsensä kalliimman hinnan ja käyttäjän riippuvuuden myötä paremmat tulot. Kun järjestäytynyt rikollisuus menettää kannabistulonsa valtiolle, se menettää samalla myös osan kovien huumeiden tuloista linkin puuttumisen takia.

Kaikki päihteet ovat pitkään käytettynä haitallisia ja kannabis ei tee poikkeusta, joten paras vaihtoehto periaatteellisesti olisi tietenkin kriminalisoida kaikki päihteet. Se ei vain ole mahdollista koska alkoholia ja kannabista on helppo valmistaa itse. Kun joku asia yhteiskunnassa yleistyy niin yleiseksi, että sen poistaminen kriminalisoimalla on mahdotonta, paras vaihtoehto on silloin vähiten haitallisin vaihtoehto.

Kanta kirjoitti...

Onkohan Jiri pohtinut myös laitonta siirtolaisuutta tältä kantilta?

pale rider kirjoitti...

Moralistien säätämät lait ja teollisuuden eduntavoittelu ynnättynä saadaan aikaan juuri nykyisenkaltainen hurskastelijoiden yhteiskunta.

Moralisteille ei ole minkään valtakunnan todisteita puoltamaan linjaansa kaiken kieltämisestä. Päinvastoin; todisteet puoltavat kannabiksen laittomuuden aiheuttavan juuri niitä sosiaalisia/psyyken ongelmia joista kohkataan. Ja samaan hengenvetoon samat moralistit eivät ole tehneet mitään sille kulttuurille jossa kossu vedetään naamaan, täysin hyväksytysti ja sitten vedetään kanssaeläjää turpaan.

Kannabiksen käytöstä kun puhutaan niin harvemmin on suuria vertailuja tehty käyttäjien näkökulmasta ja kokemuksista. Jos ajoittaisen euforian hakemisen vastainen moralisti, omakohtaisen kokemuksen puuttuessa, tekee päätelmiä ja "asiantuntija-lausuntoja" aiheesta, ei tule totuudellista lopputulemaa.

Siksipä moralistien tulisi jo vihdoin myöntää totuus totuutena: kieltolaeilla ei olla saatu aikaan mitään positiivista. Eihän kukaan yritä startata vedellä tankattua autoakaan montaa vuosikymmentä peränjälkeen(paitsi vesiautoa)jos se ei mitään auta, eli moralistien+teollisuusintressimoralistien olisi hyväksyttävä lain muutos jolla kokeiltaisiin sitä kokeilematonta vaihtoehtoa.

Käyttö vapaaksi, pienviljely vapaaksi, sopimusviljelijöitä kipulääketuottajiksi, vero päälle- verovarat tästä sektorista suoraan haittojen poistamiseen(mainio keino ohjata suoraan synteettisen kemian sekoittamien hoitoon ja valistukseen).

Kulttuurihorinat voi moralisti jättää sikseen; kossupullon vetäminen suomalaistyypisesti on aika kaukana mistään kulttuurista, kysymys on laillisesti ja laillisesta huumeesta, vapaaehtoisesti ja suorastaan innolla sekaisin pyrkimisestä.
Toisekseen; kannabis on kuin onkin yksi vanhimmista kasveista ihmisen käytössä, suomessakin. Syytä olisi kysyä että kun tänne asti ollaan tultu ja vasta viimeiset noin 50 vuotta on menty moralistien kaksinaamaisilla säännöillä ja samaan aikaan synteettinen narkomania on vain lisääntynyt niin mikähän mahtaa olla se helvetin hyöty kieltolaeista?

Ei tule unohtaa myöskään päihteiden myönteisiä vaikutuksia ihmiskunnan historialle. Voi olla että joitain hienoja, oivaltavia ja eteenpäinvieviä ajatuksia olisi jäänyt joskus putkahtamatta jos ihmiskuntaa olisi pidetty aina moralistien ikeen alla. Tästä aiheesta on hiljakkoin kirjoitettu joku kirjakin vaan en nyt sitä tähän löydä.

Kaikenlaisessa päihtymyksessä on vaaransa ja haittansa, varsinkin jos itseisarvo on pelkästään viihteellinen tai henkisen tuskan turruttaminen. Päihtyä voi myös jokin tarkoitusperä mielessään. Esim. itsetutkiskelu, luovuuden buustaaminen, kehon tutkiskelu, stressin poisto, hetkittäinen irrottautuminen normeista jne.

Kokeilepa moralisti saada jokin todella hieno idea etanolipäissään. Ei taida onnistua kuin itsensä ylisuureksi kuvittelu ja realiteetin iskiessä jonkun vieraan tahon kertomana, korkeintaan jokin väkivaltainen eläimellinen temppu vasten kertojan kasvoja + hieman myöhemmin sitten taiteellinen vatsan sisällön ulostuonti. Hienoa. (nykytaidetta)

Jarkko Pesonen kirjoitti...

"Henkilökohtaisesti kannatan kannabiksen laillistamista ja sen asettamista valvonnan alle. Aluksi voitaisiin asettaa myynnissä määräkiintiöt tiettynä ajanjaksona henkilöllisyyden todistamista vastaan. Päihdeverotulot valtiolle niin kuin alkoholistakin."

Tässä ei ole oikeastaan mitään mieltä, sillä kannabiksen kasvattamisen kustannukset ovat hyvin minimaalisia: kesäaikaan kasvattamiseen menee vähemmän rahaa kuin kotiviinin tekemiseen, joten miksi ihmeessä ihmiset hankkisivat tuotteita valtion omistamasta kaupasta kun jollain kaverilla hyvin suurella todennäköisyydellä olisi kuitenkin lähes ilmaiseksi samaa tuotetta? Alkoholiahan ostetaan kaupasta lähinnä siksi, että kaupan alkoholi maistuu paremmalle kuin itse tehty, mutta kannabiksen suhteen näin ei ole.

Imulippo kirjoitti...

"kesäaikaan kasvattamiseen menee vähemmän rahaa kuin kotiviinin tekemiseen, joten miksi ihmeessä ihmiset hankkisivat tuotteita valtion omistamasta kaupasta kun jollain kaverilla hyvin suurella todennäköisyydellä olisi kuitenkin lähes ilmaiseksi samaa tuotetta?"

Ilman välineitä ei saa aikaiseksi kuin tehotonta natiaista josta ei kukaan maksa mitään. Ja ne välineet maksavat.

Kesäaikaan sitä paitsi kasvustoilla on ilmaston takia suurempi epäonnistumisen riski kuin talvella ja vaikka onnistuisikin, THC- ja kannabinoidipitoisuus ei yleensä ole samaa tasoa kuin talvisin.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs muuta muutos2011 ja keronen aikovat tuoda suomeen kuin lisää (laillisia) huumeita kansallemme?

Himanen toivoi suomalaisten keksivän ekan oikean masennuslääkkeen, mä taas toivoisin että suomesta tulisi eka kansa joka ei (pääosin) pakene todellisuutta, varsinkaan aineilla.

Anonyymi kirjoitti...

Älä Tuplis puhu paskaa. Katso esim. hollantia, ei se käyttäjämäärä siitä mihinkään nouse muutakuin aluksi, suurin osa jättää sen vaan kokeiluun.

Miksi kannabiksen laillistaminen ei olisi fiksua? Saa perustella. Laillistamisesta ei ole mitään muuta kuin hyötyä.

Eikö jokasella pitäs olla oikeus pistää kehoonsa mitä ite haluaa kuhan siitä ei ole haittaa toisille? perkele.

Imulippo kirjoitti...

"Miksi kannabiksen laillistaminen ei olisi fiksua? Saa perustella."

Näyttövelvollisuus on aina niillä, jotka haluavat muuttaa vallitsevan tilanteen toiseksi joten meidän, jotka kannatamme kannabiksen laillistamista, pitää perustella miksi se kannattaa laillistaa.

"Laillistamisesta ei ole mitään muuta kuin hyötyä."

Saa perustella.

"Eikö jokasella pitäs olla oikeus pistää kehoonsa mitä ite haluaa kuhan siitä ei ole haittaa toisille?"

Periaatteessa kyllä mutta kun siitä nimenomaan on haittaa toisille. Kovempia aineita käyttävillä tuppaa olemaan taipumus häiriköidä sivulllisia monin tavoin.

Anonyymi kirjoitti...

"Ilman välineitä ei saa aikaiseksi kuin tehotonta natiaista josta ei kukaan maksa mitään. Ja ne välineet maksavat."

Saa. ;)

pale rider kirjoitti...

Tuossa on sen kirjan nimi joka valottaa psykoaktiivisten ainesten käytön historiaa.

The Long Trip – A Prehistory of Psychedelia

Se lukea kannattaisi

Henry kirjoitti...

"Kovempia aineita käyttävillä tuppaa olemaan taipumus häiriköidä sivulllisia monin tavoin."

Auttaako kieltolaki tähän ongelmaan?

Kansanedustajasi Seppo Lehto suuremman oikeudenmukaisen kokonaisen Suomen asialla alistumatta ryssäläisiin stalinistisiin putinismin ja Brysselin monikulttuurisuusharhaoppien kusetuksille kirjoitti...

Kommentit ja palaute on aina tervetullutta myös suomeksi;)

Oheiseen blogiin saa tulla tälläiselle harrastelija vittutieteen kandinaatille palautetta

http://naislaakarit-suomalaisille-naisille.blogspot.com/

Tällä hetkellä Suomen ja Euroopan vainotuin toisinajattelija

Seppo Lehto joka myös omalla naamallaan youtubevideoissa todistaa islamisteille että nauretaan yhdessä pedofiiliprofeetta muhammedille

Anonyymi kirjoitti...

Jos kannabis laillistettaisiin, paasisivat poliisitkin vihdoin oikeiden rikollisten jaljille. Talla hetkella tilanne on surullinen, koska poliisit joutuvat tekemaan valtavasti mm. taskuratsioita jotta saadaan tarpeeksi "rikoksia" paperille, etta poliisin maararahat pysyvat ennallaan.

Siviiliuhri kirjoitti...

"Kannabis ei ole Suomessa erityisen käytetty aine"

VÄÄRIN, Suomessa kasvaa 20000 taloudessa cannabis sativaksi luokiteltavaa hamppua omaan tai ystäväpiirin käyttöön.

"Kannabiksen laillistaminen lisäisi suomalaisten kannabiksen käyttäjien määrää merkittävästi, sillä ihmisten mielestä kaikkien laillisten tajusteiden käyttäminen on normaalia."

VÄÄRIN! lainattua tekstiä.
"Siinä missä Portugalin huumeongelmat olivat 90-luvulla Euroopan pahimmat, kokeilun seurauksena huumeiden käyttömäärät putosivat jopa Suomen lukujen alapuolelle"(lähde:http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2009/04/08/portugal/index.html)

"Kyse on myös aineesta, jonka käytölle Suomessa ei ole kulttuuria."

VÄÄRIN, Suomessa hampulla on merkittävä kulttuuri ja historia, asiasta voit ottaa selvää niin paljon kuin sinua kiinnostaa, mutta tietämyksesi ja mielipiteittesi perusteella kiinnostusta ei näytä löytyvän.
Hamppua on kasvatettu mm Pohjanmaalla ja Savossa ainakin 1700-luvulta asti.

"Sen kieltäminen ei tarkoita sitä, että kenenkään, joka sitä on oppinut käyttämään pitäisi jättää se."

Valitettavasti asia on niin, että asenteiden on muututtava tai jokainen viherpiipertäjä hamppusätkän polttaja leimautuu NARKKARIKSI, leima otassa on vaikea löytää töitä. H-merkintä tulee yhdestä sätkästäkin.

"Joidenkin mielestä laittomienkin käyttö on normaalia, mutta he ovat varsin pieni prosentti väestöstä."

Entä jos lait eivät ole inhimilliset? eivätkö ne silloin kaipaa tarkistusta? etkai tosissasi ole niin fasistinen ajatuksiltasi että vain valtaväestöä on kuultava ja lain normien mukaan "palveltava"

"Minun mielestäni kannabiksen laillistaminen on tismalleen yhtä fiksua kuin minkä hyvänsä muunkin huumeen laillistaminen. Olisi syytä jättää väliin."

Eli sinä olisit valmis luopumaan oluestasi, samallalailla se on huume kuin kannabis. Rajan tekee vain laki joka ei ole pätevä ja ihmisiä palveleva. Ei ihmisen pidä palvella lakia vaan lain ihmisiä.!.

Jormaeus kirjoitti...

"Näyttövelvollisuus on aina niillä, jotka haluavat muuttaa vallitsevan tilanteen toiseksi joten meidän, jotka kannatamme kannabiksen laillistamista, pitää perustella miksi se kannattaa laillistaa."

Yksi länsimaisen demokratian kulmakivistä on, että yksilöiden vapauksia ei rajoiteta perusteitta. Toisin sanottuna voimassakin oleva kielto vaatii aina kelvollisen perustelun, joka pohjaa yleiseen etuun. Muutoin kielto pitää purkaa.

Kannabiksen kieltoa on vaikea mitenkään perustella tupakan ja alkoholin ollessa sallittuja, joten kannabiskiellon puolestapuhujille lähinnä jää argumentti, "mutta kun aina näin on tehty".

Anonyymi kirjoitti...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. toukokuuta 2010 20.23
Hope kirjoitti...

"Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytöksen seurantakeskuksen julkaisemaan 700-sivuisen raportin voisin suositella tässäkin keskustelussa eräille luettavaksi. Raportin kirjottamiseen osallistunut tutkija Robin Room.."

Mikä on raportin nimi ja miten/mistä sen voi löytää?

Siviiliuhri kirjoitti...

"Mikä on raportin nimi ja miten/mistä sen voi löytää?"

http://www.guardian.co.uk/society/2008/oct/02/drugsandalcohol.drugspolicy

Kaptah kirjoitti...

Pikkusen hampputietoisuutta toisesta näkökulmasta, kun huumausaineena.

Videoita:
Run from the Cure - Pakoon parannusta

The Union: the business behind getting high

Nettisivuja:
Kannabisuutiset

Onko mitään mihin CBD ei pysty? Miksi se sitten on laitonta?

Masennus – Kannabis – Euforia

Kannabis ja hamppu – Ruohosta resursseja koko maailmalle

Lista kroonisista tiloista, joita voi hoitaa kannabiksella

Kannabista kasvatettiin helpottamaan kroonista kipua

MRSA-sairaalabakteeri ja kannabis

Pidättäkää Michael Phelps heti!

Mummot tietävät – hamppukasvilla on monia käyttötarkoituksia

Kannabis: ihmelääke

Syövän parantaja lähtee kiertueelle Kanadassa

Pelottaako sikainfluenssa? Suojaa itsesi kannabiksella

Tutkimus selittää kuinka kannabis tappaa syöpäsoluja

Paransiko Jeesus kannabiksella?

Tietoa kannabinoideista ja kannabiksesta

Tietoa Finola-Hampunsiemenistä ja öljystä:
Hampun ravintosisältö

Finola-hamppuöljy

Anonyymi kirjoitti...

Hei vaan kaikille.

Olis joskus kiva saada näiltä huumeita vastuustavilta "maailman pelastajilta" edes jotain todellisia faktoja näiden väitteidensä tueksi.

Aina mennään vain pelottelun tai oman päätelmien pohjalta - tyyliin - Kielletään niin käyttö saadaan pidettyä pienenä. Tai. Jos vapautetaan, niin käyttö ryöstäytyy käsistä.

Ihan vaan nöyrästi kysyisin. Miten esim yllä mainittu Portugalin kokemukset tai meidän vuosisadan alkupuolella saadut kokemukset alkoholin kieltolaista (-> käyttö nelinkertaistui) menee yksiin näiden väitteiden (lue mielipiteiden) kanssa?

Mitä muuten huumeiden kiellolla yritetään pelastaa/suojela? Kaatuisko meidän yhteiskunta jos huumeet laillistettaisiin? Haluaisin todellakin kuulla nämä uhkat/rasitteet jotta voisin verrata sitä nyky tilanteeseen. Eli: MAAILMAN TOISEKSI SUURIMMAN BUSINEKSEN VOITOT MENEE RIKOLLISILLE, ja vasta taistelu rahoitetaan muualta saaduilla verotuloilla. Onko kukaan miettinyt tätä asiaa?

Olis muuten myös mukava kuulla näiden "maailman pelastajien" mietteitä englannin kielessä olevasta sanonnasta "The road to hell is pawed by the good intentions". Mitäköhän sillä tarkoitetaan?

Siviiliuhri kirjoitti...

ja kun tähän lisätään tieto/ajatus/hypoteesi siitä mihin nämä rikollisuudelle menevät rahat loppupeleissä oikeasti menevät on soppa valmis.. kyllähän valtiot ovat näissä mukana, ja rahoittavat näin vaikka asehankitojaan...

verotulot valtiolle ja lempeämmin kiitos.

Anonyymi kirjoitti...

Ei se nyt niin helvetin kivaa ole, että sitä olisi polttamatta vain koska 'ei voi'. Näin kuului satunnaisen viihdekäyttäjän kommentti tähän väliin. Jostain kumman syystä en minäkään alkanut juoda alkoholia aamusta iltaan päivästä toiseen täytettyäni 18, vaikka se oli sallittua, vaikka sitä oli juotu salaa jo muutama vuosi, vaikka se oli yhä ihan mukavaa.

Hyvä kirjoitus jälleen kerran Jiri.

Ja se 'tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikeilla' taisi tulla Machiavellin tai Hegelin suusta ja liittyi lähinnä valtion selviytymiseen raa'assa ulkopolitiissessa pelissä. (Vaikka onhan se kiva heitto asiaan kuin asiaan)

Anonyymi kirjoitti...

Kannatan henkkohtaisesti kannabiksen sallimista koska se on oikein "käytettynä" paljon vähemmän haittaa aiheuttava kuin alkoholi tai tupakka. Kannabiksen käyttö ei lisää samalla lailla väkivaltaisuutta kuin alkoholi paremminkin rauhoittaa. Liika on tietysti aina liikaa ja jos ihminen on psykoosiherkkä tai vakavasti mielenterveysongelmainen on aine luultavammin hyvin haitallista (tästäkin on eriäviä mielipiteitä). Jos juo kuukauden putkeen tai polttaa kuukauden putkeen on tietysti päihteen haitat todellisia ja elämä sekaisin tai kaaoksessa riippumatta siitä onko kyseessä laillinen vai laiton päihden. Liika on aina liikaa.

Aina puhutaan kannabiksesta ja nykyisestä huumausainestatuksesta mutta kukaan ei ikinä kiinnitä huomiota bentsojen (rauhoittavien lääkkeiden) ja alkoholin sekakäytön aiheittamiin ongelmiin. Bentsot ovat reseptillä laillisia huumeita ja alkoholin kanssa väärinkäytettynä tekevät lähes jokaisesta "sekopään" joka pahimmassa tapauksessa tappaa kaverinsa ilman syytä. Näin siis laillisesti saatavien päihteiden kanssa. Joskus eräs nimeltä mainitsematon poliisi sanoi että monella väkivaltarikollisella kasvaa kotona "kasvit" ja sitä rataa... kuitenkin rohkenisin väittää että lähes jokaisella väkivaltarikollisella on bentsoresepti ja väkivaltaisimmillaan tämä henkilö on bentsojen ja alkoholi yhteisvaikutuksessa. Ja jos sulla on resepti niin sulla on periaatteessa "laillinen huumausaine" käytössäsi...

OT-opiskelija kirjoitti...

Kuten muutkin asiasta tietoiset ovat jo todenneet, kannabiksen kieltämiseen ei ole mitään perusteita. Ainoa asia joka sen dekriminalisoinnin estää on tiukkaan pintyneet ennakkoluulot ja käyttäjien laittaminen samaan ryhmään kovien aineiden käyttäjien kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Hei, jos tämmöistä olet ajamassa takaa niin kannattaisiko tehdä esimerkkejä miten huumeiden myyminen tapahtuisi?

Tässä hiukan tiukkoja kysymyksiä mihin saat vastata oman mielen mukaan.

Eikö sinua haittaisi vaikka lapsesi alle 18v käyttäisi kannabista? Entä yli 18v.

Oletko itse käyttänyt kannabista(tai muita huumeita tai laittomia lääkeaineita)?

Eikö olisi parempi että pistetään rajat kokonaan kiinni huumeilta kuin että laillistetaan ne?

Kuinka monta henkilöä Suomessa käyttää säännöllisesti huumeiksi kelpaaviksi aineiksi?

Kuinka paljon luku kasvaisi ensimmäisenä vuonna jos nyt huumeet päätettäiskin laillistaa Suomessa?

Kannatatko semmoista ajatusta että huumeet vapautettaisiin kokonaan(esim. Vuoden vaihteessa)? Jos ei kaikkia huumeita niin mitkä laillistettaisi ja mitkä ei?

Tarvittaisiinko minkäänlaista siirtymävaihdetta?

Minkälaisia ikärajoituksia huumeisiin tulisi? Missä myytäisiin?

Huumeet on kalliita nyt, mutta laillistamisen jälkeen hinnat laskisi, otatko tässä huomioon että vieroitushoito ja huumeiden aiheuttamat "sairaudet" maksavat paljon(jos huumeista ei näitä tule niin korjaa luuloni), niin pitäisikö valtion (lue veronmaksajien) maksaa nämä vai pitäiskö riippuvaisen ihmisen itse maksaa nämä? Omasta mielestäni jos ihminen on käyttänyt huumeita vuosia niin muuten rahat on loppu.

Jos esim. kannabista ei myytäisi alaikäisille niin millä estetään ns. "hakijat".

Onko sinusta huume riippuvaisesta hyötyä suomelle?

Entä satunnaisesti käyttävästä?

Jos on niin onko enemmän hyötyä kuin täysin päihteettömästä perheen isästä kenellä on "hyvä mieli", käy töissä ja omistaa perheen?

Mitä luulet jos huumeet olisi aina ollut sallittuja, niin olisiko suomessa asiat nykyistä paremmin vai huonommin? Miksi?

Kumpi on sinusta parempivaihto ehto, täysin päihteetön suomi vai huume kielloista vapaa?

Jos olet sitä mieltä että kannabis pitäisi laillistaa koska tupakka ja alkoholi. Niin eikö suomen kannalta olisi parempi jos alkaisit vaikka näitä ajamaan pois Suomesta?

Anonyymi kirjoitti...

Joku oli huolissaan kannabiksen aiheuttamista hajuhaitoista.

Sen verran voin sanoa, että jos puhdasta kotikasvatettua polttelee, niin se tuottaa vain erittäin miellyttävän kesäisen/saunaisen mehevän tuoksun :) Kallion alueella aina pölähtelee sieltä sun täältä moiset tuoksut. Myös oman rappuni alakerrassa joku pöyssyttelee aika ajoin ja ei ole haitannut yhtään ne tuoksut :-P

Anonyymi kirjoitti...

On se muuten kumma yhtälö, et suurin osa mun tuntemista alkoholin suurkäyttäjistä lukeutuu assosiaalisiin yksilöihin, kun taas käräyttäjät suurissa määrin sosiaalisiin yhteisöihin. Yhteisöllisyydellä tarkoitan sosiaalisuutta, kommunikointia, vuorovaikutusta, ja niiden helppoutta. Pointti: Laillistaminen, verotulot => kontrollointi ja hyvinvointi. Turha on mafialle maksaa. Ganja vs. alkoholi: Miettikääpäs nyt; jos saatais edes viis pinnaa viikonlopun tinaajista zillaamaan, miten se näkyisi esim. poliisien tai ensiapulääkäreiden toiminnassa, tai sen puutteessa? Saati vahingon teot+ muu aiheeseen liittyvä sälä. Unohtamatta tietenkin pitkäaikaisvaikutuksia, mitä, ah, niin ihanasta kuningas Alkoholista puskeekaan. (mielenterveys, maksa, henki, jne.) Kysymys jollekkin tilastot taitavalle: KUINKA MONTA IHMISTÄ ON GLOBAALISTI KUOLLUT ALKOHOLIIN, KUINKA MONTA CANNABIKSEEN 2000- LUVULLA?? Tai voi pistää skaalan vaikka 1000 vuodelle, jos sattuu tiatoo riittään.. Olettaisin tietäväni jälkimmäiseen vastauksen...Ja sitten alkoholin vaikutuksen alaisena tehdyt pahoinpitelyt, tapot, jne. Itse en näe mitään syytä, MIXEI ganjaa laillistettais.Toivottavasti toimisi joillekkin alkeille vieroitus vaihtoehtona. Kipulääkkeenäkin erittäin pätevä luonnollinen vaihtoehto. Ehkä se täällä pohjolassakin tajutaan (taas) jossain vaihees. Bless!! R

Anonyymi kirjoitti...

kieltolaki dokumentti suomenkielisillä teksteillä.video on stream http://www.fin-tv.com/the-business-behind-getting-high/the-union-video_d0cf214af.html

Anonyymi kirjoitti...

Se anonyymi, jolla oli paljon kysyksiä: Jos oikeasti haluat vastauksia, lue tämä

http://epakohtiamaailmalta.blogspot.com/2008/10/huumeiden-laillistamisen-faq.html

Anonyymi kirjoitti...

Teidän on ihan turha vertailla alkoholikuolemia ja kannabiskuolemia. Sama kuin sanoisi, että amerikassa ajetaan autoja huonommin koska siellä tapahtuu 200-kertainen määrä kolareita Suomeen verrattuna.

Muttaniin. Se pelko mikä päättäjillä tässä hommassa on se, että kannabiksen käyttäjät siirtyvät kovempiin päihteisiin. Ja jos kannabis laillistetaan, niin miksi ei samalla laillisteta kaikkia huumeita? Mihin raja vedetään? Itselle on se ja sama onko kannabis laillinen vai ei, mutta tsemppiä teille.

Anonyymi kirjoitti...

Raja tulee vetää siihen missä huumeen/päihteen haittavaikutukset ylittävät siitä saadun edun. esim alkoholin poistaminen kokonaan parantaisi monenmoista onglemaa, mutta samalla se rajoittaisi yksilönvapautta ja estäisi erittäin halutun hyödykkeen saantia paitsi laittomin keinoin.

Kannabiskuolemia on mielekästä verrata alkoholikuolemiin, sillä juuri haittavaikutukset ovat niin tärkeitä tässä keskustelussa. Kuinka paljon meidän tulee auttaa ihmisiä jotka ovat addiktoituneet (kannabis ei ole fyysisesti addiktoiva) mihinkin aineeseen, ja kuinka paljon muut haittavaikutukset maksavat yhteiskunnalle, ovat ne tärkeimmät kysymykset. Itse veikkaan (en pysty tätä todistamaan millään tutkimuksella) että jos kannabis laillistettaisiin se vähentäisi alkoholin suurkulutusta ja näin myös alkoholin käytöstä aiheutuvia kustannuksia. suurin osa niistä ihmisistä jotka käyttävät aineita väärin yrittävät paeta todellisuutta, tähän käy niin laiton huume kuin laillinenkin (esimerkiksi alkoholi).

Anonyymi kirjoitti...

Narkkari!

Hermanni kirjoitti...

Kannabis pitäisi ehdottomasti dekriminalisoida Suomessa!! Valtavat taloudelliset sekä yhteiskunnalliset hyödyt mikäli hamppu olisi laillista. Alkoholi tuottaa valtiolle vuosittain n. 5 miljardin laskun, alkoholista saatavat verotulot kattavat vain noin kolmanneksen tästä summasta. Kysymys kuuluukin, miksi ei vaihdettaisi hampun ja viinan paikkoja keskenään?

Anonyymi kirjoitti...

Eikö olisi syytä pohtia, miksi niin monella nuorella aikuisella on kova tarve saada uusia päihteitä laillisiksi?! Moni pitää oikein elämäntehtävänään saada kannabis lailliseksi... Olkoonkin, että kannabis on alkoholia miedompi huume, vaaraton sekään ei ole. Miksi keskusteluun vedetään mukaan kuituhamppu? Totuushan kuitenkin on, että itse keskustelu koskee päihdyttävää hamppua!

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän nuo kieltolain motiivit taitaa olla enemmänkin kaupalliset intressit kuin mitkään muut. Sitäpä voi vain arvailla paljonko lääkefirmat menettäisi esimerkiksi kipulääkkeiden myyntiä, mikäli kannabis laillistettaisiin. Näille firmoille ja heidän lobbaajille ei tunnu missään se, että miljardit eurot, dollarit, jenit jne. jne. valuu turhaan taisteluun, kun he itse saavat omat miljardinsa pumppaamalla ihmiset täyteen synteettistä roskaa(ja hyvän tahdon nimissä, ain't they sweet?).

15 vuotta sitten poltin ensimmäisen jointtini. Kannabikseen se on sitten jäänytkin vaikka tarjontaa olisi ollut enemmänkin. Missä viipyy se pelätty portti?. Muistan kuinka silloin samaan aikaan meillä oli koulussa esitteitä, joissa kerrottiin kuinka kannabiksen polttaminen lähes automaattisesti johtaa heroiinin käyttöön. Näiden esitteiden vieressä oli toisenlaisia esitteitä, esitteitä joissa kerrottiin, että tupakointi taas johtaa kannabiksen käyttöön. Tupakka->Heroiini?.

Minä toivon sydämmeni pohjasta, että joku kaunis päivä ottaisi asioista päättävät ihmiset: Pään pois p***seestä->Vaivautuisivat katsomaan faktoja(tietämättömyys) /lakkaisivat ajattelemasta omalla lompakolla(ahneus)->Antaisi ihmisten itse hallita omaa elämää, ja tukisi niitä jotka menevät harhaan, sen sijaan että jahtaisivat heitä kuin inkvisiittorit.

Tuossa voisi olla ihan hauska porttiteoria... Tosin ongelma siinä on se, että se alkaa tosiaan siitä päästä jota ei ole viimeaikoina totuttu käyttämään kovinkaan paljoa. Toista päätähän meidän poliitikot tuntuukin käyttävän sitten vähän enemmänkin(ainakin jos uutisotsikoihin on luottamista).

Mutta hei Jiri, onnea ja menestystä yritykseen.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä että kannabis tullaan laillistamaan maailmassa.

Anonyymi kirjoitti...

"Eikö sinua haittaisi vaikka lapsesi alle 18v käyttäisi kannabista? Entä yli 18v."

eiköhän sillä kuitenkin samat rajoitukset olisi kuin alkoholillakin, jos laillistettaisiin... ja ryyppää ja rällää alaikäiset alkoholillakin koko ajan, niin minkäs teet?

Unknown kirjoitti...

vaimoni on kärsinyt haiman syöpäästä, joka on vahvistettu olevan neljäs vaihe, lääkäri kertoi minulle, että hän ei voinut tehdä mitään, koska hän ei vastannut hoitoon, mutta veljeni tuli meidän pelastuksemme tilaamalla tämän hamppunöljyn Rickiltä Simpsonin säätiö, jonka hän sanoi, on auttanut potilaita taistelemaan erilaisten syöpätapausten varalta, joten päätimme antaa sille mahdollisuuden, toistaiseksi vaimoni paranee täydellisesti hyvin ja tällä hetkellä hän voi kävellä talon ympäri itsestään. Minusta tuntui tarpeelliseksi annan muiden, jotka kärsivät tästä akuutista sairaudesta, että kun sinulla on hyvä hamppuaöljy, se voi todellakin antaa hyvän toisen mahdollisuuden elää. jos satut tarvitsevasi tätä hamppuaöljyä, voit ottaa yhteyttä säätiöön, joka toimitti veljeni laissa tämän sähköpostin kautta: ricksimpsoncannabis@hotmail.com