tiistai 9. syyskuuta 2008

Maahanmuuttajien työttömyys ei johdu rasismista

Helsingin Seiska uutisoi, miten useat Euroopan maat sulkevat oviaan maahanmuutolta. Ruotsissa, jossa maahanmuuton aiheuttamat ongelmat ovat räjähtäneet käsiin, on ryhdytty palauttamaan Irakiin, Somaliaan ja Afganistaniin. Britanniassa puolestaan terveydenhuolto ja koulut ovat ongelmissa lisääntyneen maahanmuuton takia. Suomi ei ole säästynyt maahanmuuton aiheuttamilta ongelmilta, minkä näkee esimerkiksi maahanmuuttajien merkittävästi kantaväestöä suuremmasta työttömyysasteesta ja reilusta yliedustuksesta seksuaalirikoksissa.
[ Aihetta sivuten olen kirjoittanut islamilaisen kulttuurin sotaisuudesta ja islamilaisista maista tulleiden maahanmuuttajien rikollisuudesta aikaisemmin täällä. ]

Samaan hengenvetoon Helsingin Ratto uutisoi Suomen pankin vuonna 2007 tekemästä tutkimuksesta maahanmuuttajien työllistymisestä EU-maissa. Jutussa kerrotaan seuraavanlaisesti: "Korkean työttömyyden syiksi tutkimus luettelee Suomessa kieliongelmat ja sosiaalisten verkostojen puuttumisen. Myös maahanmuuttajia vieroksuvat asenteet vaikeuttavat työllistymistä." Jutussa on tietenkin yksi koukku, jota Helsingin Totuus ei tahdo kertoa, koska Helsingin Totuus on propagandaa. Nimittäin mitä tutkimus oikeasti sanoo, on se, että ei ole varmaa, mikä yhteys maahanmuuttajien työllistymisellä ja maahanmuuttajia vieroksuvilla asenteilla on.

- "Maahanmuuttajien korkea työttömyys Suomessa on varmasti monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat kieliongelmat, maahanmuuttajilta mahdollisesti puuttuvat sosiaaliset verkostot sekä erimaissa suoritettujen tutkintojen vertailtavuus. Voidaan myös kysyä, kuinka suuri vaikutus mahdollisilla ulkomaalaisvastaisilla asenteilla on."
- "Eri arvioiden mukaan rekrytoinnista vastaavien henkilöiden asenteet noudattavat maamme yleistä, ulkomaalaisia keskimäärin vieroksuvaa asenneilmapiiriä"
- "Tältä osin tilanne lienee kuitenkin muuttumassa jo pelkästään siitä syystä, että työvoiman riittävyys ja kansainvälinen kilpailu työvoimasta on pakottanut suomalaisia yrityksiä rekrytoimaan työntekijöitä aina vain kauempaa, muun muassa Kiinasta ja Thaimaasta"
[ Tutkimukseen voi tutustua täällä. ]

Tutkimus ei ota varsinaisesti suoraan kantaa siihen, onko maahanmuuttajia vieroksuvilla asenteilla vaikutusta työllistymiseen vai ei. Tutkimus arvioi, että se voi olla mahdollista, mutta ei sano, että asia olisi näin. Helsingin Sanomat sanoo. Sen lisäksi tutkimus mainitsee, että tilanne mahdollisten ulkomaalaisvastaisten asenteiden kohdalla on jo muuttumassa, mistä Helsingin Huijarit eivät sano sanallakaan, koska ne tahtovat esittää suomalaisten olevan rasisteja ja kaikkien maahanmuuton ongelmien johtuvan suomalaisten rasistisuudesta, vaikka todellisuudessa maahanmuutto aiheuttaa ongelmia ympäri Euroopan täysin riippumatta maan alkuperäisväestöstä. Kyse ei ole suomalaisuuteen, vaan nykyiseen kansanvaellukseen itseensä, liittyvä ilmiö.

Ylipäätään on vammaista ja suppeakatseista ajatella, että rasismi olisi syynä maahanmuuttajien työttömyyteen. Se ei ole. Tämä johtuu jo pelkästään siitä, että markkinat noudattavat tiettyjä markkinavoimien lakeja täysin riippumatta siitä, mitä mieltä yksityiset ihmiset ekonomian koneistossa ovat. Yritysten tarkoituksena on menestyminen. Menestymistä on yrityksen pysyminen pystyssä, yrityksen kasvaminen ja tuotto. Kaikki yritykset pyrkivät menestymään, mistä johtuu suhteellisen liberaaleissa talousjärjestelmissä, kuten Suomessa olevassa, yritysten välinen kilpailu. Yritykset menestyvät sitä paremmin, mitä halvempia ja laadukkaampia palveluja ja tuotteita ne voivat tuottaa.

Palvelujen laatuun vaikuttaa poikkeuksetta yrityksen työntekijöiden osaaminen ja motivaatio. Yritykset ovat persoonattomia ja mielipiteettömiä abstrakteja ja juridisia entiteettejä. Ne eivät ole elossa. Yrityksiä ei kiinnosta, palvooko työntekijä pedofiileja (rauha profeetan sielulle) tai minkä värinen lerssi työntekijällä roikkuu haarojen välissä tai roikkuuko lerssiä lainkaan. Jos oululaiseen yritykseen hakee töihin turkkilainen tohtorisnainen, jolta löytyy kielitaitoa ja työkokemusta, ja suomalainen mies, jolla ei ole koulutusta tai työkokemusta ja joka puhuu vain rantaruotsia, on yrityksen etujen kannalta poikkeuksetta parempi valita koulutettu ja kokenut riippumatta siitä, onko hän nainen tai turkkilainen.

Esimiehet, jotka hoitavat työntekijävalinnat, eivät voi antaa omien ennakkoluulojensa vaikuttaa valintakriteereihin. Mikäli he tekevät näin, on heidän yrityksensä markkinavoimien säälimättömyyden vuoksi heikommassa jamassa kuin yritykset, jotka eivät tee näin. Yrityksen kilpailukyky heikkenee ja sitä kautta yritys ei voi enää saavuttaa tarkoitustaan yhtä helposti. Tällaiset yritykset tulevat markkinavoimien sisäänrakennetun darwinismin vuoksi pärjäämään huonommin ja pidemmällä tähtäimellä häviämään kokonaan. Jos esimies antaa henkilökohtaisten ennakkoluulojensa vaikuttaa, hän ei ole ammattitaitoinen esimies, mikä tulee johtamaan siihen, että hän joko menettää työnsä tai yritys, jossa hän hoitaa esimies tehtävää, tulee kärsimään.

Ammattitaidon ja osaamisen lisäksi toinen yrityksen kilpailukykyä lisäävä piirre on palvelujen edullisuus. Edullisuus saavutetaan sekä ammattitaidon avulla (esimerkiksi erilaiset tuotantokustannuksia madaltavat innovaatiot ja työn tuloksellisuus) että ammattitaidon hinnalla. Mikäli samaa työpaikkaa hakee sekä somali Ahmud Abubabu että Matti Meikäläinen, on melko todennäköistä, että Ahmud Abubabu, joka on tottunut Somalian varallisuustasoon, vaatii pienempää palkkaa kuin Matti Meikäläinen, joka on voinut käydä koko elämänsä ajan vaikka kerran viikossa syömässä Raxin buffetissa. Jos Ahmudin ja Matin kaikki muut työn kannalta merkittävät ominaisuudet (esimerkiksi työkokemus, koulutus ja kielitaito) ovat samanlaiset, on yrityksen kannalta parempi valita Ahmud.

Nykyään kielitaito kuuluu olennaisena osana ammattitaitoon. Käytännössä kaikissa Suomen työpaikoissa on tärkeää, että ihminen puhuu ja ymmärtää suomea hyvin ja tarkasti. Jopa siivoojat, yliopistojen tutkijat ja muut melko itsekseen työskentelevät ihmiset joutuvat käyttämään joko suomea tai ruotsia, paikkakunnasta riippuen. Vaikka he eivät joutuisikaan käyttämään Suomen kieliä vakituisesti, tulee ennemmin tai myöhemmin kuitenkin tilanne, jossa jomman kumman kotimaisen kielen taitaminen on parhaassa tapauksessa hyödyksi ja huonoimmassa tapauksessa välttämätöntä. Suurin osa Suomesta on suomenkielistä. Suomi puolestaan on huomattavasti vaikeampi kieli kuin esimerkiksi saksa tai englanti. Tästä seuraa, että maahanmuuttajien on vaikea oppia suomea, mikä puolestaan johtaa siihen, että he eivät välttämättä hallitse kieltä riittävästi vastatakseen työelämän jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin.

Jos maahanmuuttaja ja suomalainen hakevat samaa työpaikkaa ja heillä on samanlainen koulutus, samanlainen työkokemus, he pyytävät saman verran palkkaa ja niin edelleen, on työnantajan fiksumpi valita syntyperäinen suomalainen. Tämä johtuu siitä, että syntyperäisen suomalaisen kielitaito - joka on nykyään olennainen osa ammattitaitoa - vastaa suomalaisen työelämän vaatimuksia paremmin. Kyse ei ole rasismista, vaikka hipit, Helsingin Testamentti ja muut valehtelijat ovatkin onnistuneet kusettamaan näin monelle suomalaiselle ja itselleen. Kyse on vain ja ainoastaan siitä, miten markkinavoimat toimivat ja miten markkinavoimat eivät toimi.

Seuraavaksi joku vammainen viherpipertäjä, joka todennäköisesti uskoo myös magiaan ja luonnonhenkiin, kertoo, miten hänen kaverinsa Helsingin asematunnelista kertoi, että ei ollut saanut työtä, koska rasistinen työnantaja. Aivan varmasti Suomesta löytyy joitain työnantajia, jotka ovat rasistisia ja antavat rasismin vaikuttaa ajattelukykyynsä. Samalla logiikalla on myös absoluuttisen varmaa, että Suomesta löytyy työnantajia, jotka antavat maahanmuuttajille helpommin töitä, jotta he saisivat monikulttuurisemman työympäristön tai puhdistaisivat omaa huonoa omatuntoaan tai jokin muu "suvaitsevainen", eli järjenvastainen, syy. Nämä eivät kuitenkaan ole millään tavalla tilastollisesti merkittäviä tekijöitä, mikä johtuu jo siitä, mitä yrityksen kannattaa tehdä ja mitä yrityksen ei kannata tehdä, jotta se pärjää markkinoilla.

Ylipäätään rasismin syyttäminen kaikista maailman ongelmista on typerää ja se siirtää katseen pois ongelmien todellisesta syystä, eli paskasta ja uskomattoman vammaisesta maahanmuuttopolitiikasta, jota eturivin poliitikot pyrkivät lobbaamaan vailla minkäänlaisia järkiperäisiä perusteluja. Rasismi ja suvaitsemattomuus ovat käsitteitä, joiden avulla pyritään lakaisemaan maton alle kaikki huonot päätökset ja päättäjien sokaisevan typerä kyvyttömyys tosiasioiden edessä. Kyse on todellisuuden peittelemisestä, valehtelemisesta ja kansalaisten uudelleenkouluttamisesta, jotta he hyväksyisivät sananvapauden ja muiden perusoikeuksien mielivaltaisen polkemisen, jonka Matti van Hellraiserin korruptiorahahallitus on ottanut pyhäksi tehtäväkseen.

PS. Dosentti Johan Bäckman sanoo Hitlerin Sanomia sananvapauden suurimmiksi vastustajiksi ja Hellsingin Sanomien pääkirjoitustoimitusta hirviömäiseksi. Bäckmanin ajatusta puoltaa muun muassa se fakta, että Helsingin Sanomien sensuurikäytännön vuoksi on jouduttu perustamaan Varjohesari julkaisemaan Helsingin Sensuurijärjestelmän sensuroimia tekstejä.

'nuff said.

5 kommenttia:

Metsän kuningas kirjoitti...

"Seuraavaksi joku vammainen viherpipertäjä, joka todennäköisesti uskoo myös magiaan ja luonnonhenkiin, kertoo, miten hänen kaverinsa Helsingin asematunnelista kertoi, että ei ollut saanut työtä, koska rasistinen työnantaja."

Anteeksi nyt vain, mutta pidän tuota väitettä loukkaavana ja pahoin yleistävänä. Itse uskon magiaan ja luonnonhenkiin (tai paremmalla suomenkielellä haltijoihin), sekä pidän luontoa pyhänä. Mutta silti vastustan maahanmuuttoa yhtä paljon kuin sinäkin. Näin ollen uskonnollinen vakaumus ei vaikuta maahanmuutto mielipiteisiin. Ei kiitos tuollaista tekstiä enää...

Anonyymi kirjoitti...

Jos Suomeen tarvitaan ulkomaalaista työvoimaa, niin olisiko järkevää pyrkiä houkuttelemaan tänne ihmisiä itäisen Aasian korkeakulttuurisista maista? Monet ovat jopa valmiita maksamaan valtavia summia päästäkseen Eurooppaan töihin.

Aasiassa työnteko ja omin voimin pärjääminen on vielä arvossa ja aniharvat tulijat ovat jääneet sossun asiakkaiksi. Muutenkaan aasialaisista ei ole ollut suurempaa yhteiskunnallista harmia.

Jiri Keronen kirjoitti...

Metsän kuningas: En pidä minkäänlaisia uskomuksia pyhinä. Saat aivan vapaasti uskoa luonnonhenkiin, mutta se, että uskot niihin, ei tarkoita, ettäkö tuo uskomus olisi jotenkin pyhä ja pöljän pilkanteon ulottumattomissa. Koko blogin perimmäinen pointti on se, että mitä tahansa saa herjata.

Jos kirjoittaisin rumia islamista, mutta jostain syystä en suostuisi kirjoittamaan samanlaista tekstiä wiccoista (tai asatruista tai discordianisteista tai...), olisin vielä nykyistäkin kauempana blogini tarkoituksesta. Koko blogini perimmäinen idea on se, että minua ottaa päähän nykyinen hyssyttelyn kulttuuri, jossa joitain asioita ei saa pilkata, koska joku loukkaantuu niistä.

Minäkin pidän luontoa pyhänä, tosin ei-yliluonnollisessa mielessä. Tästä huolimatta kaikilla universumin ihmisillä on oikeus pitää arvojani typerinä, vaikka se loukkaisikin minua.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka olet peittänyt asenteesi erilaisuutta kohtaan faktoihin perustuviin tilastoituun informaatioon, se ei ole lainkaan yleistettävissä. Monet ulkomaalaiset näkevät suomalaisia enemmän vaivaa saadakseen työtä mutta Suomessa on yhteiskunnallinen lasikatto ja liian usein lakimieheksi kouluttautunut ulkomaalainen löytää itsensä moppi kädessä siivoojana. Vaikka työnantajan rasistisuus ei olisi pääsyy/tekijä ei maahanmuuttaja itsekään voi paljoa vaikuttaa siihen saako hän töitä. Etenkin kun monet Suomalaiset omaavat samanlaisia "perusteltuja" asenteita ja pelkoja.

Rottabonus kirjoitti...

Jiri, pidän kirjoituksistasi, mutta tulen kyllä surulliseksi kun luen maahanmuuttopolitiikkaa koskettavia tekstejäsi.
Jotenkin teksteistäsi paistaa pelko ulkomaalaisia kohtaan.

Mutta tosiaan piti kommentoidakin tätä kirjoitusta.
Konkreettinen esimerkki rasismisesta työpaikan saamattomuudesta:; Isäni oli filippiiniläissyntyinen mies, (teki kyllä töitä täällä 15 vuotta)
No pidin hänen sukunimensä kunnes totesin vuoden päästä että en saa töitä. Miten ihmeessä?
Vaihdoin äidin tyttönimen itselleni ja olen ollut siitä lähtien uraputkessa. Huh.

Surullista että rasismin takia jouduin vaihtamaan nimeni, koko statukseni. Se on myös asia joka saa minut miettimään omaa kunnioitustani, ja alistuvaisuuttani rasistisen nyrkin alle. Kunnioitan isääni niin paljon, ja silti jätin hänen nimensä.
Kiitos Suomi.